Nu får det räcka med tomma solidaritetsdeklarationer! Det är tid för handling!

DEBATT

Nu har vi varit ledsna, vi har visat samhörighet med offren i Nice, vi har alla deklarerat att vi ska ”hålla ihop”! Precis som förra gången och gången innan dess. Vart har detta fört oss? Jag tror att jag har fått en överdos av solidaritet. Är det inte tid för handling nu? Försvinner problemet för att vi deklarerar att vi står enade? Enade i vad? Tron på öppna gränser utan personkontroller eller krav? Tron på att det går att tolerera intolerans i all evighet utan att det får konsekvenser för samhällets stabilitet? Jag tror inte att vi, som folk, någonsin har stått eniga bakom den linjen.

Politiker, kanske framförallt våra svenska, pratar om att ”ta ansvar”, men vad menar de då? ”Att ta ansvar” betyder enligt gängse definition att leva upp till en ”skyldighet”. Med andra ord är politikerns ansvar att göra vad denna har en skyldighet att göra. Den primära skyldigheten som politikern har att sköta om är att se till medborgarnas säkerhet och trygghet. När dagens politiska majoritet tolkar ordet ”ansvar” som att öppna landets gränser för alla dem som vill komma in, oavsett bevisat skyddsbehov, menar jag att de har missförstått sitt syfte. Detta är ett steg som med all säkerhet strider mot ordet ansvars egentliga betydelse i termer av det ”medborgerliga kontraktet”, vilket utgör grunden för demokratin (Fotnot 1). För det är väl så att politikerns första skyldighet är att måna om medborgarnas väl och ve?

Europas politiker undlåter idag å det grövsta att sköta denna, sin primära uppgift. Detta gäller högt som lågt; det sträcker sig från misslyckandet att skydda medborgarna från de våldtäkter och våldsbrott till de spektakulära terrordåden som nu sker med jämna mellanrum nere på kontinenten och som mycket väl kan komma att utspela sig även här i Norden inom kort. Detta svek måste föranleda att nya politiker träder fram, som är villiga att ta det ansvar som krävs, som är villiga att skydda Europas befolkning från angrepp. Vi kan inte acceptera en situation där terrordåd på denna nivå blir vardagsmat i Europa. Politikerna måste börja ta ansvar för sin primära skyldighet!

Spegelbilden till bilden av Alan Kurdi vars spridning i kontrast till Alans bild snabbt stoppades av medierna.
Spegelbilden till bilden av Alan Kurdi vars spridning i kontrast till Alans bild snabbt stoppades av medierna.

Bilden av den okända flickan som ligger död bredvid sin docka är plågsam att se och på många sätt och vis spegelbilden av den mycket mer uppmärksammade bilden av den döde pojken Alan Kurdi. Bilden av Alan skulle visa vad som händer med migranterna om de inte släpps in förbehållslöst i Europa, utan den farliga resan över Medelhavet. Men bilden av den döda flickan på gatan i Nice visar vad som händer oss invånare i Europa när vi inte kontrollerar invandringen till vår kontinent. Den visar vad som kan hända när vi inte ställer krav på identitet och försöker gallra ut dem som inte har skyddsbehov här och som i värsta fall är här för att angripa vårt samhälle. Det handlar här inte om att ”ställa grupper mot varandra”, utan om att se realiteter. Vi kan inte blunda för de negativa konsekvenserna av att Europas befolkningsstruktur förändras. Vi kan inte blunda för konflikterna som allt mer byggs upp och för att detta kommer att förändra vårt samhälle. Till vilken utsträckning kan vi dock fortfarande påverka!

Vänsterskribenter som Wirtanen anser att vi inte ska oroa oss över terrorattackerna mot Europa. Det är mycket större chans att dö i en bilolycka säger han. Skillnaden mellan riktat politiskt våld och slumpmässiga olyckor är dock uppenbar. Det finns folk boendes mitt ibland oss som, genom att använda våld, vill påverka oss att förändra vår livsstil och nedmontera vårt demokratiska och öppna samhälle. Ska vi bara ignorera dessa personer som vill döda oss, som planerar att göra så och som med jämna mellanrum lyckas med sina planer? Ska vi bara gå vidare med en fatalistisk livssyn och acceptera risken att nästa gång är det vårt barn som ligger där på asfalten, kall och livlös med sin docka bredvid sig? Jag har i alla fall ingen avsikt att falla in i en sådan fatalism. Vänsterns tokskribenter får tycka vad dom vill, men jag avser bekämpa deras synsätt på alla sätt!

Vari ligger då problemet? Det kan inte vara en nyhet för någon som inte har bott i en garderob de senaste 25 åren att Europa generellt har ett problem med att att integrera sin invandrade muslimska befolkning. Det finns givetvis stora skillnader beroende på vilket ursprungsland vi talar om men över lag så finns grundläggande och väl spridda uppfattningar inom det muslimska kollektivet som strider med grundläggande uppfattningar hos européerna. Störst ser klyftan ut att vara i relation till den somaliska- och den arabiskmuslimska kulturen och minst i relation till de bosniska-, iranska- och kurdiska muslimska kulturerna. Storbritannien har problem med sina pakistanier, Nederländerna med sina marockaner och Frankrike med sina nordafrikanska invandrare, till exempel. Ett flertal tillförlitliga opinionsundersökningar, bland annat utförda av Pew Research, har visat på att mellan 40 % – och 60 % av den muslimska befolkningen i Nordvästeuropa vill se våra länder styrda av sharialagar och detta vet vi allt för väl vad det innebär för demokratin, yttrandefriheten, individens rättigheter och kvinnors dito. En nyligen utförd undersökning från Danmark av landets muslimer visade till och med att så många som 77 % av muslimerna boendes i Danmark anser att sharialagarna måste följas till fullo (upp från 62 % för tio år sedan). En undersökning av muslimer i Storbritannien från 2006 som CBS citerar visade att 25 % av dem stödde jihadistiska attacker mot Storbritannien (bland annat de på 7/7). Hela en tredjedel ansåg att det västerländska samhället var dekadent och att muslimerna borde göra slut på det. Följaktligen ville 28 % att Storbritannien blir en fundamentalistisk muslimsk stat! Vi har alltså inte att göra med en liten 5:e kolonn! Dessa siffror är anmärkningsvärda och borde få även de mest slumrande att vakna upp till insikten att de jihadistiska terroristerna inte är isolerade och utan stöd i från de muslimska befolkningsgrupperna. Det är sådana här siffror som gör att islam särskiljer sig från andra religioner i dagens värld. Det är dags att inse att vi har ett problem med islam.

Det faktum att vi inte ens försöker integrera dem som kommer hit gör bara den mentala avgrunden mellan Väst och islam större. Till skillnad från vad man generellt har trott om integration så tycks de muslimer som bor i Nordvästeuropa bara bli mindre och mindre integrerade. Radikala värderingar är mycket mer spridda bland den yngre generationen. Vi kan inte komma åt den radikalisering och extremism som frodas bland muslimer i förorterna med nuvarande policy. Det religiösa våld som vi ser från islams sida i Europa kommer således bara att bli värre och värre. Ska vi vänta tills det är försent med att försöka skydda våra medborgare?

Det är därför hög tid att våra politiker tänker om här och kräver en större grad av anpassning till den europeiska civilisationens grundläggande värderingar. För att detta ska ha den minsta chans att lyckas så måste vi starkt begränsa invandringen från länder där de radikala tolkningarna förekommer starkt, vilket idag inkluderar de flesta avsändarländerna till migrantströmmen mot vårt land. Om en minoritet hela tiden får påfyllning i sina led hemifrån så sjunker chanserna till en framgångsrik politisk integration.

Kollektiv bestraffning är något av det värsta min liberala sida kan tänka sig, men vi har slut på alternativ. Om man vänder på resonemanget så kan man se en fortsatt ointegrerbar migration som en kollektiv bestraffning av befolkningen i väst (som vänstern tycker är välförtjänt med anledning av någondera av de inbillade oförätterna som vi anses ha utfört mot omvärlden). Den migrationspaus som vi skapar ska brukas till att integrera de muslimer som lever i vårt land. Det måste bli ett stop på samhällets anpassning till muslimska religiösa krav. Sverige är en sekulär stat och dessa principer måste vi sluta upp med att rucka på. Man vinner inte en kulturkamp mot en irrationell motståndare genom eftergifter som förstärker dennas inbillning att han är på rätt spår. Man vinner genom att benhårt hålla fast vi de rationellt framtagna värden som vårt samhälle bygger på. Vår tro på vårt system, den växande insikten om det sekulära systemets överlägsenhet och de allt svagare banden till migranternas hemländer, om vi drastiskt minskar migrationen, kommer med tiden ge oss rätt i deras ögon!
Fotnoter:
1) Samhällskontraktet eller medborgarkontraktet är ett samlingsbegrepp på ett antal överenskommelser av såväl formell som informell natur som deklarerar statens och medborgarnas skyldigheter gentemot varandra, vilka utgör fundamentet för demokratin

14 kommentarer

 1. Vi kan lära av hur Israel hanterar attacker från palestinier. Om någon ens försöker sig på en attack så kommer de med bandtraktorer och schaktar ned gärningspersonens bostad.

  Det borde vara effektivare på våra breddgrader då en bostad är väldigt bra att ha vintertid.

  Gilla

  • Du är inte klok! Det är vi skattebetalare som betalar bostaden. Både uppförandet och hyreskostnaderna. Men tanken är god

   Gilla

 2. Rysslands Putin intar en krass hållning, en detalj visserligen, men en iaf tydlig signal till islam och dess utövare. ”Om ni vill bygga en moské i Ryssland, så är det OK. Om vi för varje moské ffår bygga en rysk-ortodox kyrka i Saudiarabien”. Det byggs inga moskéer längre i Ryssland…

  Gilla

 3. Ja, en sak är iaf klar. Det fungerar inte med ”vända andra kinden till”- och/eller ”tycka synd om”-beteenden gentemot terrorister och andra grovt kriminella.

  Tuffare tag krävs. Frågan är hur tuffa.Och vad för tuffa krav man ska välja.

  Mest på skämt diskuterade jag och en kompis häromdagen hur det skulle vara att göra en fängelsevistelse till något som inte känns så värst kul att ha med i sitt kriminella CV.

  Typ att erbjuda alla tuffa kriminella män, som dömts till fängelse, att välja mellan att gå omkring i fängelset om dagarna i typiska damkläder och att vara nakna, eventuellt skyla sig med en filt eller dylikt när det är dags för måltider, rastning e d.

  Ett fritt val för envar. Bara att välja. Inga påtryckningar.

  Jag tvivlar på om den som avtjänat ett sådant straff skulle skryta om den sortens fängelsevistelse efter sin frigivning.

  Ingetdera alternativet är väl direkt något att yvas eller vara stolt över.

  Fast min kompis och jag kom fram till att i så fall måste nog först solen börja gå upp i väster och ned i öster. Innan något sådant förslag bleve implementerat.

  Fast å andra sidan, solens uppgång i väster och nedgång i öster är ju ett av tecknen på att Domedagen är nära. Det har jag läst om på muslimska renläriga sajter.

  Så man ska aldrig säga aldrig.

  Gilla

 4. De Sju partier som skapat situationen är nu fullständigt handlingsförlamade. De Sju kotterierna har samlat på sig en hop ‘Neville Chamberlains’ och nickedockor som vägrar inse stundens allvar.

  Endast ett val (2018?) där folk använder sin rösträtt klokt och förpassar kotteridiktaturen som en varnande fotnot till kommande historieböcker.

  Hur förbereder vi oss inför valet?
  Rikta nu allt fokus på de handlingsförlamade! Inkräktarna utnyttjar endast den möjlighet som De Sju skapat! (Vad skulle Du själv göra under rådande omständigheter?)

  Asylrätten vad säger den egentligen? Hur tolkar EUs 28 medlemsländer asylrätten – arabiska-muslimska länder? Vilka åtgärder har Sverige vidtagit för att integrationen skall lyckas?

  Behandlas svensk – utlänning lika? Osv. De händelser som inträffat, hur har myndigheterna löst dem? Mord, gruppvåldtäkter, rån, bilbränder, stenkastning och omfattande lögner om härkomst, ålder mm? Kan vi pensionärer bo 30 personer i en trea? Plus ytterligare 10 folkbokförda där?

  De Sju har mycket att fundera över inför nästa val! Vågar de sig ut överhuvudtaget?
  Nu måste det till en svensk Winston Churchill som tål lite ‘tuggmotstånd’! Ut Sök!

  Gilla

  • Rätta mig om jag har fel men asylrätten nämner inte integration utan assimilering.
   Assimilering är det enda som funkar, om nu något funkar på folkvandrarna från mena.

   Gilla

 5. Precis!!! Så här är det ! Till alla de som ännu inte har vaknat upp och insett allvaret är det dags att göra det. Men vad skall man göra. Vad krävs för en förändring . 95 % av Sveriges befolkning tycker så här men ingenting händer …. Nåt drastiskt måste ske , konkreta handlingar måste utföras . Nya bestämmelser måste upprättas och träda i kraft med omedelbar verkan utan att behöva passera genom långsamma beslutsbehandlingar. Men frågar igen. Vad kan gemena svensk göra för att det skall bli förändring ?

  Gilla

 6. Mons Krabbe, du menar ju att det är dags att gå från solidaritet till handling.

  Kan det möjligen vara den här sortens handlingar du syftar på: http://signum.se/upprop-fran-frankrikes-biskopar-fasta-och-bon-mot-terror/ ? 🙂

  Ja, i så fall är du i gott sällskap. Verkar det som. Eller?

  Jag säger bara: Halleluja, bröder och systrar (i Sodom ocgh Gomorra)! Denna enkla tulipanalösning mot våld och terror som aktualiseras i mitt länktips måste väl utrikesminister Margot Wallström och rikspolischef Dan Eliasson m fl gräma sig enormt över att inte de själva har kommit på.

  MVH // bbnewsab, hedersordförande i DNLR, De Naivas & Lättrognas Riksförbund

  Gilla

 7. Väl talat. Men det kommer inte att hända något innan det är sent. Vi, speciellt politikerna, tassar runt problemet islam men ordet rasism har stängt våra munnar, täppt våra öron och gjort oss blinda.
  Jag är pessimist. Kanske beror det på åldern.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s