Rudbecks ohållbara resonemang om vapenexporten till Saudiarabien

Denna artikel som bemöter Carl Rudbecks inpass på ledarsidan 23 april publicerades idag i Sydsvenskan. Orginalet nedan skiljer sig en del från den nedkortade version som ligger i Sydsvenskan.

Sverige ska inte sälja vapen till Saudiarabien

(Sydsvenskan 26 april 2012)

Carl Rudbeck skrev 23 april en arg krönika i Sydsvenskan om kritikerna av vapenexporten till Saudiarabien.  Dessa framställs som naiva då de inte förstår att om Sverige inte säljer vapen till Saudiarabien så gör någon annan det istället. Är det så vi ska resonera i vårt land? Har vi förvandlats till ett land utan normer och moral? Det finns en historisk parallell till detta resonemang.

1935 godkände den brittiska regeringen försäljningen av Rolls-Royce Kestrel flygplansmotorer till Nazityskland. Man var fullt medvetna om att Tyskland förföljde judar och att de rustade upp sitt flygvapen i brott mot Versaillesavtalet. Likväl sålde man motorerna. Argumentet i slutna kretsar var att; ”om vi inte säljer till dem så gör någon annan det istället”. Dessa mycket kvalificerade motorer användes för att utveckla de flygplanstyper såsom Messerschmitt 109 och Junker 87 ”Stuka” som senare kom att användas mot just dem själva under ”Slaget om Storbritannien”. Ironiskt inte sant, men har vi lärt oss läxan?

Rudbeck benämner kritikerna av vapenexporten till Saudiarabien som ”de tyckande och pratande klasserna”. Underförstått är kritikerna personer som pladdrar utan att förstå. Låt oss då granska Rudbecks realpolitiska resonemang.

Kritikerna är okunniga om geopolitiska sammanhang menar Rudbeck. Han hävdar att om Sverige eller någon annan part inte säljer avancerade vapensystem till Saudiarabien så kommer denna regim att kollapsa och följas av en ännu värre inhemsk islamistisk regim eller så kommer Iran att marschera in och fylla tomrummet. Rudbeck uttrycker det så här; ”… om den störtas kommer den inte att inom överskådlig framtid att ersättas av en upplyst liberal demokrati utan av en dogmatisk och hårdför islamism”.

Beskrivningen av vad som kommer den dagen regimen i Saudiarabien faller är korrekt, men det är just därför som vi inte ska sälja vapen till det landet! Omvälvningarna i regionen under det senaste året har med all tydlighet visat att vi har mycket små möjligheter att förutspå hur regionen ser ut om ett par år. Ännu mindre så under de 40 år som utgör vapensystemens livslängd.

Garanterar svensk vapenförsäljning att regimen förblir intakt, vilket Rudbeck tycks mena ska vara en uppgift vi ska verka för? Absolut inte! Radarledningssystemet Erieye och pansarvärnsroboten Bill 2 är inte heller vapen som man använder mot civila eller upprorsmän, om det nu ska anses vara eftersträvansvärt?

Svensk vapenindustri kommer lida svårt om vi avstår från att sälja till Saudiarabien låter Rudbeck förstå. I själva verket så är omfattande försäljningar till Saudiarabien en relativt ny företeelse. Enligt uppgifter från Svenska Freds sålde svenska företag vapen för 13900 miljoner kronor 2011. Försäljningar till ett värde av 2869 miljoner kronor gick till Saudiarabien. Men 2010 då vi sålde för 13746 miljoner kronor kom bara 246 miljoner kronor från försäljningar till Saudiarabien. 2009 då vi sålde för 13661 miljoner kr var siffran för Saudiarabien 44 miljoner kr. Backar men tillbaka till 2006 så hamnar man på 29 miljoner kr. Således går den svenska försvarsindustrin inte under om vi avstår från att sälja vapen till denna hemska regim!

Rudbeck citerar Sartre när han deklarerar att politik och den därtill hörande vapenhandeln är ett smutsigt hantverk, utan vilket vi kommer få frysa om vintrarna då vi blir utan den Saudiska oljan, när regimen förmodat faller samman under det islamistiska trycket som en konsekvens av att flygvapnet saknar god svensk radarstridsledning!

Om en framtida värre regim i Saudiarabien väljer att bryta oljeleveranserna till Sverige så är det inte en händelse som får svenskarna att frysa i sina hem. Mig veterligen så finns det andra källor till energi i detta land. En tillfällig prishöjning blir det säkerligen, men inte ett olösligt problem. Man får skilja på ett samhälles känslighet för störningar av leveranserna av olja för drivmedel och uppvärmning, som gäller alla länder och sårbarhet för långsiktiga avbrott. Vad gäller det svenska samhällets sårbarhet så ligger vi bättre till än de flesta länder i västvärlden tack vare den mångfald av energikällor som står till buds för vår ekonomi.

En eventuell känslighet eller sårbarhet för störningar av oljeleveranserna är inte ett skäl till att sälja vapen till ohyggliga regimer. Istället bör vi resonera så här: Risken för att det blir ett framtida avbrott i drivmedelsleveranserna är skäl i sig att vi så fort som möjligt söker göra oss oberoende av energileveranser från regimer som den i Saudiarabien. Det finns annan olja än den från Saudiarabien. Inom en snar framtid så är Kanada och USA tillsammans en större olje- och gasproducent än Saudiarabien, tack vare skifferoljan. Vidare så bör detta hot om avbrutna leveranser vara ett gott skäl i sig till att satsa på alternativa energikällor. Sälja vapen till Saudiarabien är inte en smart försäkring, snarare ett sätt att bita sig själv i svansen.

Lärdomarna av GSA – skandalen

GSA – skandalen har knappt blivit omnämnd i svensk media trots att lärdomarna från denna händelse har lika mycket bäring på det svenska samhället som det amerikanska. Fördömanden strömmar in från båda de stora partierna i USA, men problemet är att många, särskilt i det demokratiska lägret, ser detta som en enskild händelse och inte som en yttring av en djupare problematik.

Ett av GSA:s – General Services Administration – uppdrag är att se över andra statliga organs budgetar och förmå dem att slösa mindre. När nyheten spred sig att de anställda hade bränt över 800,000 dollar (ca 5,3 miljoner kronor) på en konferens i Las Vegas så låter det som ett dåligt skämt. Clowner och tankeläsare, rikligt med mat och sprit och minnesmynt för 40,000 kronor upprör Amerika.

Det har också läckt ut att en anställd vann en intern talangtävling genom att rappa om att han ville bli chef för organisationen så att han kunde slösa så mycket som möjligt av skattebetalarnas pengar.

Den senaste delen i skandalföljetongen GSA är avslöjandet (11 april) att 5 GSA – anställda spenderade en vecka på Hawaii med anledning av en 1 timma lång ceremoni vid första spadtaget till uppförandet av en federal byggnad under 2011. Fler och längre resor planerades under 2012. Bortsett från att detta är ett uppenbart svepskäl för att få en statligt betald semester, så borde de GSA – anställda inse hur smaklöst det är att just den myndigheten gör den onödiga utflykten i dessa tider! Men icke.

Obama har sent omsider fördömt slöseriet, men varför dolde han detta för det amerikanska folket i 11 månader från det att myndigheterna upptäckte det bedrägliga beteendet? Svaret är att denna skandal utgör ett hot mot hela den samhällsmodell som han vill påtvinga amerikanerna. Ett semi-socialistiskt system med en ofantlig offentlig sektor modellerat efter Sverige och övriga Västeuropa. Klart att Obama då inte vill att väljarna ska se bristerna i de statliga verksamheternas modus operandi.

Statliga verksamheter är alltid ineffektiva. Dom är alltid slösaktiga. Detta är nästintill en naturlag. Anledningen är att det inte finns några incitament till att vara effektiva och hushålla med pengarna. Pengarna är inte deras egna, varför då bry sig om spill? Kategoriskt och svepande? Kanske, det gäller definitivt inte alla statliga tjänstemän och verksamheter, men empirin förtäljer oss att detta är fallet om man dömer efter helheten. Således ska statens verksamheter hållas till ett minimum.

Det som dock förbluffar mig är timingen. Hur kan ett statligt organ slösa på detta viset med skattepengarna i en tid då USA:s budget löper med ett historiskt stort underskott? Hur resonerar dessa GSA – anställda?

Ett grundläggande samhällsproblem är den tilltagande egoismen. De egna behoven står allt mer i fokus, medan hänsynen till det allmänna bästa får stå tillbaka. Det ”allmänna bästa”, ”samhällsnytta” och andra ledord från det förgångna blir allt mer diffusa för nuets och framtidens medborgare. Till och med ursprunget av statliga medel blir för några ett mysterium. Följande är ett utdrag ur ett samtal mellan en reporter i USA och en Obamasupporter på gatan inför Obamas ankomst till ett möte. (Min översättning)

Supportern: Vi älskar Obama!

Reportern: Varför?

Supportern: Han ger oss pengar!

Reportern: Men var kommer pengarna ifrån?

Supportern: Jag vet inte. Det är Obama-pengar!

Detta kan tyckas vara ovanligt obegåvat, men det är dessvärre inte ovanligt. Många i USA, och även i vårt land kan det tyckas, har tappat greppet om att ”statens” pengar faktiskt kommer från andra medborgare. Är det då konstigt att GSA – personalen agerade som de gjorde? Nu finns det tyvärr inte en outsinlig pengafontän som man kan ösa ur. Statliga byråkrater och politiker ska vända på varje krona då det faktiskt är våra pengar som de förvaltar.

Det finns fler exempel på slöseri än man vill tänka på, men jag vill lyfta fram ett exempel från USA som visar på vansinnet.

I ett program för vidareutbildning betalades till delstatsbiblioteket i Illinois ut 420,000 dollar (2,8 miljoner) för att lära bibliotekarierna att hantera sociala medier som Facebook och Bloggar. (Detta var bara till en delstat i ett projekt med nationell utbredning.) Är detta någonting som en bibliotekarie inte kan lära sig utan att staten öser pengar på det? Än en gång; när den statliga budgeten löper med ett sådant enormt underskott så är det direkt tjänstefel att starta upp ett sådant projekt. Även vårt land är fullt av klåfingriga byråkrater med stor beredvillighet att slösa med andras pengar. Allt från utsiktslösa biståndsprojekt till finansierandet av allsköns föreningar utan någon nyttig samhällsfunktion och tillsättandet av ämbeten som syftar till ”socialt ingenjörskap” som definitivt inte är statens roll. En god byråkrat eller politiker ska ställa sig frågan; ”Är jag beredd att betala för detta ur egen ficka?”, innan han eller hon spenderar någon annans pengar på det!

Allt detta dränerar medel från det som borde vara statens kärnverksamheter såsom sjukvård, infrastruktur och försvar. Det är dags att vi tar slösarna i kragen innan det går över styr!

%d bloggare gillar detta: