Domstolarna ska vara oberoende från aktivisterna. Inte från folket!

KOMMENTAR

Fruktan inför ett maktskifte får vänsteretablissemanget att darra. Särskilt de som har de internationella kopplingar som Annie har.1 Då är alla medel tillåtna! Annie yrar om den liberala demokratin, men ärligt talat så har vi inget som liknar en sådan idag. Våra s.k. liberaler är egentligen Lino´s. Liberal-in-name-only!2

Vad vi egentligen har är en socialistisk demokrati, med allt vad det inbegriper i form av skendemokratiska inslag. Demokraturen, som Moberg uttryckte det. Definitivt inget liberalt över dagens system i alla fall, som om det hade varit liberalt hade värderat yttrandefrihet, oberoende medier och ett valsystem som ger alla lika chanser.

Personligen hade jag föredragit en konservativ demokrati, som förutom ovanstående, också hade inkluderat ett värdesättande av kultur, tradition och det faktum att Sverige är ett land där det svenska folkets intressen och rätt till att styra sitt lands framtid, ska stå i främsta rummet. Dagens falska liberalism har jag inte mycket till övers för.

Annie från Grönköping är på krigsstigen igen! Ursäkta ordleken, men det är där hennes politik hör hemma!

Annie för fram två förslag i syfte att stoppa vad hon tror att SD ska ta sig för om de får makten i Sverige. För det första vill hon ha mer oberoende domstolar. Specifikt när det gäller tillsättandet av justitieråden i högsta domstolen och skapandet av en författningsdomstol som kan kontrollera att nya lagar följer grundlagen. En författningsdomstol är egentligen en självklarhet, men det här att oberoende domstolar egentligen är oberoende är en missuppfattning. Att politiker inte ska kunna gå in rättsliga processer och framtvinga politiska domslut, är själva förutsättningen i en rättsstat (på så sätt stämmer tanken om oberoende), men tillsättandet av dessa domare är huvudsakligen ett politiskt beslut, i de flesta länder i Västvärlden. Även i så Sverige. Märkligt vore annat. Det är så klart folket som ska utse de som ska döma dem. Ingen maktfaktor, högre placerat än folket ska döma desamma. DET hade i så fall varit ett övergrepp på rättsstaten!

Domstolen får med andra ord inte bli oberoende av folket, till förmån för någon annan kraft!

Det som skedde i Polen efter att Lag och Rättvisa tagit makten, var att de tog steg mot att bryta upp en sådan här maktfaktor, som var ouppnåeligt placerad i relation till folket. Domarkåren utsåg sig självt vilket skapade en otrolig korruption och nepotism, med ärvda positioner och en dömande makt som agerade mer som en klan än någonting annat (Jag har tidigare skrivit om detta). Med tanke på vad vi vet om de aktivistiska nätverk som finns inom rättsväsendet, Ruben och Hilda till exempel, med en stark politisk färgning och agenda, så vore det rimligt att förvänta sig att om vi tog steg mot det som tidigare rådde i Polen, såsom Annie vill, så hade vårt rättsväsende tagit ännu större steg mot att politiseras än vad som tyvärr är fallet idag. Det hade inte blivit mer oberoende enligt någon definition av ordet, utan helt enkelt mer styrt av vänsterns aktivister och i strid med den rättviseuppfattning som hyses av det svenska folket.

Det andra förslaget är förvånande nog, för att vara från Annie, korrekt i sak, även om det är en dunkel demokratisyn som ligger bakom. Jag instämmer i att vi behöver ett starkare skydd för vår grundlag. Hade vi haft det under de senaste 20+ åren så hade vi kanske sluppit mycket av den skit som Annie och hennes likatänkande nu har påtvingat oss. Såsom när man på ett bananskal halkade igenom att landet inte längre skulle vara ett hem för det svenska folket och dess kultur, utan istället en mångkulturella stat, efter 500 år av Sverige som en svensk stat. Nu istället ett land för hela världen! Ett land som inte tillhör någon, hur långa anor ens släkt än har innanför dess gränser. DÅ hade vi kunnat ha nytta av ett starkare skydd för grundlagen! Nu vill man bara skydda de landvinningar man har gjort för den vänsterprogressiva globalistiska rörelsen.

Jag säger så här: Visst, vi ska ha författningsskydd och ett starkare skydd för grundlagen, men först ska klockan vridas tillbaka på detta vänsterradikala förändringsprojekt och den naturliga ordningen återställas.

Första ska den här styggelsen till lag, som säger att Sverige är ett mångkulturellt land, ut, bort och väck!

Noter:

1) Sitter med i Trilaterala kommissionen.

2) Efter det amerikanska begreppet Rino: Republican in name only.

En kommentar

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s