Befinner vi oss redan i krig?

KD ledaren Ebba Busch Thor får ta emot kritik för sitt förslag att man ska kunna döma IS-terrorister för landsförräderi. DN hör till dem som ger henne svidande kritik. Den vanligaste invändningen är att lagen om landsförräderi endast gäller vid ett krigstillstånd. Stämmer detta verkligen? Och hur definierar vi idag krig? Kan det vara så att gängse definitioner rent av är otidsenliga?

Krig av idag utspelar sig sällan mellan bara stater och krigsförklaringar förkommer inte längre. För en aktör som IS spelar dessutom staten som sådan en liten roll om de själva inte erkänner denna. Befinner sig Sverige i krig med IS, frågar sig kritikerna? Den frågan är fel ställd. IS befinner sig inte i krig med Sverige eller Danmark, utan istället med hela västerlandet! Professorerna Gerner och Agrell menar till och med att vi befinner oss i inledningen av ett tredje världskrig mellan just väst och den globala jihadrörelsen. Sverige som enskild stat befinner sig enligt traditionella definitioner inte i krig med IS med anledning av det terrordåd som utfördes i Stockholm, eller ens med anledning av de hot som har utfärdats mot Sverige nere ifrån Syrien, men vi får fråga oss på vilket sätt vi svenskar känner oss angripna av det globala jihad som är riktat mot Europa och som kryper allt närmre? Vilket ansvar har vi?

Detta för oss in på nästa punkt. DN kritiserade Busch när man menade att terrorkrigarna inte utgjorde ett hot mot Sverige såsom hon hade deklarerat. Är hotet om angrepp verkligen inte stort? Personligen skulle jag säga att ett sådant hot är överhängande. Vi huserar ett flertal lockande måltavlor, vi har haft en styrka i Afghanistan och pekas vid upprepade tillfällen av jihadister ut som en nation som skall straffas.

Landsförräderi regleras i Brottsbalkens 22 kapitel. Undertecknad är inte jurist, men enligt min lekmannatolkning så kan ett åtal om landsförräderi bli aktuellt även om ett krigstillstånd inte råder. Och tolkning finns det, enligt vad jag uppfattar, utrymme för på flera paragrafer.

I 1 § står det så här: ”Den som, då riket är i krig,
”…3. åt fienden anskaffar krigsfolk, egendom eller tjänster, eller 4. begår annan liknande förrädisk gärning

Längre ner under 11 § står det dock att ”Med fiende likställs i detta kapitel främmande makt som riket inte är i krig med, om det finns risk att riket kommer i krig med den makten.”

Inte är i krig med men som det finns risk att staten hamnar i krig med alltså! Det tycks alltså som att personer som rekryterar terrorister till eller strider för en organisation som det finns en risk att vi hamnar i krig med täcks av 22 kapitlet.

I 7 § står det även så här:

”För försök, förberedelse eller stämpling till landsförräderi eller landssvek skall dömas till ansvar enligt 23 kap. Som stämpling skall även anses att träda i förbindelse med fienden för att förbereda, möjliggöra eller underlätta att brott som nu sagts förövas. För förberedelse eller stämpling under tid, då riket hotas av krig, ockupation eller andra fientligheter, skall dömas till ansvar trots att fientligheter inte utbrutit.”

Vilket tycks bekräfta att vid risk för krig med IS så ska de personer som verkar för dem kunna dömas i enlighet med landsförräderilagen.

En annan intressant paragraf är 9 §.

”Om en gärning som avses i 21 kap. eller i detta kapitel förövas mot en stat som är förbunden med riket, mot en sådan stats krigsmakt eller mot någon som tillhör denna, skall vad som föreskrivs om sådana gärningar mot riket, dess försvarsmakt eller krigsmän tillämpas. ”

Vad lägger man i begreppet ”förbunden”? Åsyftas här endast en ren militär allians? Varför står det då inte så? Nu är jag ju inte en jurist, men begreppet kan definieras tämligen brett; allians, union, sammanslutning etc etc.

Vi är med i EU och enligt fördraget är vi skyldiga att hjälpa de andra medlemsländerna vid terrorattack eller väpnat angrepp. Måhända inte nödvändigtvis med militära medel, men det minsta vi kan göra är väl ändå att kriminalisera våra egna medborgares krigföring mot dessa med oss ”förbundna” stater? Frankrike, Danmark och Storbritannien befinner sig i direkt krig med IS och andra jihadister och inte på eget bevåg, utan med anledning av utförda terrordåd på deras respektive hemmaplaner. Vi förväntas dessutom genom FN ställa upp till kollektivt försvar av de angripna staterna på samma sätt som stora delar av världssamfundet ställde upp bakom USA i Afghanistan efter 9/11.

Summa summarum så skulle jag vilja säga att det tycks finnas stöd i 22 kapitlet för att lagföra de IS-terrorister som för krig mot med oss förbundna stater och för att lagföra dem med anledning av att de verkar i en organisation som har utfört terrordåd på vårt territorium och har utfärdat direkta hot mot vårt land och därför kan bedömas vara en organisation som vi troligen kommer att ligga i krig med inom den nära framtiden.

4 kommentarer

 1. Tyvärr är det inte lagstiftaren utan domstolarna som bestämmer hur man ska tolka paragraferna. Så precis som i den gamla sport-ramsan ”Domaren dömer som han vill, men i huvudet står det still” blir inte uppenbart skyldiga brottslingar fällda.

  Gilla

 2. Att politikerna inte tänkt om på terroristfronten under mer än förtio år tyder på en ovana vid omvärldsanalys och nya krigsformer. KD har genom Ebba Busch Thor plötsligt taget en tankemässig ledning inom aliansen.
  Kriget mot Sverige rasar sen år tillbaka i förorternas getton utan att regering och riksdag upptäckt det. Att mullorna sänder unga män till Dash är bara det senaste i utvecklingen.

  Gilla

 3. Som anonym https://monskrabbe.wordpress.com/2015/07/02/befinner-vi-oss-redan-i-krig/#comment-705
  påpekar är det domare i ämbetsutövning som tillämpar lagen. I själva verket kan vår författning anses vara instruktioner till domstolarna men som bekant är det inte alltid lätt att följa instruktioner.
  Dessutom har vi en tilltagande rättsröta med politiska domar där personer t o m dömts till fängelse för politisk aktivitet.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s