Vapenexporten till Saudiarabien

Den senaste tiden har vapenexporten varit högaktuell i media. Den 23/2 hade Sydsvenskan ett stort uppslag som behandlade frågan om varför Sverige säljer vapen till en så pass repressiv regim som Saudiarabien.

Andreas Ekman Duse, generaldirektör på kontrollmyndigheten ISP, försvarar den svenska försvarsexporten till Saudiarabien, såsom pansarvärnsroboten Bill 2 från Saab Bofors Dynamics och flygburna radarledningssystemet Erieye från Saab Microwave Systems, genom att hävda att exporten av dessa system, troligen med betoning på det sistnämnda, är nödvändiga för att Saudi ska kunna bekämpa ”pirater, terrorism och organiserad brottslighet”. Han säger vidare att det är en viktig säkerhetspolitisk fråga för Sverige att Saudi kan hålla internationella farvatten, såsom Hormuzsundet, öppna och beskydda dem från dessa hot, så att oljan kan flöda fritt till världsmarknaden.

Detta försvarstal är ett oerhört ansträngt försök att försvara en oförsvarbar policy. Generaldirektör Ekman griper efter halmstrån. Det finns ingen som helst grund för hans påståenden.

De aktuella vapensystemen kan absolut inte användas till att bekämpa de tre hot han nämner. Vad gäller Bill 2 så kan den uppenbarligen inte användas till annat än krig. Att Bill 2 är ett ”defensivt vapensystem” är ett argument som ofta används. Detta är fel. Det finns inga sådana klara gränser i krig mellan defensiva och offensiva vapen. Även i ett angreppskrig så har den offensiva parten behov av att värja sig mot fientliga motangrepp. Då kommer Bill 2 väl till pass, som är en av världens mest avancerade pansarvärnsrobotar.

Vad gäller Erieye, försöker Ekman ge den en nästan civil aura. Han kallar det för en ”spaningsradar”. Associationerna ska gå till ett civilt radarövervakningssystem som söker efter knarksmugglare i små flygplan eller pirater utanför Somalias kust.

USA använder liknande system till att söka efter luftburna knarksmugglare, men vad jag vet så råder inte samma situation i Saudi? Flyger somalierna in kat illegalt till Saudiarabien? Kan man användda Erieye till att bekämpa terrorister och pirater? Tveksamt. Via radar kan man inte skilja somaliska pirater från fiskare, förrän de redan har gått till angrepp. Vilka terrorister ska Erieye finna? Ett terrordåd har utförts med hjälp av flygplan och då var alla radarinstallationer på USA´s östkust till ingen som helst nytta.

Nej, Erieye är ett system som huvudsakligen användas till krigföring. Det är ingen ”spaningsradar” utan en luftburen stridsledningcentral som använder sin radar till att leda de egna flygstyrkorna i striden mot fiendens stridsflyg. Detta system är absolut nödvändigt för luftstridskrafter idag, utan vilken ingen framgång kan nås.

Om vi ser till de politiska aspekterna av generaldirektör Ekmans motivering så ser vi att de inte är i samklang med dagens verklighet. Är Ekman inte medveten om ironin i de påståenden han gör; att Saudi ska kunna skydda farlederna från ”terrorister, pirater och kriminella”.

Ska vi beväpna Saudi så att de kan skydda oljeleveranserna? Var det inte Saudiarabien som ströp oljeleveranserna till väst som ett utpressningmedel, för att få Europa och USA att ta avstånd från Israel under det arabiska angreppskriget mot landet 1973. Vad gäller Europa så lyckades dom. USA hade då ännu råg i ryggen.

Ska Saudiarabien skydda världen från terrorism? Är Ekman helt omedveten om att Saudi officiellt stödjer en rad organisationer med kopplingar till terrororganisationer och att de inofficiellt stödjer och har skapat en rad terrororganisationer som destabiliserar hela regionen från Uzbekistan till Indien till Israel och Egypten?Vad gäller piraterna, så finns det många vittnesemål som beskriver hur mycket av pengarna som finansierar piratverksamheten i Adenviken har sitt ursrung i Saudi. Större delen av vinsterna går sedan i retur till där de kom ifrån.

Finns det någon poäng med att utrusta Saudiarabien för att hålla oljeleveranserna flytande och bekämpa pirater och terrorister? Dessutom med vapensystem som inte kan tjäna det syftet. Ska Ekman med flera inte sluta hyckla nu och erkänna att det bara handlar om att tjäna pengar.

Visst ska Sverige ha en vapenindustri. En av få högteknologiska sektorer där vi fortfarande ligger i tätskiktet. Men denna ska sälja till stabila demokratier som delar vår värdegrund. Vi ska absolut inte göra affärer till priset av vår själ och vår moral!

Oroväckande upprustning i Arabvärlden!

(Skånska Dagbladet 21 feb 2012)

Under de senaste 20 åren har västvärlden sålt allt större kvantiteter av mycket avancerad vapenteknologi till arabvärlden. Denna försäljning har sin ekonomiska bakgrund i att försvarsindustrierna i väst har fått söka sig nya marknader efter att de egna ländernas försvarsmakter genomförde omfattande neddragningar efter det kalla krigets slut. Problemet med denna vapenförsäljning har aldrig varit mer uppenbart än nu. Den arabiska våren visar på vilken skakig grund de flesta av regimerna i Mellanöstern står. De vapensystem som säljs har ofta en effektiv livslängd på 30-40 år.

Ingen kunde förutspå omvälvningarna i regionen under det senaste året. Inte heller kan någon med säkerhet veta hur det ser ut om fem år och än mindre om 30-40 år.

Egypten, som har köpt stora mängder av amerikanskt krigsmateriel, som stridsvagnar och jaktflygplan av samma kvalitet som de Israel har, kommer under lång tid framöver att styras av islamister, som har en mycket oförsonlig hållning gentemot Israel.

Saudiarabien, också med en mycket islamistiskt lagd befolkning, mer radikal än dess illegitima kungahus, är en formidabel krutdurk och tillika den största vapenköparen i regionen. Om kungahuset faller så ersätts det troligen av någon form av teokrati, som av allt att döma skulle inta en mycket aggresiv hållning gentemot Israel. Är det verkligen klokt att sälja avancerade vapen till sådana stater?

Upprustningen i arabvärlden är helt orimlig i relation till ländernas ekonomier och deras defensiva behov. Syftet tycks vara offensivt bruk. För att ta ett par exempel, så innehar lilla fattiga Jordanien lika många enheter av den toppmoderna stridsvagnen Challenger, som producentlandet Storbritannien. Förenade arabemiraten har lika många enheter av den lika moderna Leclerc som producentlandet Frankrike.

Om man räknar ihop alla stridsvagnar av toppmodern klass, liknande de ovan nämnda i Mellanöstern idag, så kommer man upp i en siffra motsvarande den som gäller för hela Europa och även den kommer att passeras med råge under de närmaste 5-10 åren. Detta är en situation som var otänkbar för bara ett par decennier sedan.

En liknande situation har vi vad gäller stridsflygplan av toppkvalitet. Egypten, Saudiarabien och andra arabländer köper Eurofighter och amerikanska F-15 och F-16 i stora partier.

Den militära balansen mellan Israel och arabstaterna förskjuts snabbt till förmån för de senare. Det är inte svårt att tänka sig scenarier där Israel kan stå inför olika typer av koalitioner som har det dubbla eller tredubbla numerära övertaget gentemot Israel vad gäller alla de viktigaste vapensystemen. Inte bara stridsvagnar och stridsflyg som nämnts ovan, utan även attackhelikoptrar och mobilt artilleri håller en klass jämförbar med västvärldens och den kvantitativa klyftan vidgas för varje år som går. Jag kan inte nog betona att dessa moderna arabarméer är, tekniskt sett, väsensskilda från det som Saddam eller Kadaffi kunde mönstra.

Undertecknad är ingen ”beancount”- analytiker och är fullt införstådd med alla övriga faktorer som påverkar krigsföringen. Enbart krigsmaterielet utgör ingen armé och en bredare analys av frågan följer på denna blogg i det närmaste. Men den matriella upprustningen i sig är skäl nog för oro. Israel har stått emot starkare arméer förr och ridit ur stormen, men de har alltid haft lite hjälp av att deras västerländska krigsmateriel har varit av något bättre kvalitet än arabernas rysktillverkade dito. Så är inte längre fallet.

Det kan inte råda något som helst tvivel om att, i det fall det i framtiden utbryter ett krig mellan Israel och arabstaterna, där de senare är angripare, så är det vi i väst som har skapat förutsättningarna för detta!

Vi behöver föra en riktig diskussion om detta i väst och inte minst i Sverige som säljer avancerade vapensystem till potentiellt instabila regimer i regionen. Förutsätter vi att den arabiska våren bara skall resultera i fredliga demokratier?

%d bloggare gillar detta: