Ett ödesval om migrationen och vår framtid!

DEBATT

Söndagens EU-val är ett ödesval. Inte det enda, men ett i en serie av ödesval under kommande 10-års period. På både nationell och EU-nivå. Desto förr vi kan få en förändring till stånd, desto bättre är våra chanser att få skutan på rätt köl igen. Greta har således rätt om de tio åren, men inte på det sätt som hon tror. Inte i närheten!

Jag har skrivit en del om migrationen till Europa den senaste tiden och här kommer en till. Det får ni stå ut med. Frågan är nämligen viktig. Mycket viktig! Europa håller på att förändras på grund av en migration som bara kommer att växa och växa i styrka. För mig som älskar Europa och som håller den västerländska civilisationen som den främsta som mänskligheten har frambringat, är detta fasansfullt. Ja, jag uttrycker mig på detta viset, och jag gör det trots att det låter högtravande i vissas öron. Jag vill nämligen väcka er ur er slummer. Något som inte bara är värdefullt för oss som lever idag, utan för mänskligheten som helhet, håller på att gå förlorat. Den västerländska civilisationen har nämligen fört ett ljus med sig till världens alla hörn, som inte finner en motsvarighet i historien. Den har spridet det goda ordet, om värdet av demokrati och yttrandefrihet, om individuella rättigheter och könens likställdhet, om värdet av en okorrumperad och välskött statsmakt, om fria medier och en opartisk rättsstat. Detta är en appell till er alla om att stå upp för detta! Stå upp för dessa landvinningar i civilisationens tjänst!

 

Vår tids barbarer!
Vår tids barbarer!

Dessa landvinningar är nämligen hotade. Detta är inte en fantasi utan något som pågår mitt framför oss, varje dag och i varje land i Europa. Många av dessa inskränkningar av det som vi bör skydda, utförs för att vissa av oss vill tillfredsställa önskemålen hos personer som kommer hit ifrån länder där man, som kollektiv, inte värderar dessa attribut lika högt som vi gör, om ens alls. Vi intalas att göra dessa inskränkningar av representanter för intellektuella traditioner på vänsterflanken. Dess resonemang brukas dock fritt av politiska krafter över nästan hela det politiska spektret. Så pass korrumperad är högerns moraliska kompass idag! Det finns ingen uppfattning om vad som gör vårt samhälle starkt och framgångsrikt. Det finns, i denna tid av historielöshet, ingen känsla för vad det är för arv vi bör föra vidare till kommande generationer.

I denna tid av både yttre tryck och inre förfall är det av största vikt att de som förstår, samlas och kämpar för en renässans för de värden som har byggt Väst!

Det finns hopp, men tiden är knapp:

Det vore i så fall i sista stund, för tiden är emot oss. Man kan förvisso skönja en ung och konservativ generation, som vägrar indoktrineras att inte lita till sitt goda förnuft, men massutbildningens-, massmediernas- och masspsykosens makt är stor och ofta överväldigande. Man kan skönja begynnelsen av en traditionalistisk motståndsrörelse runt om i Europa, men frågan är om denna hinner växa sig stark i tid, då de demografiska förändringarna som nu sker är en kraftfull faktor i sammanhanget och migrationen till Europa ser ut att bara öka i styrka. Alla prognoser som jag har sett indikerar att vi bara befinner oss i begynnelsen av tidernas största folkvandring. De flesta av oss som lever idag kommer få uppleva Roms fall, som om vi satt med näsan djupt ner i historieböckerna. Vi kommer att få leva….och lida oss igenom historien.

Den kända historikern Walter Laqueur ställde sig frågan, i sin bok, ”The last days of Europe; Epitaph for an Old Continent”, om ”Europa kan förbli detsamma med en annan befolkning”? Svaret är givetvis ett rungande: Nej! Kultur och dess värderingar formar ett samhälle. Tar man hit den tredje världens dysfunktionella samhällens befolkningar i stora mängder så kommer vårt samhälle med tiden också att bli ett dysfunktionellt samhälle. Ingen inbillad tanke om massintegration kan rucka på detta faktum. Inte ens massassimilation. Assimilation kan fungera, under gynnsamma förhållanden, med mindre grupper av människor, som gärna ska vara bildade och västerländskt sinnade. Sverige har haft tur med en del av våra migranter. Personer som har kommit hit av olika anledningar, men som enas av att dom alla har flytt från själva motpolerna till detta samhälle, såsom en stat styrd av religion och vidskeplighet, ett samhälle under ett patriarkats tunga hand eller en tillvaro i en intellektuellt beskuren och förtryckande miljö. De som känner sig träffade vet vad jag talar om och förstår vad jag vill säga. Dessvärre kom dessa personer inte ensamma i den stora migrationen till Väst. Där finns också en stor grupp, av opinions- och värderingsmätningar  att döma, rent av en majoritet, som är direkt fientliga i sin hållning till de värderingar som fram tills nu har upprätthållit vårt samhälles stabilitet.

 

Parallellen till Rom:

En del av dem vet dock inte ens om det. Denna kategori av aningslösa personer har dragits till Väst för att de ser välståndet, men de har ingen som helst uppfattning om vad som har skapat detta välstånd. De förstår inte att deras småskaliga gnagande på Västs fundament sakta men säkert underminerar detta välstånd.

Man kan dra en tydlig parallell till Roms fall: Germanerna, som i och för sig inte var utan goda värderingar, vilket manifesterades i deras återuppbyggnad av den romerska civilisationen ett antal hundra år senare i form av det som vi idag känner som Väst, kom till det romerska riket av precis samma anledningar som dagens migranter. De såg välståndet och ville ha en del av kakan.

De konverterade ofta till kristendomen, ibland redan innan de korsade gränsen, och gjorde ibland allt de kunde för att bli romare. De förstod dock inte att de inte bar på de romerska värderingar som en gång gjorde Rom till världens centrum. De må ha haft en kärlek till Rom, men de föraktade den bildning som utgör gränsen mellan civilisation och barbari. Skrivkunnigheten och utbildningen förföll snabbt och därmed alla möjligheter att administrera ett sådant rike och upprätthålla dess tekniska landvinningar. Vi ser tyvärr samma scenario idag. En vilja att ha frukterna av civilisationen, men ingen uppfattning om hur denna skapas. Vi ser det från de stökiga klassrummen där lärdom anses vara omanligt och aggression blir statusskaparen, till salafisterna i Syriens öken, som gärna vill använda en GPS eller en trådstyrd pansarvärnsmissil, men som föraktar den vetenskap som frambringat desamma. Förr eller senare skapas en kritisk massa av personer som vill ha men som inte gör någonting för att generera värden. Från denna punkt och framåt kommer systemet haverera i en allt snabbare takt.

 

Inre och yttre faktorer:

De inre och de yttre faktorerna samverkar starkt här. Utan bildning vet vi inte vad vi ska bevara och varför. Vi vet inte tyngden av kultur och vi förstår inte hur detta scenario tidigare har utspelats i historien. Vi förstår inte att det inte räcker med en god vilja för att allt mirakulöst ska falla på plats. Vi har nått en nivå av dumhet och hysteri i vårt samhälle som får oss med bibehållet förstånd att nästan ha en utanför-kroppen-upplevelse när vi förbluffade åser skeendet.

Många blir passiva av detta. Det får vi inte bli! Vi måste agera innan det har gått för långt. Vi måste mobilisera alla vettiga krafter som finns kvar där ute. Vi måste få dessa att verka för migrationsstop till inte bara Sverige, utan till hela Europa. Skapa effektiva sätt att avvisa illegala migranter. Fatta politiska beslut som säkerställer att vår lagstiftning kommer att stå oinskränkt och ohotad under många år in i framtiden. Finna lagliga sätt att bekämpa dem som hotar våra friheter. Gör vi allt detta så kommer den Europeiska civilisationen kanske överleva och fortsätta att utgöra en fyrbåk och ett exempel för världen. Även kunna ta emot begränsade mängder personer som är likatänkande och som har ett behov av beskydd i framtiden och således kunna ha ett utbyte med omvärlden till allas förmån.

Det är upp till oss, här och nu, att avgöra vilken typ av samhälle våra kommande generationer ska leva i. Jag, för min del, vill att dessa ska leva i ett samhälle som liknar det goda samhälle som jag växte upp i, så mycket som möjligt och tänker kämpa vidare för det. Jag tycker att dom förtjänar den ansträngningen från vår sida! Så gå ut nu på söndag och rösta. Rösta rätt och om ni inte gjort det tidigare; engagera er!

10 kommentarer

  • Det hoppas jag inte Gunnar, men jag tar åt mig av din konstruktiva kritik! Jag förstår att de historiska referenserna kanske inte har en bekant ton för alla, men jag anstränger mig om att vara så pedagogisk jag kan vara. Dock, kanske mer i en ”Analys” eller en ”Kommentar” än i en ”Debatt”, som är fallet med dagens artikel. Då månar jag lite mer om att texten ska flöda. Djupdykningar i förklaringar blir då lite av ett hinder. Dessa förklaringar gör jag som sagt mer gärna i ”analyserna” och ”kommentarerna”.

   Gillad av 1 person

  • Har man intresse att läsa dessa artiklar, så har man förstått budskapet för länge sedan och har själv liknande kopplingar till texten från verkliga livet dagligen…och noterar det på fb, och söker dom egentliga anledningarna till politikernas öppenhet för etableringen av islam i Europa och div osorterad invandring…personligen anser jag att det är dom enorma belåningarna i Europa som har öppnat upp för invandring av ”vem som helst” och som utgör konsumenter för välfärdens medel och transporterar dom vidare genom t.ex hyresavier till dom belånade fastighetsägarna vidare till utlåningsbankerna,…Fredrik R…-”Bankerna måste räddas till varje pris”…..

   Gillad av 2 personer

 1. Jag noterar att bloggen inte längre får delningsstatistik från FB (och sedan 2+ år inte heller från Twitter). Denna förändring skedde samtidigt hos ett antal andra högerbloggare/webbtidningar, såsom; Det Goda samhället, Ilan Sadés blogg, Josefin Utas blogg, Peter Krabbes blogg och säkerligen ett stort antal andra som jag inte har koll på. Syftet är så klart att det ska se ut som om ingen läser och delar dessa bloggar. På min egen blogg har jag detta år haft delningssiffror på mellan ett tusen och tre tusen plus på flertalet av mina texter. Nu kommer det bara stå 0 på FB-ikonen framöver!

  Gillad av 1 person

 2. Oerhört viktigt. Parallellen till Rom är något jag ofta funderat på. Någon kloker (glömt vem) sade någon gång att historien upprepar sig inte – den rimmar. När jag ser mig omkring och läser om tillståndet i skolor, på bibliotek och andra offentliga platser, i vården osv får jag en obehaglig känsla av att det där rimmet är mycket nära förestående.
  Ja, jag har röstat. En förmån jag inte tar för given.

  Gilla

  • Det var träffande, ”den rimmar”! Det finns många paralleller i dagens förfall till Roms dito. Jag ska skriva mer djuplodande om detta längre fram. Finns många nyttiga läxor för oss och varningssignaler.

   Vad gäller röstandet, så är det kanske inte det du förlorar först. Men dock värdet av din röst. Detta kan vi se redan nu, när etablissemanget gör allt för att värdet av en stor del av befolkningens röster ska vara noll och intet. Finns många sätt att ordna detta på. I framtiden ska du vara redo på att man blir mer och mer innovativa på denna punkt.

   En intressant sak att beakta från gamla Rom, är att trots att staten var en autokrati, ett kejsardöme från Caesars tid, så bibehölls senaten ända till slutet, för att folket skulle tro att det fanns en maktdelning mellan Kejsare och folket (egentligen adel och rika borgare).

   Gilla

 3. Skillnaden mellan Rom och idag är att barbarena idag inte kommer ifrån norr. Seneca beskrev redan år 41 migrationsorsaker, men få har nog läst det (De Consolatione ad Helviam Matrem)

  Gilla

  • Visst finns det betydande skillnader! En alldeles uppenbar är att germanerna konverterade till kristendomen och kunde på så sätt delvis assimileras in i kulturen (sedan förde man även in egna goda egenskaper, vilket sedan utgjorde grunden för Västs framgångar). Muslimerna är istället direkt fientliga till vår civilisation, så krocken här blir mycket mer våldsam och resultatet mer omvälvande….om vi inte står emot!

   Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s