Förbjud utländsk finansiering av politiska partier!

DEBATT

(Nyheter Idag 2021-02-14, tillsammans med Edward Nordén)

Är det problematiskt med ett muslimskt parti som förespråkar politisk islam i Sverige? Det finns två svar. I en normal tillvaro i ett normalt demokratiskt västland så är svaret nej. Västerländska värderingar om demokrati skapar frihet och fungerande samhällen som islamister siktar på att strypa så fort de kan. Ett parti i Sverige, som flörtar med dessa islamister, vilka försvarar en skola som av säkerhetstjänsten kopplas ihop med terrorsekten IS, med hederskultur och religiösa föreställningar som krockar med flertalet demokratiska rättigheter torde vara chanslöst. Har ett sådant parti några möjligheter att få stöd i det Sverige som vi förtjänar att ha? Ett land som premierar jämställdhet mellan könen, lika rättigheter, separation mellan kyrka och stat, religionsfrihet, yttrandefrihet och ett konfliktfritt samspel mellan grupper. Svaret är nej, de har ingen chans i ett sådant samhälle.

Problemet är dock att Sverige inte längre är ett sådant samhälle! De nämnda värdena är numera rubbade och ur balans. Vi har inte längre lika rättigheter, när islamister gynnas av staten på bekostnad av demokratiska krafter. Vi har inte yttrandefrihet när islam och islamister skyddas från kritik med hjälp av den missbrukade lagen om hets mot folkgrupp. Så här skapas splittring och alienation och så här tiltas spelbordet till fördel för islamister och till nackdel för de sekulariserade krafterna i samhället. På grund av detta förhållande, så växer stödet för salafism och islamism bland Sveriges muslimer. På grund av detta förhållande måste svaret på frågan om huruvida ett islamistiskt parti är problematiskt i dagens Sverige, vara ett rungande: JA!

Finansiering av islamistiska partier från utländska regimer utgör en stor fara för vårt demokratiska system i framtiden. Redan nu finansierar Saudiarabien, Qatar, Turkiet och Iran muslimska samfund och föreningar. Politiska partier är nästa steg på denna utveckling, nu när den muslimska befolkningen i Sverige börjar närma sig en storlek där de kan utgöra plattform för sådana partier.


Det nya partiet Nyans är ett sådant parti som ställer upp i mer än 20 kommuner och i 7 regioner. Stockholm, Västra Götaland, Skåne och Östergötland är exempel. Ett islamistiskt parti som nu gör bedömningen att det finns ett tillräckligt stort underlag av muslimer i Sverige som föredrar identitetspolitik och politisk islam framför våra vanliga värderingar om demokrati.


Partiledaren Mikail Yüksel uteslöts ur Centerpartiet när det blev tillräckligt offentligt känt att han hade haft samröre med islamofascistiska Grå Vargarna. En extrem turkisk organisation som anklagas för mord av mer än 600 oliktänkande och som förbjöds i Frankrike förra året. Turkiet, en stat som blivit allt mindre demokratisk och allt mer islamistisk, ägnar sig också åt att påverka och influera genom landsmän i exil. Likt flertalet andra extremistiska grupper så finner man medlemmar som lever i Sverige. I den svenska debatten med sin aldrig sinande naivitet kan man aldrig förebygga problem utan måste invänta problemen. När problemen sedan växt sig så stora att ingen längre kan förneka dem kan man ta sig an dem. Oftast är det då för sent att lösa dem på ett bra sätt.


Att människor delar in sig utifrån sin religiösa gemenskap är varken nytt eller anmärkningsvärt. Men att i Sverige, år 2021, ha ett renodlat muslimskt parti kommer knappast att förbättra dagens alltmer fragila samexistens. Nyligen gick Yüksel ut i den turkiska tidningen Yeni Şafak för att berätta om partiet och söka donationer. Yeni Safak är en konservativ, islamistisk turkisk dagstidning känd för sitt stöd från president Recep Tayyip Erdoğan och AKP. Tidningens nära relation med den turkiska regeringen är väl känd även i exil-turkiska kretsar. Här har vi alltså ett svenskt islamiskt parti – med kända kopplingar till turkiska islamister vid makten – som önskar få hjälp med finansieringen för att komma in i svenska kommuner, landsting och riksdag.


Detta är en bra deal för en regim som ägnar sig åt påverkansarbete och informationsinhämtning att finansiera ett parti som kommer in på kommuners, regioners och riksdagens insida. I dessa tider med vilda debatter om rysk och kinesisk påverkan på val i, vare sig sant eller inte, borde sånt här väcka uppmärksamhet. Men det gör det inte. En seriös diskussion om huruvida framtiden håller utländsk islamistisk påverkan på våra samhällen behövs. Dels i form av formandet av islam och muslimer i vårt land – inte bara genom samfund och s.k. ”kulturföreningar” – utan även genom sponsrandet av partier som riktar sig mot muslimer i syfte att underblåsa säridentiteter och vidga den civilisationsbaserade konfliktlinjen som löper genom samhället. Uppenbarligen eftersträvar inte alla muslimer i Sverige ett islamistiskt parti. Definitivt inte de minoriteter som skyr islamismen och dess destruktiva påverkan på de samhällen de flytt från, men tillräckligt många muslimer i Sverige hyser islamistiska värderingar för att ett sådant parti skulle kunna bli en faktor i svensk politik i framtiden.


Så vad ska vi göra? Att förbjuda partier är en farlig väg att gå. Det riskerar att skapa gummilagar, som vänstern redan drömmer om, som kan användas till att stänga ner fullständigt legitima partier baserat på märkliga definitioner av ”demokratisk”, vilka vi har sett mångfaldiga exempel på i samhällsdebatten redan. Gränser behöver dock på sikt dras och den ska i så fall dras vid en punkt som är otvetydig och bortom diskussion. Såsom vid verksamhet som syftar till att omkullkasta själva demokratin som sådan, syftandes på principer som att medborgarna väljer sina representanter och att människan och inte Gud skapar våra lagar.


Det vi i dock kan göra, här och nu, är att fortast möjligt lagstifta för att stoppa utländsk påverkan på vårt demokratiska system. För att vara mer exakt, lagstifta för att stoppa utländsk finansiering av partier, föreningar och andra organisationer som verkar politiskt eller syftar till att påverka samhällsopinionen.


Det borde vara en självklarhet att Sveriges politiska utveckling ska påverkas av och beslutas om, av svenska medborgare endast, men detta är uppenbarligen inte en självklarhet för dem som sitter i riksdagen idag. De politiker som tillåtit dagens problem att växa okontrollerat kan inte lösa dem, så låt oss ersätta dem!

5 kommentarer

 1. Tycker att det är mycket förnuftigt i din tekst, men själv har jag en grundlaggande socialistisk inställning, främst p.g.a. rättvisefrågor och att jag är emot att de ekonomiska skillnaderna i samhället ökas alltmer och att miljö- och klimatfrågor hamnar i bakgrunden. Samtidigt kritisk till religion generellt och islam specielt.

  Gillad av 1 person

  • Ja, men det finns så klart ingen naturlig motsättning mellan socialism och religionskritik. Den ursprungliga socialismen var ju mycket religionskritisk. Att vänstern, över lag, idag gullar med en särskild religion, har ju mer med realpolitik att göra.

   Gillad av 1 person

 2. Jag håller med om att det inte är lämpligt att förbjuda partier. Att däremot lagstifta om att förbjuda utländsk finansiering är nog den enda vägen för att hindra för landet farliga partier att komma in i riksdagen.
  Men hur ska det gå till ?

  Gillad av 1 person

  • Jag är rädd att, givet den pågående demografiska förändringen av landet, att hinder för utländsk finansiering bara innebär att islamistiska partier i landets valda församlingar fördröjs något. Även utan utländskt stöd så kommer dessa vara en faktor i svensk politik inom ett par decennier. Men detta är ack så viktigt, då vi måste vinna tid för att hinna agera. På sikt måste nog, som jag är inne på i texten, ändå vissa typer av partier förbjudas. En demokrati kan inte tillåta att partier, som uttalat vill avskaffa demokratin, tillåts att ställa upp. När denna punkt närmar sig, så kan man dock hoppas att den politiska oenigheten i landet har lappats ihop något, på grund av att det då är uppenbart, även för de mest blinda, vad som håller på att hända.

   Men, som du indikerar, så är det inte en lätt sak att stoppa utländsk finansiering, då den kan routas via personer istället, men här får nog skatteverket träda in, som annars är så ”duktiga” på att jaga folk och nagelfara källorna till deras inkomster, och se till att stoppa sådant som uppenbarligen inte är för personlig konsumtion, utan för politisk verksamhet. Allt det där dock andra bättre än jag gör. Jag pekar bara ut vad som behöver göras!

   Gillad av 2 personer

 3. En fråga som man bör uppmärksamma är indirekt politisk påverkan genom de allt vanligare dubbla medborgarskapen. Detta gäller särskilt när det handlar om dubbelt medborgarskap i länder utanför EU. Hur skall man väga vikten av ett svenskt medborgarskap vid valurnorna när ett kvarstående medborgarskap från exempelvis MENA-länderna kanske innebär en starkare identitet med det tidigare hemlandet?
  Hur röstar en person som kanske haft 30 års medborgarskap och hemvist i Iran, efter några års svenskt medborgarskap och rätt till engagemang i svensk politik?

  Gillad av 3 personer

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s