Om Bloggen

Följande typer av texter förekommer på bloggen:

DEBATT: Texter där min subjektivitet är det bärande elementet!

ANALYS: Texter där jag gör mitt yttersta för att ställa mig objektiv inför analysobjektet.

KOMMENTAR: Texter som innehåller element av både objektiv analys och subjektiva kommentarer.

ESSÄ: Texter som på ett lite mer fördjupat sätt studerar en utveckling eller ett fenomen och där jag försöker fånga en djupare trend.

HISTORIA: Korta och ibland lite mer lättsamma texter om historiska skeenden som jag tycker är intressanta, där jag försöker hitta ett nytt eller mindre vanligt perspektiv.