Vad är egentligen Islamism?

Islamism enligt islamisterna

Begreppet islamism uppstod bland franska intellektuella som en beteckning på muslimer som utövade en fundamentalistisk form av islam, d.v.s. en form som går tillbaka till religionens kärna. Islamisterna själva ser ingen distinktion alls mellan islamism och islam. För dem är islamism, med andra ord, politisk islam och islam samma sak. Man kan tveklöst säga att i islams fundament finns det ett starkt inslag av påverkan på det politiska livet på ett sätt som kristendomen aldrig har haft stöd för i källorna för och således inte heller kunnat uppnå. Kanonisk lag har aldrig haft den makten över samhället som sharia har. Man kan således ge islamisterna rätt i det att i teorin så innebär den muslimska lagen att islam kan likställas med islamism. Den praktiska skillnaden från teorin är givetvis att långt från överallt där islam finns, lever folk under religionens fulla kontroll och långt ifrån alla muslimer vill ha denna typen av samhälle. Modernismen har satt sitt avtryck på många håll i Mellanöstern, till exempel i Turkiet, Marocko, Tunisien och Jordanien, men kanske främst bland muslimer utanför Mellanöstern. Sällan praktiseras en religion som den lärs ut, men om islam skulle praktiseras som det står skrivet, så blir resultatet islamism. Iran, Saudiarabien och talibanerna utgör skrämmande illustrationer.

Abrogering

Den för många västerlänningar okända abrogeringsprincipen utgör anledningen till att det förhåller sig så här. Abrogering (Abrogera = upphäva, avskaffa), har använts av muslimska religiösa lärda för att reda ut de många motsägande stroferna i Koranen och haditherna. Muhammed gick igenom två distinkta faser under sin gärning; Mecka- och Medinafaserna. Under den första verkade han och hans anhängare som en minoritet i Mecka och det han då skrev kunde vara mer tolerant, mot såväl majoriteten som de egna troendes felsteg (såsom att ”det finns inget tvång i religionen”), än det som skrevs under Medinafasen (”De som avsäger sig sin tro ska jag straffa med fruktansvärda plågor”).

När han hade flytt till Medina och där insteg i positionen som politisk och militär ledare blev han mer dogmatisk och intolerant i en ansträngning att befästa sin kontroll. För att reda ut denna motsägelsefullhet instiftades abrogeringsprincipen som sedan de tidiga åren är en erkänd praxis inom alla betydande muslimska lärosäten och tolkningsskolor. Denna princip innebär att det som Muhammed sade och gjorde under Medinatiden upphäver det han sade och gjorde under Meckatiden om dessa kommer i konflikt med varandra. Välvilliga lekmän kan skapa det islam de själva vill och tack och lov så gör de flesta muslimer levandes här i väst just det; bryter mot abrogeringsprincipen och väljer att ignorera allt svavelosande och krigiskt som teologerna pekar på, är det sanna islam. Avfällingarna företräder således inte det sanna islam, men det ska vi vara tacksamma för, precis som vi är tacksamma för att vi har tämjt vår egen kulturs kristna tro. Annars skulle vi också stena otrogna kvinnor i enlighet med vad det står i GT. Men så länge det religiösa etablissemanget står fast vid att abrogeringsprincipen gäller så kommer islamisternas synsätt att islamism är islam förbli förhärskande.

Det nya med islamismen

Islamism är dock mer än muslimsk fundamentalism. Någonting har skett under processen med den religiösa väckelse som verkligen fick fart under 1800-talet och bet sig fast i Mellanöstern i början av 1900-talet. Islamismen insöp under 1900-talet en del av den totalitära andan som fanns i kommunismen och nazismen och det förtryck i religionens namn som existerade inom islam blev därmed om möjligt ännu värre. Både ideologin och tekniken för full kontroll över samhället fanns nu på plats för att fulländliga idén om islam som ett samhällssystem.

De regler som hade gällt för de egna troende kom numera att även gälla för alla andra, oavsett religion. Kristna och judar hade länge levt under hårda restriktioner i enlighet med dhimmireglerna, men ändå tillåtits till exempel konsumtion av alkohol och liknande, under vissa förhållningsregler. Andra religioner fick lov att avbilda sina gudomar om de ville det. Nu vill dagens islamister förbjuda allt detta. Öltillverkning på västbanken jagas ut och wahhabiter i Afghanistan, Mali, Bosnien och annorstädes går och har gått hårt fram med dynamit och hammare på religiösa symboler från andra religioner och det som inte accepteras längre inom den egna.

Men kanske viktigast är att islamismen har påverkats av dessa auktoritära broderrörelser, främst kommunismen, i det att de har formerats till gräsrotsrörelser. I det traditionella muslimska samhället var respekten för Kalifens eller den lokala härskarens bud och de religiösa etablissemangens domar nästan total. Få företog sig någonting som inte var sanktionerat. Aversion mot judar och kristna må ha grott bland folklagren, men det var först när härskaren sanktionerade en pogrom som folket vågade ge sig på lokala judar och kristna. Idag finns inte samma disciplin, med undantag för i Saudiarabien. Islam är en uppifrån-och-ner kultur, medan islamismen är en nerifrån-och-upp ideologi.

En diffusion av den självpåtagna rätten till religiöst tolkande har spridit ”beslutsfattandet” ner i leden. En gemensamm nämnare för många av de ledande terroristerna är att de är religiösa lekmän. Osama bin-Laden var ingenjör och religiöst sett relativt oskolad . Likaså Ayman Zawahiri som är läkare. Detta betyder inte att de tolkar koranen huvudsakligen fel, som många appologeter i väst vill mena, utan de följer slaviskt den accepterade abrogeringsprincipen. Problemet, ur makthavarnas perspektiv, ligger i att de väntar inte på tillstånd! Eftersom det inte finns en Kalif längre så skulle denna utgå från de lärda, eller de arabiska diktatorerna som kontrollerar dem, men de senare äger inte någon religiös auktoritet i linje med den Kalifen hade. Hade en Kalif funnits idag så hade detta troligen ändå haft mindre betydelse, då utvecklingen har gått detta system förbi, med den allmänna trenden mot diffusion av information och nedmontering av auktoriteter. Nu kan muslimer ur alla bakgrunder själva läsa vad det står i texterna och sedan lyfta svärdet i skyn och proklamera jihad. Det står nu imamer långt ner i hierarkin fritt att på helt eget initiativ bilda stridbara församlingar, bland annat här i väst.

Denna nyordning gör att det inte finns en stoppknapp, det finns ingen auktoritet som kan vid behov dra tillbaka jihadkrigarna som plågar såväl väst som den muslimska världen. Det finns således ingen möjlighet att stoppa tillbaka anden i flaskan, något som många härskare i regionen som har lekt med lampan nu har fått inse till stort förtret. Vi står nu inför ett oändligt krig med radikala som benhårt och skoningslöst tolkar Koranen såsom dess författare avsåg…………i den andra abrogerande uppenbarelsen av ”guds vilja”!

 

13 kommentarer

  • Undersökningar av attityder bland muslimer boendes i Västeuropa (Tyskland, Holland, GB, Danmark, Sverige) visar att ca 40-45 % av dem vill leva under sharialagar.

   Gilla

   • Har genom åren träffat , mött, jobbat med och umgåtts med många muslimer och ofta fått höra just detta att
    det är våra lagar som är fel och måste ändras till sharia + att demokrati är dåligt för människan
    Och begreppet mänskliga rättigheter har en helt annan innebörd för många av dem än för oss.

    Gilla

    • Därför borde de stannat där de kom ifrån.
     Fattar inte vad de gör här…. ja, jo ….. de tar över.
     Men varför? På vilket sätt är deras sätt att ”leva” bättre än vår?
     De hatar alla o varandra – det ser vi väl i deras länder, hur DE har det.

     Gilla

 1. Mkt intressant, Mons. Jag har inte referenskunskaper nog att ha en bestämd uppfattning utan litar på att dina förklaringar är giltiga och rimliga. Bästa hälsningar Greger PS. Jag misslyckades tidigare med att få in en kommentar – i en helt annan fråga – på din blogg. Ska försöka klara ut det. Inte minst i eget intresse då jag senare tänkte öppna en blogg. Måste ju elementärt begripa tekniken. DS Date: Fri, 4 Apr 2014 10:22:11 +0000 To: gregermorin@hotmail.com

  Gilla

 2. Är påven en ”Kalif”? Den katolska kyrkan är definitivt uppifrån och ned. Den är ett hatobjekt för många, men ändå måttlig i förhållandet till vissa fundamentalistiska kyrkor i USA, där det finns skrämmande samfund och politiker. Representerar de en liknande utveckling inom kristendomen? Kan det gå riktigt illa även i kristenheten, om nedifrån och upp blir rådande?

  Finns det anledning gynna statskyrkan och försöka motverka sekterism? Kan en ateist tänka sig begränsa religionsfriheten (även för sig själv), för att hindra vildsint kristen fundamentalism sprida sig i politiken?

  Vad kan en sänkt intellektuell nivå leda till? Jag tänker på PISA.

  I övrigt är det svårt att jämföra Bibeln och Koranen. Bibeln har en vida mer komplicerad tillkomsthistoria. GT är hämtad från religioner mycket äldre än judendomen. Och så har du missat Jesu påbud att bara den syndfrie får kasta första stenen. Det kan ingen vara, hävdar GT med emfas.

  Gilla

  • Påven kan inte vara en kalif, eftersom han inte har politisk makt. Visst kan det vara så att diffusionen av makt över texterna kan leda till mer extremism, men bara om det finns stöd för detta i dessa texter. Den religiösa toppen har haft rollen som teologiska fördämningsvakter. När de vill spela på de dåliga sidorna av religionen så spelar de ut det kortet och till ex deklarerat jihad, medan de när det passar bättre att tolerera judarna i samhället till ex spelar på de texter som understödjer detta. När lekmännen tar makten, vare sig i Mellanöstern eller i USA, så finns inga spärrar. De dåliga sidorna spelas ut när helst någon predikant så vill, överallt och när som helst. Blir resultatet fler religiösa konflikter då?

   Tveksamt om PISA går att dra in i denna diskussion. En del menar att dagens befolkning är mer kompetent än sina föregångare på andra sätt. Ja, vem vet? Det kritiska och granskande tänkandet synes ha reducerats i alla fall, men vem vet med säkerhet.

   Var nämner jag Jesus och synd i texten? Ser inte vad du menar där.

   Gilla

 3. Du skriver ”Annars skulle vi också stena otrogna kvinnor i enlighet med vad det står i GT.” Just det budet finns det en tydlig kontraorder för i NT. Jag medger dock, att det rått häftig strid inom kristenheten (och även polemik mellan författarna till NT) när det gäller huruvida Mose Lag olika regler skall åtlydas.

  I fallet stening av kvinnor är förbudet i NT alltför tydligt. Styckets äkthet har diskuterats, det sägs kunna vara ett senare tillägg, men i detta fall var det den judiska tron som tidigt blev tämjd. Men givetvis, bålet var ju inte bättre.

  Våra idéer beskriver oss, våra attityder och våra nivåer när det gäller kunskap och moral. De senare skapar vår kyrka och andra institutioner, och i dem filas på idéerna. Då finns åtminstone chans till en utveckling. Vi bränner inte längre folk på bål, tortyren har försvunnit ur rättsväsendet och agan ur skolan, så någonstans har vi kommit.

  Men kyrkan angrips för vad som hänt förr. Skall ingen ge sig på Björklund för allt prygel djäknarna fick i forna tiders skolor?

  Jag har besvarat din kommentar på min blogg.

  Gilla

 4. Jag ogillar detta:

  ”Avfällingarna företräder således inte det sanna islam, men det ska vi vara tacksamma för, precis som vi är tacksamma för att vi har tämjt vår egen kulturs kristna tro. Annars skulle vi också stena otrogna kvinnor i enlighet med vad det står i GT.”

  Det må vara en retorisk poäng om islam, men det som sägs om kristendomen är verklighetsfrämmande. Stening av otrogna kvinnor har aldrig varit en del av kristen lära. Jesus själv sa ju ”den som är utan synd ska kasta första stenen” när judarna ville stena en äktenskapsbryterska.

  Gilla

 5. @Åke Eldberg: Läs Matteus 5:17-20 (om Jesus och [hans syn på den mosaiska] lagen
):

  17 Tro inte att jag har kommit för att upphäva lagen eller profeterna. Jag har inte kommit för att upphäva utan för att uppfylla. 18 Jag säger er sanningen : Innan himmel och jord förgår ska inte en bokstav , inte en prick i lagen förgå, inte förrän allt har skett.

  19 Därför ska den som upphäver ett av de minsta av dessa bud och lär människorna så kallas minst i himmelriket. Men den som håller dem och lär ut dem, han ska kallas stor i himmelriket. 20 För jag säger er: Om inte er rättfärdighet går långt över de skriftlärdas och fariseernas, kommer ni aldrig in i himmelriket.


  I 5 Mosebok 22:13-30 kan vi läsa vad Guds lag säger om brott mot äktenskapsregler. Jesus tog alltså INTE avstånd från dem. För övrigt, hur skulle Han kunna göra det, Han som är Gud. Det vore ju som att säga att Gud inte vet vad Han vill.

  13 Om en man tar sig en hustru och går in till henne, men sedan får motvilja mot henne 14 och beskyller henne för skamliga ting och sprider ut ont rykte om henne och säger: ”Den här kvinnan tog jag till hustru, men när jag kom in till henne, fann jag inga bevis på att hon var jungfru”, 15 då skall flickans far och mor föra beviset på att hon var jungfru till de äldste i staden, där de sitter i porten. 16 Och flickans far skall säga till de äldste: ”Jag gav min dotter till hustru åt den här mannen, men han har fått motvilja mot henne. 17 Och se, nu beskyller han henne för skamliga ting och säger: Jag har inte funnit något bevis på att din dotter var jungfru. Men här är beviset på att min dotter var jungfru.” Och de skall breda ut klädet inför de äldste i staden.

  18 Stadens äldste skall då ta mannen och bestraffa honom. 19 De skall ålägga honom att böta hundra siklar silver, som de skall ge till flickans far, därför att han har spritt ut ont rykte om en jungfru i Israel. Och hon skall vara hans hustru och han får inte skilja sig från henne, så länge han lever. 20 Men om det var sanning, om det inte fanns något bevis på att flickan var jungfru, 21 då skall man föra ut flickan utanför dörren till hennes fars hus, och männen i staden skall stena henne till döds, därför att hon har gjort en dårskap i Israel genom att bedriva otukt i sin fars hus. Du skall skaffa bort det onda från dig.

  22 Om en man ertappas med att ligga med en annan mans hustru, skall de båda dö, både mannen som låg med kvinnan, och kvinnan. Du skall skaffa bort det onda från Israel. 23 Om en jungfru är trolovad med en man och en annan man träffar henne i staden och ligger med henne, 24 skall ni föra dem båda ut till stadens port och stena dem till döds, flickan, därför att hon inte ropade på hjälp fast hon var i staden, och mannen, därför att han kränkte en annan mans trolovade. Du skall skaffa bort det onda ifrån dig.

  25 Men om mannen träffade den trolovade flickan ute på marken och han där tog henne med våld och låg med henne, skall bara mannen som låg med henne dö. 26 Men mot flickan skall du inte göra något. Hon har inte begått någon synd som förtjänar döden. Det är med detta som när en man överfaller en annan man och mördar honom. 27 Ty han träffade henne ute på marken, och den trolovade flickan kan ha ropat men det fanns ingen som kunde rädda henne.

  28 Om en man träffar en jungfru som inte är trolovad och griper tag i henne och ligger med henne, och de ertappas, 29 då skall mannen som låg med flickan ge femtio siklar silver åt flickans far och henne själv skall han ta till sin hustru, därför att han har kränkt henne. Han får inte skilja sig från henne så länge han lever. 30 En man får inte ta sin fars hustru och därmed vanära sin fars bädd.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s