Sverige är aningslöshetens sista bastion

Sverige hör till de länder som ännu inte har vaknat upp och insett vad IS är och vilket hot det utgör mot vår civilisation. Detta är inte konstigt då Sverige under decennier har utgjort en form av aningslöshetens bastion. Den social-liberala huvudfåran i samhället har länge arbetat efter principen att alla kriminella är offer och att de inte vet vad de själva gör. De antas vara viljelösa och helt styras av yttre påverkan såsom det berättas i vänsterns propagandainstrument nr 1 riktad mot barn; Bamse: ”Om någon bara visar vänlighet mot honom så slutar han vara dum!”. På den nivån ligger tyvärr resonemanget. Det finns inte en tillstymmelse till tanke på personens ansvar för sina egna handlingar! Alla ska behandlas som Bamse-läsande barn som inte vet bättre, som är lurade eller någon varit dum mot. Ingen ska anses vara vuxen nog att ha fattat ett eget beslut. Detta är själva slutmålet för storebrorsstaten, eller som det mer träffsäkert kallas på engelska; ”nanny-state” (barnskötarstaten).

Man resonerar som om dessa IS-rekryter hade möts av någonting annat än vänlighet från det svenska samhället. Man har fått allting serverat; generösa bidrag, en allmänt daltande attityd där allting (inklusive brottslighet) förlåts, ett generöst mottagande av objektets alla släktingar, en låt-gå-attityd inför alla typer av religiöst baserade krav på alla arenor i samhället, inklusive det sekulära samhällets ”heligaste”, nämligen skolan, där upplysning och kunskaper ska fördjupas, men där man istället ofta har inrättat bönerum. Inte ens Bamse skulle kunna vara missnöjd med denna vänlighet! Trots allt detta. Trots att vi är det mest generösa mottagarlandet, med de mest generösa bidragen så vänder sig dessa individer sig mot oss, mot essensen av det samhälle som har gett dem alla möjligheter i världen.

Vad gör vi då nu då dessa krigsbrottslingar från IS återvänder ”hem” till Sverige? Vi öser ännu mer förmåner över dessa ”satans mördare” i tron att det var inte metoden som var fel utan mängden förmåner som felade. Gärna ska de mötas med blommor i grind på Arlanda såsom Guantanamo-svensken Ghezali. Brinner det i förorten? Bygg fritidsgårdar! Brinner fritidsgårdarna? Bygg tio till! Ungdomarna var kanske inte nöjda med antalet!? Sedan fortsätter det med: Skär ungdomarna halsar i Irak? Ge dem lägenheter och jobb! Skär dom halsarna av sina arbetsgivare hemma i Sverige? Ge dem högre lön och bättre jobb! Någonting i deras omgivning måste vara fel!?

När ska vårt samhälle komma till insikt om att det kan vara så att dessa unga jihadister är fullt medvetna om att de är förmånligt behandlade och helt enkelt inte känner någon frustration över att de inte får mer saker gratis eller att någon ”är dum mot dem”. Istället känner de frustration av att de inte känner sig hemma i vårt samhälle, över att de inte kan leva i enlighet med de ideal som deras religion propagerar för. De åker ner och krigar för IS mörka religiösa vansinnesideologi för att de vill ha det samhället och inte vårt trots alla förmåner som öses på dem. Detta är ett tydligt personligt ställningstagande som de bör stå till svars för. De krigar och mördar för en rörelse som i direkta ordalag har hotat och förklarat krig mot Sverige och hela västerlandet. Målet är inte bara att verka där nere, utan att även komma hit, vilket vi snart kommer att bli varse. Att släppa in dem i landet igen och hjälpa dem är som att understödja sleeper-cells från en makt som vill förgöra en. Det borde vara uppenbart för alla sunda människor att detta är vansinne.

Sverige säger sig stödja de angripna folkens sak där nere, kurderna, yazidierna och de kristna, även om det sker halvdant med hjälp av tält och lite rådgivning, men samtidigt så stödjer man indirekt IS krigföring. Man låter IS hålla en bas för rekrytering här hemma utan att kriminalisera organisationen. Man låter IS jihadister komma hem för att slicka såren betalt av försäkringskassan som vore skotthålen en arbetsskada. Man belönar och uppmuntrar i sitt oförstånd de som har begått krigsbrott utan att förstå att man på så sätt bara stimulerar fler att gå på samma väg och de som varit där att åka ner igen. Varför skulle man inte göra det? Man är ju ett offer när man håller kniven mot någon strupe. Sedan är det bara att åka hem igen i för att teatraliskt gråta ut i moder Sveas knä.

När ska denna cirkus ta slut? Jag kan bara antaga att det sker efter det första lyckade stora terrordådet här hemma. Om de är så dumma att de biter handen som föder dem vill säga? För snart är det bara i Sverige de kan finna så dumma värdar. Runt om i världen skärper man lagstiftningen. IS-medlemmar förbjuds återvända och får sina uppehållstillstånd indragna. Framförallt i den anglosaxiska världen sker detta, med Australiens premiärminister Tony Abbot i spetsen. Abbot vill nu lagstifta om att medborgare som strider för IS ska kunna förlora sina australienska medborgarskap. Detta vore ett stort steg i diskussionen om vad medborgarskapet egentligen innebär.

Är medborgarskapet bara en rättighet som många inbillar sig idag, eller medför den skyldigheter också? Medborgarskapet, i dess traditionella betydelse, utgör ett medlemskap i en gemenskap i syfte att bygga ett samhälle. Man har rättigheter, men också skyldigheter i relation till de övriga medlemmarna. En av de mer centrala skyldigheterna är att ställa upp i för att medverka i skyddet av gemenskapen mot yttre fiender. Om man istället väljer att strida för en part som vill förstöra det egna samhället, då måste det ses som att man har förverkat sin möjlighet att vara en del av denna gemenskap. Detta borde vara ganska självklart, eller hur?

8 kommentarer

 1. Vården av samhällets olycksbarn har upphöjts till religion här och att byta fot kommer att göra ont för det betyder att tidigare helgon har haft fel och säger man det kan man bli utesluten ur den underbara gemenskapen.
  Det inmålade hörnet förefaller trångt ja helt överbefolkat.

  Gilla

 2. Varför blir blonda, blåögda etniska svenskar scientologer? Varför blev så många tyskar nazister? Varför blev barnatron på kommunismen så besinningslös i Norrbotten? Allt medförde handlingar, som var/är oerhört skadliga för de troende. Kriminalitet, moraliskt sammanbrott och utvandring till ”Paradiset”.

  De du angriper har också blivit troende på något, som medför de handlingar du beskriver, och som är mycket skadliga. Men vad är det de tror på? En ideologi av bludder, som per definition inte kan definieras.

  Du talar om den social-liberala huvudfåran, men den beteckningen hade nog den gamle Bertil Ohlin använt om sig själv, så vi behöver nog något annat ord, för det som infekterat vår politiska tankevärld.

  Jag har ett förslag: ”Den utbildade inkompetensens ideologi-imitation”. Uiii! eller bara Iii. Ser ut som ett skrik, så det passar vid gatudemonstrationer med slagord.

  Infekterat! Det är något sjukt över det. De kanske skall ha ”själavård” hela bunten. ”Bunt ihop dem” skrev jag i det inlägg, som blev min bloggs mest lästa.

  https://christerbroden.wordpress.com/2015/02/21/far-man-begransa-var-frihet-att-piska-negrer-och-valdta-spadbarn/

  Där liknade jag de svenska IS-krigarna vid svenska nazister, som drömde om att få åka till ett gamla tiders Alabama och ansluta sig till Ku Klux Klan.

  Gilla

  • Christer, kan du utveckla vad du menar här; ”Men vad är det de tror på? En ideologi av bludder, som per definition inte kan definieras.”?

   IS väljer ut och citerar ordagrant de mest hårdhänta styckena av koranen och haditherna. På vilket sätt är detta en ideologi som inte kan definieras?

   Gilla

 3. Nja, det var inte ISIS jag tänkte på. Det är det du kallade ”den social-liberala huvudfåran”. Jag är tveksam till det ordvalet och om det är en huvudfåra. Jag vill inte heller kalla dem skrikvänster, för det passar inte heller. Det är därtill bara ett invektiv, ingen analys. De för en debatt, vars nivå du klagar på (Nanny, Bamse – han har annars använts av en gammal moderat i min kommun).

  Det är alltså deras ideologi, som jag ser som en imitation av logiskt och välutbildat tänkande. Vackra, men illa definierade ord staplade på varandra utan logiskt sammanhang.

  Gilla

  • Ok, jag läste dåligt där. Begreppet huvudfåra är berättigat som en beskrivning då hela fältet från den social-liberala högern till socialdemokratin tänker väldigt lika i dessa frågor. Denna gemensamma kraft dominerar fullständigt medielandskapet.

   Gilla

   • Det kanske är någon misstolkning av försoningsläran? Den förutsätter att syndaren ångrar sina synder och vill bättra sig. Och det är då syndaren som skall förlåtas, inte synderna som skall accepteras! Sådan acceptans är synd!

    Vi kanske skall återinföra kristendomsämnet i skolan för alla som vill bli politiker?! De skall ju även lära sig, att lova Himmelriket till dem som kommer till tro på vad de säger (och röstar på dem).

    Gilla

 4. Den svenska elitens och allmänhetens aningslösa och okunniga inställning till IS är, som du framhåller illa nog. Men, det är betydligt värre än så. IS har i grunden samma ideologi som salafister och den världsomfattande rörelsen Muslimska brödraskapet (MB) med omfattande nätverk även i Sverige. Medan IS bedriver blodig jihad, prioriterar MB det Robert Spencer för ett antal år sedan betecknade som ”stealth jihad” eller smygande jihad.
  Den senare går ut på att stegvis genom migration till västerländska länder och infiltration av där befintliga organisationer i syfte att skapa ökat inflytande och på sikt ta över. Detta är ingen konspirationsteori jag har hittat på utan är väldokumenterat i en tydlig strategi utarbetad av MB. Den som med öppna ögon ser sig om i västvärlden kan konstatera att deras strategi hittills varit mycket framgångsrik.
  En sammanfattning av MB:s strategi och länkar till originalen finns i kapitel 10 av denna gratis e-bok https://islamunderslojan.wordpress.com/ .

  Gilla

 5. Inte utan att jag än en gång kommer att tänka på general Erich von Manstein indelning av den tyska (manliga) befolkningen i mellankrigstidens Tyskland i fyra kategorier.

  Han menade att alla soldater kunde sorteras in i de här fyra personlighetskategorierna utifrån två grundläggande variabler (dels variabeln flit vs lättja/lathet, dels variabeln klokhet vs dumhet, eller – om man hellre vill – hög IQ vs låg IQ).

  Hans fyrkategorimodell verkar passa väl in även på oss svenskar som lever i dag.

  Jag misstänker nämligen att kategorierna 1 och 2 i general von Mansteins modell är överrepresenterade i vårt land. Fast jag känner inte till någon studie som indikerar att så är fallet, så slutsatsen är inte huggen i sten.

  Alltnog, kategori 1 utgörs av de flitiga och dumma. Dessa är usla som soldatämnen, menade general von Manstein. Men lydiga och icke-ifrågasättande. Och kunde därför användas som ett slags ”nyttiga idioter”.

  Deras fysiska flit och idoghet leder vanligtvis till att hjärnan inte hinner tas i anspråk för kognitiva processer. Och den kognitiva kapaciteten är som sagt begränsad, kanske för att logiskt tänkande har legat för träda ända sedan man slutade grundskolan och/eller gymnasieskolan.

  Ofta tar de intryck av – och påverkar – varandra, vilket kan leda till att de i gemensam trupp beger sig åt samma håll, fastän de egentligen inte har en susning om vart vägen i fråga bär.

  Som ledare är de i regel urusla. De vill, och behöver, bli ledda. Någon måste peka ut färdriktningen åt dem, annars skiter det sig.

  Man skulle också kunna kalla dem för typiska ”arbetshästar” eller kanske snarare ”följare”. Sällan går de främst i ledet.

  Ofta är de bra på detta med blind och icke-ifrågasättande lydnad, konflikträdda som de är.

  Så har vi kategori nr 2: De lata och dumma. Dessa kan bli rätt bra soldater, framför allt på nivån under vinklar, streck, stjärnor och eklöv, ansåg general von Manstein.

  Även de som tillhör kategori nr 2 är goda följare/”arbetshästar”, fastän de har lärt sig att (delvis och ibland) även i vuxen ålder använda sin hjärna till att ifrågasätta givna direktiv och förhållningsorder. Dock tar sig detta ifrågasättande tänkande inga större proportioner.

  Lydnad är och förblir även för dessa ”arbetshästar” en kardinalegenskap. Fast inte till vilket pris som helst. Men med lite lagom lock och pock gör de som de blir tillsagda utan att bli alltför uppstudsiga och upproriska. De har fått sig itutat sedan barnsben vad som är PK och de vet fuller väl, att man straffas, vanligen genom utfrysning/exkludering, ifall man inte är just PK.

  Eftersom de är mer måna om livhanken än de i kategori nr 1 är, försöker de, i alla fall emellanåt, att använda sin hjärna för att exekvera kognitiva processer. Men lathet och dumhet är tyvärr en dålig kombination. Dock strular de inte till det för sig på samma vis som de gör som är flitiga OCH dumma (= kategori 1)

  De lata OCH dumma är normalt inte att betrakta som ”nyttiga idioter”. I stället har de en personlighet som påminner om den som i andra sammahang brukar kallas för åskådareffekten (the Bystander Effect). Dvs deras lathet/lättja innebär att de vanligen förväntar sig att det alltid är någon annan som ska ingripa eller ta första steget.

  De gör sålunda sällan mer än det som är absolut nödvändigt. Till skillnad från folk tillhöriga kategori nr 1 så går det att få dem i kategori nr 2 att vakna upp och ifrågasätta. Det går med andra ord att få stopp på dem, vilket är svårt när man har med individer tillhöriga kategori 1 att göra. Men det kan trots det sitta långt inne, innan något sker. Det eventuella uppvaknandet brukar ske först när klockan är på väg att slå tolv slag (s k Fem i tolv-beteende).

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s