Kommande offensiver i Ukraina och krigets generella utveckling!

ANALYS

(Bulletin 18 feb 2023)

Denna text innehåller en snabb genomgång av läget i det Rysk-Ukrainska kriget, funderingar runt dels dess långsiktiga utveckling och dels de kommande vinter/vår offensiverna. Eftersom texten är relativt lång, så punkter jag upp innehållet nedan, så att ni vid behov, lättare kan scrolla ner för att läsa valda delar om nu inte hela.


Innehåll

 1. Krigets realiteter och en långtidsprognos
 2. En revolution i krigskonsten
 3. Offensiverna under 2022
 4. Geopolitiken
 5. Kommande offensiver och strategi
  5.1 Ukraina
  5.2 Ryssland
 6. Uthållighet
  6.1 Ukraina och Väst
  6.2 Ryssland
 7. Noter

 1. Krigets realiteter och en långtidsprognos

Innan man börjar resonera runt vad som ligger framför oss, så är det nödvändigt att konstatera det uppenbara: Detta är en kamp mellan Ryssland och Nato. Det började möjligen som ett krig mellan Ryssland och Ukraina, men är nu ett kraftmätning mellan Ryssland å ena sidan och Nato och dess allierade å andra sidan. Lägger ingen som helst värdering i detta påstående. Detta är blott ett konstaterande av fakta. Medans Ukraina står för manskapen, så står Natoländerna för finansiering, materiel, information och ledning. Utan detta ekonomiska och materiella stöd från Väst, såväl som det man får från USA i form av satellitdata, signalspaning, stabsplanering och analyser, såväl som rådgivare till ukrainska befäl och ibland rent av betalda ”frivilliga” av hög rang i ledande positioner, så hade Ukraina dukat under redan efter några månader.


Detta är ett krig som båda sidor säger sig inte ha råd att förlora. Från rysk perspektiv så står hela Putins regim, för att inte tala som landets ställning som stormakt, på spel. Ur västs perspektiv, står hela den rådande säkerhetsordningen på spel. Lyckas Ryssland med sitt vågspel och kuvar Ukraina, så kan Västeuropa få se fram emot några väldigt nervösa år, innan man hinner rusta upp sina förfallna krigsmakter. Knappt någon krigsmakt i Västeuropa är nu redo för ett storkrig. Därför skickar man, eller kommer snart skicka, i desperation nästan, stora delar av sitt tillgängliga materiel. Först artilleri, nu stridsvagnar och snart stridsflyg! Man tänker så här att, om man inte vinner i Ukraina, med ukrainare som villiga stridande, så ser utsikterna mörka ut under några år framöver.


Ur ett lite större perspektiv, så ser man också att en rysk framgång i Ukraina kan få efterverkningar även på andra sidan klotet. Närmare bestämt när det gäller Taiwan. Kina observerar noggrant hur det går för Ryssland och anammar lärdomarna. Frågan om Taiwan är av avgörande betydelse för Kinas långsiktiga strategiska position, men ett för dem och Ryssland, negativt utfall i Ukraina kommer så klart påverka de alternativ som de ser som möjliga framöver.


Givet konstaterandet av vilka parter som de facto befinner sig i konflikt, leder också fram till några rimliga antaganden om konfliktens upplösning:

Lång sikt: Med lång sikt, menar jag från 2025 och framåt, givet att kriget då ännu pågår. Efter denna punkt så har mobiliseringen av den överlägsna ekonomiska och industriella kapaciteten inom Natoländerna och deras allierade, börjat ge ordentlig effekt. Nya produktionslinjer av ammunition och missiler spottar ut varor på löpande band. Ukrainsk personal är erforderligt tränad att ta emot, och på ett bra sätt tillämpa, även den mest moderna materiel. Det ekonomiskt överlägsna Väst kommer från denna punkt kunna vräka ut materiel på ett sätt som Ryssland inte kan matcha. Om kriget då ännu pågår, blir det för Ryssland, mer en frågan om att stoppa desintegration av landet, än om att behålla Krim och Donetsk-Luhansk.


Medellång sikt: Detta är perioden från senvåren/sommaren 2023 fram till 2024 års slut. Här har Ukraina börjat få materiel från Väst, i allt större kvantiteter och steg tas från en paritet till ett övertag. Ryssland å andra sidan kommer fortsätta att växa till sig ännu en period och kan initialt hålla jämna steg resursmässigt i och med man har tillgång till större ammunitionslager och tusentals av stridsfordon som man med relativt större lätthet kan färdigställa för strid. Manskapsmässigt behåller man under perioden ett övertag. Under denna period har Ryssland fortfarande chansen att uppnå i alla fall ett gott förhandlingsläge, om viljan till en sådan lösning finns.

Kort sikt: Från dagens datum till någon punkt under sena våren, när de moderna stridsfordon som utlovats fån Väst, börjar komma in i stridsförband. Denna period är den sista chansen för Ryssland att avsevärt förbättra sin situation och den för Ukraina, mest prekära. Ryssland är tidspressat och vet att man måste göra ett försök under denna period, för sedan blir allt avsevärt svårare.

2. En revolution i krigskonsten


Det borde vara uppenbart att detta krig markerar en revolution inom krigskonsten. Mycket som länge har tagits för givet är nu förändrat. Man talar inom krigsvetenskapen om den eviga kampen mellan offensiva och defensiva vapensystem. Ofta dominerar de krigsföringen i perioder, beroende av såväl tekniska innovationer som förändringar i taktiskt tänkande. Offensiv krigsföring är, naturligt nog, beroende av att rörliga pjäser kan röra sig relativt fritt på slagfältet, medans defensiv krigsföring är beroende av att de defensiva installationerna trumfar dessa rörliga dito. Detta spel mellan offensivt och defensivt kan sägas ha pågått i alla fall sedan Medeltiden, där ett medel, hela tiden har framkallat jakten på ett motmedel och så vidare i till synes oändlighet. Bara för att ta ett par exempel, så har vi skiftet då det tunga kavalleriet (den tidens primära offensiva vapen) besegrades av infanterihärar utrustade med antingen pikar eller långbågar (uttalat defensiva vapen). Det Första världskriget präglades med all tydlighet att de defensiva systemen då hade nått en period av dominans, även om dess slutfas innehåll fröna till ännu ett viktigt skifte, nu till offensiv krigsföring, i och med infiltrationstaktiken, blixtkriget och stridsvagnarna, som kom att dominera nästa världskrig. Även under efterkrigstiden pågick denna kamp fram och tillbaka mellan defensivt och offensivt, rent av snabbare än någonsin tidigare. Under 60-talet var de flesta övertygade om att stridsvagnen, och därmed den offensiva krigsföringen, var död. De Israel-arabiska krigen motbevisade detta och resultaten stod sig, genom USA:s blixtkrig mot Irak 1991, även om detta var en sista show som inte bevisade något egentligen, på grund av för svagt motstånd. Man ska alltid vara försiktig med att rusa till slutsatser, men jag måste ändå säga att vi nu upplever ett riktigt genomgripande skifte i krigskonsten, till förmån för defensivens redskap. Detta trots att många av Rysslands stridsvagnsförluster faktiskt kan tillskrivas inkompetens, dålig design och felaktig doktrin. Anledningen till att vi inte ser förrän nu, det som det fanns i embryoform redan under 80-talet, är att inte förrän nu har fått se en stor konventionell styrka utmana en annan, som besitter relevanta redskap. Man fick indikationer i denna riktning redan under det Azerisk-Armeniska kriget 2020, men få tog notis. Jag själv gick ut och eftersökte större satsningar i Sverige på drönare, men vem lyssnar på en ensam bloggare? Även om den del av dessa vapensystem även kan användas för att stödja en offensiv, så kvarstår det faktum att om båda sidor i en konflikt är korrekt utrustade, så gynnas den försvarande sidan avsevärt av deras förekomst på slagfältet.

Den utsatta stridsvagnen. Den offensiva krigsföringens essentiella beståndsdel!

Det vi ser appliceras nu, som gör offensiva operationer ytterst svåra är:

 • Slutfasstyrda artillerigranater: Laserstyrda/GPS/IR som träffar rakt i taket på ett stridsfordon. (Har egentligen funnits sedan 80-talet.) Dessa har dagens stridsvagnsdesigners inget motmedel mot. Både Väst och Ryssland har effektiva varianter. De gör stridsvagnsdueller till en mer sällsynt företeelse, då dessa knappt behöver användas defensivt längre. Istället fångas pansarattacker upp av infanteri uppbackade av sådana vapensystem.
 • Drönare: Stridsflygplan är idag nästan för dyra för att riskera i insatser över ett slagfält packat med missilluftvärn. De reserveras istället till defensiva insatser, till skydd för egna resurser eller på sin höjd för väl planerade insatser där övertaget och därmed skyddet för dessa resurser är betydande! Kryssningsmissilerna står för den djupa slagförmågan. Även helikoptrarna har fått maka på sig. Även de nästan för dyra för att brukas på ett aggressivt sätt. De som får hantera pansarbekämpning från luften är nu drönarna, som kan göras så pass billiga att det är en bra trade-off om de så bara skjuter ut en stridsvagn. Men den viktigaste rollen för drönaren är dock slagfältsobservation och rekognosering. Idag kan även de mindre teknologiskt kvalificerade parterna ha bra koll på vart fiendens tillgångar finns på slagfältet. Så var det inte när bara flygplan skötte dessa roller. De som inte hade luftöverlägsenhet var mer eller mindre blinda. Nu kan ofta båda sidor i ett krig se nästan allt och därmed försvåras offensiva operationer avsevärt. Allt som kan ses, kan också motverkas.
 • Loitering munitions (Patrullrobot på sv.): Dessa ytterst billiga engångsammunitionen (som ibland felaktigt kallas för drönare) utgör ytterligare en börda för rörliga mekaniserade styrkor. Även om de inte kan skada stridsvagnar så kan de slå ut ammunitionslastbilen eller bränsletankbilen, som denna är beroende av.
 • Takslående pansarvärnsmissiler: Väst har Javelin och NLAW, Kina har kopior av dessa och Ryssland utvecklar, eller har redan, takslående varianter av Kornetmissilen. Detta är i och för sig den teknologi som vi snabbart kommer att få se ett motmedel mot, genom tjockare pansar i taken på stridsvagnarna (vilket dock kommer göra dem ännu tyngre och långsammare) såväl som applicering av de aktiva skyddssystem som man har laborerat med i decennier nu.
 • Träffsäkert artilleri: Vid sidan av de slutfasstyrda ammunitionstyperna, så har även artilleriets ”dumma” granater och raketer blivit mer träffsäkra, genom bruket av de nämnda drönarna, men även satelliter. Hur Ukraina med Himars har gjort det svårare för Ryssland att bygga upp ammunitions- och bränsledepåer på ett nödvändigt avstånd från offensivs utgångspunkt, för att den ska kunna få något momentum, är talande. Även Ryssland kommer lära sig detta och göra det nästan lika svårt för Ukraina, och har på sätt och vis redan börjat göra så.

Slagfältets nya kung

Framtidens slagfält kommer fyllas med sådana här relativt (visavi stridsfordonen och flygplanen) billiga vapensystem, nu när alla har förstått hur effektiva de är, vilket kommer göra varje försök till offensiv aktion till ett veritabelt helvete. Just nu kommer inte Ryssland någonstans med sina attacker, som fortskrider med metoder från första världskriget och således också resultat från den tiden. Det är möjligt att Ukraina kan göra en blixtoffensiv i vår, med hjälp av sina nya fina fordon från Väst, i stil med Irak-kriget 1991, men jag tvivlar. Ryssland har nu egna drönare, loitering munitions och takslående missiler och slutfasstyrda artillerigranater som gör Leopards och Abrahams nästan lika sårbara som nu Rysslands stridsvagnar har visat sig vara. Jag tror att tiden för svepande offensiver nu kommer vara över, för en tid framöver. Hur länge denna period kommer vara, återstår att se, men att vi har gått igenom ett skifte håller jag fast vid. Detta betyder inte att den ryska armén inte kan kollapsa ändå, givet långvarigt tryck, men i så fall beror det mer på sönderfallande system och moral, såväl som dålig tillämpning, än på de offensiva redskapens dominans av slagfältet.

3. Offensiverna under 2022


Rysslands bristande insikt, och ja deras oförmåga att göra allt de kunde för att mildra effekterna av de ovan nämnda effekterna, dömde deras initiala blixtkrig till undergång. Deras utspridda kolonner kunde inte värja sig från angrepp från alla riktningar och rusade iväg från det skydd mot vissa lufthot som deras luftvärn ändå hade kunnat ge dem. Deras anpassning till svårigheterna att bedriva offensiv krigsföring resulterade i artillerislaget vid Sievierodonetsk i maj och juni. Något som de nu upprepar, dock med modifikation, vid Bakhmut. De ukrainska landvinningarna har till allra största delen bestått av att man har intagit territorium som ryssarna redan har lämnat, eller som de besatt med ytterst svaga styrkor. Mot Kherson riktade man ett dussin misslyckade offensiver, tills att ryssarna insåg att de behövde trupperna bättre annorstädes. Jag har ännu inte sett en lyckad offensiv från dem, mot samlade ryska styrkor. Det finns all anledning att misstänka att detta kommer att bli svårt för dem, även efter att Leoparderna har äntrat Ukrainas slätter.

Terrängen runt Sievierodonetsk ser ut som slagfälten under Första världskriget

4. Geopolitiken


Det finns två motsatta narrativ på arenan. Det ena säger att Ryssland lider, eller kommer att lida oerhört av sanktionerna, vilket eventuellt kommer tvinga Ryssland till ett tillbakadragande. Det andra säger att det är Väst som är allt mer isoleras från omvärlden. Att Ryssland stärker sina band till Kina och Indien och andra BRICS-länder såsom Brasilien, plus Saudiarabien. Att Ryssland lider, men att vi drabbas hårdare, med stor skada på främst Tysklands ekonomi och därmed också Europas framtidsutsikter. Argumentet leder fram till att vi står inför slutet på den västerländska världsordningen. Kanske dödsstöten delas ut genom att nämnda makter gör slut på dollarns ställning och därmed mycket av USA:s maktbas. Ärligt talat så är jag inte i position att bedöma dessa två narrativs validitet, med någon säkerhet. Jag är trots allt inte ekonom, utan betraktar utifrån mina historiker-statsvetarögon. Det jag landar i, för att vara tråkig, är att det troligen blir lite av varje. Ryssland kommer lida och, som i mitt långsiktiga perspektiv ovan, bli relativt försvagat, men samtidigt är det skillnad mellan att vara känslig och att vara sårbar. Ryssland är känsligt för störningar av högteknologiska produkter från Väst och de omedelbara inkomstbortfall som sanktionerna har resulterat i, men samtidigt är de i grunden inte lika sårbara som många inbillar sig att de är, med anledning av de omfattande råvarutillgångar som de faktiskt sitter på. Kunder kommer alltid att finnas!

Putin, Modi och Xi kommer fortsatt bra överens! (Från september 2022)

Vad gäller Väst, så tror jag att man snopet har insett att man inte längre kan ge order och se dessa åtlydda. Kina vägrar isolera Ryssland, trots att även de nu utsätts för microchip-isolering som en konsekvens, då de har säkerhetspolitiska intressen som de vägrar släppa. Samma sak med det demokratiska Indien, vilket kanske är en större chock. De har inget intresse för Ukraina situation och vägrar lida skada för förmånen att få dansa efter Västs pipa. Indien har dessutom gamla band till Ryssland, sedan Kalla kriget, som man inte kapar bara så där. Långsamt börjar det sjunka in att kanske Västs tid på tronen är på väg att ta slut? Samtidigt som Ryssland tappar ekonomiskt, så är det som händer med Tyskland för oss rent av katastrofalt. Nu kan man dock inte backa från den inslagna linjen, vilken istället skulle accelerera Västs fall, ur ett diplomatiskt och säkerhetspolitiskt perspektiv. Frågan som dyker upp är dock, och det är denna tanke som Putin hoppas på ska slå rot, hur djupt som tyskar, italienare och fransmän är beredda att låta Europas ekonomi sjunka? Långsiktigt kan Ryssland inte vinna detta krig. Det enda de kan hoppas på vid en utdragen konflikt är att Europas vilja sviktar. Jag har sett siffror som indikerar att befolkningarna i berörda länder är ganska jämnt fördelade mellan dem som tycker att det hela är värt det och dem som anser motsatsen. Det krävs inte mycket för att tilta denna balans, vilket jag ska komma till längre fram i texten.

5. Kommande offensiver och strategi

5.1. Ukraina

Jag är överens med det som verkar vara konsensus inom analytikerskrået, att Ukrainas stora målsättning med den offensiv som måste komma från deras sida, senast i sommar, måste vara att slå mot Azovska sjön och därmed skära av landförbindelsen mellan Krim och det ryska moderlandet. Detta är det enda rimliga för dem att göra och det som skulle kunna framtvinga ett snabbt slut på kriget. Kanske redan detta år, som de själva säger. En annan möjlighet för dem, som är trolig om de når framgång med sin första offensiv, är att slå mot Luhansk norrifrån, och på så sätt flankera ryssarna i Donetsk. Jag är dock, som jag redan sagt, tveksam till snabba framgångar. Inte bara baserat på hur krigsföringen förändrats, utan också på det faktum att ryssarna nu har en paritet i manskap och har grävt ner sig ordentligt. Dessutom har man en stor truppkoncentration i själva anfallsriktningen. Hur det än blir med detta så har man nu bara att bita ihop och först mottaga Rysslands slag, då hon kommer ut från sin ringhörna svingandes. Tiden är knapp för Ryssland, medans Ukraina kan vänta. Samtidigt är man pressad av att Ryssland nu dikterar striderna i Bakhmut. Ukraina låses fast vid en position som man inte lätt kan överge och tvingas därmed lida under Rysslands artilleri. Detta eftersom kriget inte bara utspelar sig på slagfältet, utan även i västerlänningarnas sinnen. Även en mindre reträtt kan medföra skada, som inte ska vägas i kilometer och mil, utan i hur den påverkar uppfattningen om Ukraina som den segrande sidan.

5.2. Ryssland

Putin hade nog gärna väntat längre, men nyheten om nya leveranser av stridsfordon har sett eld där bak på dem. De måste slå till under frosten och innan leran försvårar all rörelse. Jag har inte skrivit så mycket på min blogg om detta krig, sedan våren. Dock har jag skrivit en del på min FB. Ni kan läsa dem här och här. I ett inlägg i december kallade jag slaget vid Bakhmut för ett ryskt Verdun, som en förklaring för dem som envist hävdade att det inte fanns något syfte med offensiven. Syftet är inte orten i sig, utan utnötningen, enligt modell från Sievierodonetsk-slaget i somras. Genom att strida med tyngdpunkt på artilleri och Wagnersoldater, så har man dessutom kunnat dra tillbaka egna trupper för vila och re-konstituering. Samtidigt har man bundit upp 60.000 ukrainare som inte har kunnat gå till offensiv annorstädes, och än mindre vila, under denna känsliga period när mobiliseringen har genomförts.


I januari skrev jag om den kommande ryska vinteroffensiven, och drog även då en parallell till ett historiskt slag, när jag kallade den för en rysk Ardenneroffensiv. Med detta menade jag att den hade i grund och botten samma syfte. Det vill säga att bevisa för opinionen i Väst, att man inte är besegrad och kanske genom en begränsad framgång kunna rubba den ovan nämnda känsliga balansen i opinionen i Väst och på så sätt kanske få till en gynnsam fred innan maktbalansen har förändrats för mycket till Ukrainas fördel.


Rent konkret så skulle jag tro att ryssarna går efter den ena eller båda två av följande målsättningar: 1) Besätta hela Donetsk 2) I ett andra steg, flytta fronten upp mot Zaporizhzhia , och därmed förlänga det flankskydd som floden Dnepr utgör och samtidigt utöka bufferten för förbindelsen mellan Krim och fastlandet. Samtidigt möta och om möjligt nöta ner/binda de reserver som Ukraina har samlat runt Dniepro och Poltava, för sin egen våroffensiv (8 brigader på två kårer) och därmed kanske omintetgöra denna.


Det är oerhört svårt att förutse hur dessa kommande strider kan arta sig, men med risk för att låta som en papegoja så får jag envist framför att vi inte kommer att få se en stor rysk pansararmé rusa fram över Ukrainas slätter i februari-mars. De kan helt enkelt inte ta risken. Inte så vida de vet något som jag inte vet, om hur mycket eller lite av den styrda ammunitionen som Ukraina har kvar i sina depåer. Givet att de har nog så är varje stor offensiv dömd att ända med en massa utbrända vrak. Istället så kommer vi nog få se mer av Bakhmut-typen av strider. Troligen av större omfattning men ändå av samma typ, med en del pansarstötar inklämda här och var vid lämpliga tillfällen.

Så här har jag försökt illustrera texten ovan: Blått är Ukraina och rött Ryssland. Pilarna är anfallsriktningar, med kommentarer. Rutorna är, för Ukraina, deras strategiska reserv (som kan tänkas utrustas med västmateriel innan offensiv) bestående av två kårer på vars 4 brigader. De ryska styrkorna är mer diffusa pga. svagt underrättelseläge, men jag har satt arméformationer där de har koncentrationer. Uppgifter indikerar att de har reserver på ca 300.000 man som inte befinner sig vid den direkta fronten, utan i förberedelse för offensiva aktioner.


Till skillnad från vad man uppfattar i gemen i Väst, så är det nämligen så att Ryssland lär sig och anpassar sig. Som historiskt bevandrad är jag inte direkt förvånad. Ryssland brukar rutinmässigt inleda sina krig på ett katastrofalt sätt. Sedan brukar de också lära sig och skärpa till sig. Ibland är det för sent, såsom under Krimkriget, Rysk-Japanska kriget och Först världskriget. Ibland hinner de vända på steken, såsom under Vinterkriget, den tysk-ryska kraftmätningen under Andra världskriget. Till denna kolumn kan man egentligen också räkna de två Tjetjenienkrigen.


Saker som man har förändrat:

 • Flygkriget: Man använder inte längre sitt stridsflyg långt in över Ukrainskt territorium och förlusterna har gått ner. Istället skjuter man långräckviddiga radarstyrda missiler, som Ukrainas flyg har svårt att värja sig mot. Resultaten har gett en viss frihet att nu agera över den direkta stridslinjen.
 • Luftvärn: Sedan det inledande debaclet med pyspunka på dyra luftvärnssystem och radars som inte var påslagna, de första veckorna, så har man nu skärpt sig och upprättat ett luftvärnstäcke som avskräcker ukrainska aktiviteter.
 • Helikoptrar: Efter de omfattande förlusterna under de Air Assult-operationer som gammal sovjetisk militär doktrin föreskrev, så har man nu övergått till att låta sina attackhelikoptrar skjuta pansarvärnsmissiler på distans, mer efter det västerländska tänkandet. Förlusterna har därmed också fallit.
 • Logistik: Det sved rejält när Ukraina med hjälp av satelliter och Himars, sköt sönder mängder av ammunition, men nu har man anpassat sig och har inga stora depåer inom 5-8 mil från fronten. Dränaget har således upphört, dock med konsekvensen att offensiva operationer blir svårare och mindre uthålliga. Man har också demolerat BTG-modellen (Battalion Tactical Group), som innebar att understödsenheter och artilleri blev för sårbart och gått tillbaka till den gamla modellen med mer centralt styrt underhåll.
 • Infiltrationstaktik: Vid Bakhmut har vi sett en hel del taktisk anpassning. Billiga Wagner trupper har kastats in för att upptäcka ukrainska positioner, som sedan har bombarderats oupphörligt. Mer kvalificerade Wagner enheter har samtidigt/sedan infiltrerat linjerna och med hjälp av laserpekare styrt in laserstyrda artillerigranater mot ukrainska fordon och positioner. Vid Soledar kunde vi se detta få sällskap av VDV trupper (Fallskärmsjägare) som samtidigt omringade staden och på så sätt trasade sönder en hel brigad. Man kan se tydliga spår av förbättrat taktiskt uppträdande under dessa strider.
 • Drönare: Mest utrymme i media har de modifierade iranska Shaded-drönarna fått, som har slagit mot ukrainsk infrastruktur, men mer intressant är de inhemska Lancet-drönarna, som dels kan rekognoscera, men även slå ut fordon. Har sett videos där minst två av de tyska Panzerhaubitze slagits ut, såväl som M109:or, Krabs, haubits 777:or och andra mål som ledningscentraler och radar. Om de kan producera dessa i mängd, så blir det tyngre för Ukraina framöver. Förmodligen är det en medveten strategisk bieffekt av massanfallen med drönare mot städerna, att Ukraina har fått sprida ut sina luftvärnsresurser över hela landet, istället för att ha dem som skydd för just nämnda enheter eller nära fronten. Lancet har en räckvidd som är längre än Himars, så det är en sak som jag funderar över. Är deras inträde en anledning till att Himars har varit relativt tysta på sistone. Väntar de kanske på GLSDB som ger dem en längre räckvidd?

6. Uthållighet

6.1. Ukraina och Väst


Som jag framfört tidigare, så tror jag att på lång sikt kommer Väst producera vad de behöver för att vinna, men det kvarstår att de närmaste två åren kommer USA inte kunna tillverka mer på ett år än vad som Ukraina förbrukar under ett par månader. Alltså blir det en fråga om hur djupa hål USA är beredda att gräva i sina egna arsenaler. De har ju trots allt sin egen säkerhet att tänka på. Tänk om Kina passar på att angripa Taiwan, om de uppfattar att USA sitter på pottkanten! De uppskattningar som jag har sett, indikerar att USA måste börja skära i främst leveranserna av artilleriammunition redan under våren.

Uttalanden från högt uppsatta amerikanska militärer indikerar deras chock inför hur mycket ammunition som går åt. Man har i princip slutat planera för denna typen av krig i Väst. Att man inte förstår hur mycket som går åt i krig är dock inget nytt att döma av 1900-talets historia av oförberedelse. De enda som inte överraskats av detta är ryssen och det utnyttjar man nu. USA har skickat till Ukraina ca 100.000 granater/månad av 155 mm kaliber. Detta samtidigt som man själva har tillverkat lika många på ett helt år. Alltså helt ohållbart i längden! I somras hade man i princip skjutit av all sin ammunition av gammal sovjetisk typ och blev då helt beroende av amerikanska leveranser för det fåtalet plattformar vi har skickat dem av typen 155 mm.

Nu börjar leveranserna av sovjetiska kalibrar igen från inhemskt håll och Östeuropa, men kvarstår är att det är Natos moderna 155 mm pjäser som håller Ukraina kvar i fighten. USA kan med tweakningar, öka tillverkningen till ca 200.000/år. Större ökningar ligger, som jag var inne på tidigare, ett par år fram i tiden. I Västeuropa beräknas man kunna tillverka runt 300.000 under 2023, givet att det finns politisk vilja. 100.000 har man också köpt från Sydkorea. Detta blir tillsammans halva årsförbrukningen för Ukraina. Således är Ukraina, just under detta år, beroende av hur stora lager USA har för tillfället. En bra uppskattning jag sett ger vid hand att USA satt på mellan 2 och 3 miljoner granater innan kriget. Givet att de nu redan har skickat ca 1.100.000 granater till Ukraina, så kan man lugnt säga att man nu närmar sig slutet på överflödet. Jag tror inte att USA vill gå under halva sitt ursprungliga lagersaldo! När nås den punkten då Ukraina måste begränsa sin ammunitionsförbrukning och konservera lite? Troligen kommer den brytpunkten ske någon gång i sommar, efter vad som troligen kommer ha varit en period av väldigt intensiva strider, vilket följs av en period av lite lägre tillgång, innan produktionen i Väst kommer igång på allvar.

Ömt vårdandes krigets elixir i Scranton, USA.


En sak som jag själv har noterat är hur frikostigt de mer välutrustade ukrainska förbanden förbrukar pansarskott. En strid mellan en ukrainsk patrull av västfrivilliga som stötte ihop med en rysk position i närheten av Bakhmut, filmades och fick stor spridning. Det var inte en särskilt intensiv strid. Ukrainska sidan fick, vad det verkar, en sårad. Likväl sköt man iväg minst fyra pansarskott som rent eldunderstöd. Samma sak ser jag gång på gång. Det kan säkert känns motiverat för stunden. I striden hetta tänker soldaten så klart bara på det egna skinnet. Men i ett större perspektiv är det ohållbart. Samtidigt har jag på sistone sett flera exempel på att ryska stridsvagnar som har agerat ensamma eller i par i en understödsfunktion, har kunnat köra ända fram till ukrainska positioner, helt ostraffat, för att skjuta dem i bitar från avstånd ner under 50 meter. De ukrainska soldaterna har bara kastat handgranater eller hemgjorda konstruktionerna på stridsvagnarna och sedan fått fly. Är detta signaler på att det frikostiga användandet av pansarskotten nu börjar betala sig? Svårt att veta sånt, men det har varit så ända sedan dessa vapens inträde på scenen, att det är de som tar slut först, då de är dyra att tillverka och har begränsad livslängd. Hur är det då med pansarvärnsmissiler? Under 80-talets krigsplanering räknade Nato med att i princip ha slut på pansarskott och pansarvärnsmissiler redan efter 1-2 månader. Det som med mer säkerhet kan framföras är att USA nu har slutat skicka de väldigt effektiva Javelin-missilerna till Ukraina. 8500 har skickats så här långt, vilket ska jämföras med den förkrigstida års-produktionen på 1000 och dagens nivå på ca 2000/år. Nu har USA nått en nivå i sina krigsförråd som man inte vill gå under, då detta skulle riskera den egna förmågan för mycket.


Troligen skrapar man nu i alla fall ihop tillräckligt för att understödja kommande vår/sommaroffensiver, men faller dessa inte väl ut och kan avgöra kriget så kan vi nog se fram emot ett krig som drar in över 2024 och präglas av låsta positioner men att Ukraina långsamt blir allt starkare visavi Ryssland. 2023 beräknar alla tillverkare i Väst tillsammans kunna täcka hälften av Ukrainas nuvarande ammunitionskonsumtion. 2024 ligger man troligen så nära målet att alla restriktioner i användandet snabbt faller bort. Samma princip gäller framför allt för Himarsraketer, men kanske så småningom även för Javelins och pansarskott.


Sedan har vi frågan om förluster av manskap. Detta har varit en svår fråga, eftersom Ukraina inte släpper några uppgifter om förluster som går att verifiera. Deras egna angivna låga, står i kontrast med signaler från van der Leyen så väl som höga amerikanska militärer, som pratade om 100.000 döda, men detta tystades snabbt ner/korrigerade till döda och sårade. Samtidigt har jag sett uppgifter, som jag inte har kunnat verifiera, om att Ukraina även har ca 35.000 saknade (som troligen är döda, men att man inte vill erkänna detta). Narrativet initialt om att bara Ryssland lider svåra förluster i Bachmut har börjat spricka upp mer och mer med tiden. Man talar nu öppet om blodbadet på båda sidor. USA:s överbefälhavare i Europa (SHAEF) general Cavoli, sade nyligen i Sverige att de ukrainska förlusterna har varit oroväckande stora och långt större än vad Nato hade väntat sig. Även Rysslands förluster är mörkade, och borde vara lika stora eller kanske rent av större. Frågan som hänger i luften är dock hur stora förluster respektive samhälle kan ta. Kulturellt är Ryssland och Ukraina av samma skrot och korn och lika tåliga i grunden, så den skiljande faktorn här är nog de politiska systemens legitimitet. Detta är svårt att sia om, men Putin verkar sitta ganska tryggt ändå, trots alla förutsägelser om hans snara fall, samtidigt som det mullrar ibland i soldatleden så har jag dock sett samma typ av arga och frustrerade soldatröster från den ukrainska sidan. Främst från Bachmutfronten. Ett intressant vittnesmål jag fick se på en populär vlog, var anonymt från en australiensare på plats, som enligt utsaga hade bakgrund i både de egna styrkorna som de franska (främlingslegionen?). Han gav en mörk bild av vad som händer med de ukrainska styrkorna runt Bachmut. Den brigad han var knuten till sade han hade fått 80 %-iga förluster efter oupphörligt bombardemang. Han menade att det är inte säkert att den ukrainska fronten håller om de måste dra sig tillbaka från låsningen vid Bachmut. Att förbanden är så slitna att det istället leder till ett sönderfall. Jag kan inte säga något säkert om detta, annat än att jag har fått se många liknande vittnesmål och indikationer i samma riktning. Ryssland tycks ha satt Zelensky i en fälla i Bachmut, oavsett hur mycket han än hävdar att de har saker under kontroll. Vi lär se vad som händer i det närmaste. Just nu ringas Bachmut in som bäst och har snart fått sina försörjningsleder kapade. Då måste ett tillbakadragande ske. Troligen blir detta startskottet för den riktiga ryska offensiven!

6.2.Ryssland


Ryssland har tagit enorma förluster av stridsfordon, större än någon annan armé hade kunnat ta idag och ändå står de på benen. Men så är ju också ryssarna lite speciella. Just därför ska man inte vara så snabb att avskriva dem, som många är. Den holländska och ansedda siten Oryx har räknat dokumenterade förluster av stridsvagnar, som nu ligger på runt 1650. Dock kan de vara så höga som runt 2000, givet att inte alla har loggats. Detta från de ca 3300 man hade i fält innan kriget började. Förluster av andra typer av vapensystem, såsom pansarskyttefordon (minst 3000 dock) och artilleri har också varit omfattande, men har varit svårare att få verifierbara uppgifter om, varför jag lämnar dem därhän just nu. Man kan dock anta att de ligger på samma nivå. Stridsvagnarna är dock fortsatt viktigast, och detta kan tyckas vara paradoxalt givet vad jag skrivit ovan, men trots att de är de som lider mest av de nya defensiva vapensystem, så är de fortfarande den essentiella ingrediensen för att kunna göra större framryckningar på slagfältet. Hur väl man lyckas beror på hur väl man skyddar dem, inte bara med hjälp av infanteri som ofta påpekas, utan med hjälp av egna precisionsvapen som slår ut fiendens dito i förbekämpning och understöd.


Således är frågan om hur många Ryssland har, essentiell för att kunna bedöma deras förmåga till en ny storoffensiv. Som det har varit under vintern så har de satt in dem ytterst försiktigt. Ofta enskilt eller i par, som direkt understöd av infanteriet. Ett undantag skedde nyligen, när en kompanistyrka av marinkårssoldater i BMP-3:s med stridsvagnsstöd gjorde en framstöt vid Zaporizhzhia-fronten, bara för att bli fullkomligt utslagna av laserstyrda artillerigranater. Annars har man konserverat.

Uralvagonzavods stridsvagnstillverkning.


Den stora frågan är hur många stridsvagnar Ryssland kan producera eller på annat sätt skaka fram. En del T-72B3:or har man ”hämtat” från Vitryssland. Oklart hur många. Nyproduktionen vid den enda stora stridsvagnsfabriken Uralvagonzavod låg på ca 200 stridsvagnar/år, bland annan materiel, såsom 250 BMP-3 mm. Uppgifter jag sett, som dock är svåra att verifiera, säger att man nu mer än dubblat takten till runt 450 tanks/år av bland annat den nya T-90M modellen. Ska dock tilläggas att man synes har anpassat sig till sanktionernas verklighet genom att använda lite sämre, inhemskt tillverkad, teknologi för till exempel sensorer och värmesikten. Samtidigt går man igenom de ca 10-12.000 stridsvagnar som står i förvar av varierande kvalitet i Sibirien. Det synes som att uppemot hälften av dessa kan vara permanent obrukbara, men det är svårt att avgöra sånt med säkerhet baserat på satellitbilder. Mindre anläggningar prånglar ut dessa nyrenoverade och ofta uppgraderade vagnar. Återigen, en stor osäkerhet råder om hur många vi talar om här. Redan i somras mullrades det om gamla T-62-or. Nu vet vi att till exempel en fabrik i Sibirien har fått uppdrag att rusta upp 800 av dessa till 2025. Kanske uppemot 200 av dessa redan har nått fronten. Vi vet i alla fall från Oryx att ett 60-tal redan har förlorats i Ukraina. Bland förlusterna finns också ca 400 äldre T-64:or och T-72 modeller som verkar/kan vara några av dessa förrådsställda vagnar. Om jag skulle tvingas göra en gissning, mellan tummen och pekfingret, så skulle jag säga att Ryssland har fört i fält runt 6-800 nya/nygamla vagnar sedan krigsutbrottet. Det ger i så fall vid handen att man i alla fall har ca 2000 i förbanden just nu. Inte tillräckligt för en storoffensiv, utan hänsyn till förlusterna, såsom för ett år sedan, men dock tillräckligt för försiktiga offensiver med ett avvägt nyttjande.


Sedan har vi frågan om artilleriammunition, vilket jag tog upp gällande Ukraina. Detta är än viktigare för Ryssland, eftersom deras krigsmodell till så stor grad bygger på dess användning. Ryssland uppskattas ha haft 17 miljoner granater i sina förråd innan kriget, varav 10 miljoner nu sägs har förbrukats. Som mest sköt man iväg 20-60.000 per dag, i relation till Ukrainas 5-6000 som mest i somras. Nu har Ryssland, trots striderna i Bachmut, ändå konserverat ammunition under vintern, vilket kan indikera att de bygger upp depåer inför sin offensiv, men att de också inser att de får minska lite på takten, eftersom kriget nog kommer dra ut på tiden.


Samtidigt levererar estnisk militär underrättelse en analys som framför att Ryssland nu tillverkar ammunition i en omfattning av uppemot 3,4 miljoner granater årligen. Det ger vi handen att de kan, även efter att deras depåer tömts skjuta av uppemot 9.500 granater dagligen. Detta innebär ett möjligt lagersaldo i slutet av 2022 på runt 10 miljoner och att det ryska artilleriet kan anses vara väl försörjt i minst 1 år till och därefter åtminstone rimligen försörjt, såvida man inte vid den tidpunkten har lyckats vrida upp tillverkningstakten ännu mer, vilket inte skulle förvåna mig. Är det någonting som Ryssland kan i krigstid så är det massproduktion av relativt enkla produkter.


Slutligen så har vi Koreafaktorn: Samtidigt som USA har beställt 100.000 155 mm granater från Sydkorea, så har Nordkorea börjat köra sina fabriker på högvarv, vilket indikerar att de ska leverera till Ryssland. Båda två kan bli ess i ärmen för respektive sida, om viljan finns.


För att summera artilleriammunitionsdatan i styckena om Ukraina och Ryssland ovan, så kan man dra slutsatsen att under 2023 så kommer Ryssland troligen bibehålla ett visst övertag inom artilleri, men att redan under 2024 så kommer det börja svänga över, då den ryska elden kommer krokna något och Ukraina kommer att bli allt starkare. Från och med 2025 är det i princip game over för Ryssland!


Slutligen några ord om effekten av de nya stridsvagnarna från Väst:


Det görs mycket löje över det faktum att Ryssland för in moderniserade T-62:or i stridslinjen. Men samtidigt har Ukraina utrustat en mekaniserad brigad med moderniserade T-55:or från Slovakien. Och nu skickar man 200+ Leopard-1, som såg dagens ljus på 60-talet. Det är en habil stridsvagn, men har fruktansvärt tunt pansar. Bara att konstatera att båda sidor har allt från högt till lågt, precis som man har allt från väl tränade förband till snabbrekryterade dito, av måttligt värde. Så är detta krig.

Turkiska Leopard 2A4:or förstörda av ryska Kornetmissiler i Syrien. Synen är bekant från det ukrainska slagfältet.


Vad gäller specifikt de nya vagnarna då? Ja, en Leopard-2 är inte bara en Leopard-2 oavsett. Det är en stor skillnad mellan Leopard-2A6 eller A7, som håller jämna steg med eller troligen är steget före den ryska T-90M, och Leopard-2A4 och A5, som designades på 80-talet och ärligt talat inte står pall för en träff framifrån från vare sig en T-90 eller en Kornetmissil. Detta gör dock de senare modellerna! Hur dåligt Leopard-2A4 klarade av Kornetmissilen såg vi i 2016 när IS sköt sönder 5 stycken sådana ur turkiska armén i Syrien. Det ser ut som att flertalet av de Leopard-2 som kommer sändas är de äldre modellerna, då länder som Norge och Polen gärna avyttrar dessa för att sedan köpa nya till sig själva.


Det kan nämnas, eftersom jag nu drog fram T-90M:an, att denna skiljer sig mycket från de andra modellerna som används i Ukraina, genom att de har bättre skydd för ammunitionen och inte riskerar att få tornet avsprängt vid vart enda penetrering. Detta åsido, så är det en kompetent vagn, som inte står de nya västerländska SÅ långt efter. Detta är dock av mindre betydelse, eftersom jag inte ser framför mig några stora stridsvagnsslag. Det blir inget Kursk 2.0 denna vår heller! Det handlar istället om hur pansaret klarar av de ryska motmedlen; såsom Kornetmissiler, helikoptrar, Lancetdrönare och laserstyrda artillerigranaten Krasnopol!


Med detta sagt, är en eller två brigader utrustade med Leoparder, Abrahams, Challenger, moderna infanteristridsfordon och uppbackade med modernt artilleri, alltsammans brukat med kompetens….en mycket mäktig faktor på slagfältet med avsevärd eldkraft och rörlighet! Det är möjligt att det jag befarar om offensivens död, är överdrivet eller felaktigt, eller att ryssen inte förmår att koordinera nämnda vapensystem på ett effektivt sätt. Då driver de nya brigaderna, utan hejd mot Azovska sjön. Vi får helt enkelt se.


7. Noter

Förutom de länkar som angivits i texten, har jag förlitat mig till stor del på tankesmedjan RUSI (Royal United Servives Intitute for defence and Security studies) och för förluster; den erkända websiten Oryx från Holland.

GLSDB= Ground launched small diameter bomb

Annons

23 kommentarer

   • Ja, ja… Jag delade din ”avhandling” på NewsVoice och den fick mycket goda omdömen, men också det hemska i att kriget möjligen förlängs. I altmediavärden finns förställningen om att Ryssland kommer att vinna big time strax men det många inte inser är Rysslands svaga ekonomi. deras skrala BMP/capita.

    Tack återigen. Så mycket jobb, så mycket tid.

    Gillad av 1 person

    • Tack Erik! Menar du delningen i kommentatorstråden till din text där? Den såg jag. Får gå tillbaka och se om det var några kommentarer också!

     Gilla

     • Vi missförstår kanske vara dra här? Jag delade din länk på NewsWoice och fick en kommentar men kommentoren läste hela din blogpost.

      Om jag skulle ge feedback på dina blogposter är dom lite för bra, och innehåller allt, så det finns liksom inget mer att tillägga. Där av det skrala kommenterandet. Folk vill känna sig duktiga, insatta och sedda framför allt inför en som till synes är påläst. Vad har man säga när allt redan är sagt?

      Gillad av 1 person

 1. Många spännande tankar och åsikter framförs. Ett gediget jobb ligger bakom denna ovanligt långa essä.

  Trots dess längd finns det ett flertal aspekter kvar att belysa. Ämnet är sannerligen komplext och komplicerat. Detta ska inte tolkas som att jag är missnöjd med alla de perspektiv du har valt att lyfta fram och prioritera. Men du håller nog med mig om att du, ifall tiden hade räckt till, skulle ha kunnat belysa sakfrågorna ur ännu fler perspektiv. Din pålästhet är nämligen imponerande! Det vill jag att du ska veta!

  Dock ska du, om du vill och har tid, få utveckla dina synpunkter med avseende på de stridande parternas förbrukning av ammunition. Jag hörde ett inslag i dag i Studio Ett i Sveriges Radio P1, vilket handlade om att båda stridande sidor nu är tvungna att minska förbrukningen av ammunition. Kanske gäller det allra mest Ukraina, antyddes det i inslaget. Väst hinner inte med i svängarna och törs inte tulla alltför hårt på sina egna redan hårt pressade lager.

  Vad har du för åsikt om detta, Mons Krabbe? I radioinslaget varnades det för att det kan ta lång tid, kanske ett par år, innan Natoländerna förmår öka sin produktion av ammunition och vapen. Demokratins kvarnar är ökända för att mala långsamt. Kort sagt: Allt tar en jävla tid från ax till limpa. Generellt gäller att Natoländernas militära utrustningsnivå är eftersatt efter år av försummelser – jfr med hur Sverige efter Sovjetunionens fall monterade ned stora delar av sitt militära försvar och bland annat lämnade Gotland nästan som en demilitariserad zon. (O, sancta simplicitas!)

  Så allt detta leder fram till frågan: Vad tror du, Mons Krabbe, om Natoländernas förmåga att även framdeles kunna förse Ukraina med såväl toppmoderna vapen som tillräckligt med ammunition? Blir det den gamla vanliga visan, dvs för lite och för sent?

  Och så ska du få sätta tänderna i denna fråga: Har Ryssland månne haft enorma mängder av ammunition och vapenutrustning i sina militära lager? Eller beror den synbarligen uteblivna bristen (ja, allt är förstås relativt) på kanske framför allt ammunition, men även vapen, på att Ryssland har lyckats hitta vägar att kringgå EU:s och andra västländers sanktioner? Kort sagt: Är sanktionerna så lyckade och välfungerande, att Ryssland står inför en snar ekonomisk och militär kollaps?

  Jag tycker att många av kommentatorerna, vilka tidigare sade sig vara så övertygade om att sanktionerna mot Ryssland biter, numera inte är lika tvärsäkra. So what’s your take on that, Mons Krabbe?

  Om du orkar, Mons Krabbe, får du slutligen ta dig an följande frågeställning: Hur hög anser du risken vara att Ryssland kommer att använda sig av taktiska kärnvapen i Ukrainakriget? Vad vinner och förlorar, enligt din mening, Ryssland och Putin på det? Kan man se taktiska kärnvapen som en sorts Döbelnsmedicin? Typ att det vapnet och den strategin måhända ger kortsiktiga fördelar men på lite längre sikt så att säga riskerar att såga av den gren Ryssland försöker sitta på?

  Gilla

  • Hej!

   Tack för ditt omdöme om min text. Jag ska försöka svara på dina frågor:

   En del vapensystem är redan ”slut hos leverantören”, d.v.s. att USA iaf inte sänder mer. Ett sådant är det vassa Javelin-systemet, som Ukr. inte får mer av nu på ett bra tag.
   Vad gäller 155mm artilleri ammo så tillverkar man i Väst ca hälften av vad Ukr förbrukar under 2023 och med 1,1 miljoner sända av ett lagersaldo på 2-3 miljoner i USA, så lir det nog till att sakta ner eldgivningen lite detta år. Hur det ser ut 2024, kan man inte sia om, med säkerhet, Kanske kan man köpa lite mer hos Sydkorea, kanske får man igång fabrikerna? Troligen kommer det ändå ligga något under önskad förbrukning i alla fall. 2025 blir det nog fullt blås dock!

   Vad gäller nästa fråga, så handlar det om politisk vilja och vilja till att ta egna risker. Just nu står det och stampar lite vad gäller stridsvagnarna som exempel. Man vill nog först få säkra besked i ett land som Norge till ex om hur lång tid det kommer ta att få de nya Leo-2A7:or man beställt, innan man skickar sina gamla A4:or.

   Vad gäller sanktionerna så hänvisar jag till Eriks svar om den ryska ekonomin, här nedan (inte hans lite väl arga dito), där han föredömligt pekar på svagheterna. Jag tror dock, som en kompletterande tanke, att Ryssland kan finna kunder för iaf en del av den där oljan och gasen som man tidigare sålde till Europa. Dock till ett lägre pris.

   Vad gäller kärnvapnen, så ser jag ingen överhängande risk just nu. Den var avsevärt högre i september/oktober 2022, då Putin visade tecken på panik. Nu är det mer stabilt, men det kan bli aktuellt igen, längre fram om Ryssland kollapsar under ekonomiskt och militärt tryck. Nu vet Putin i alla fall att bruk av kärnvapen kommer leda till omedelbart svar från Nato. Det finns ingen att skrämma längre, som han kanske först trodde.

   Gillad av 1 person

    • Så är du tillbaka och refererar till MSM. Vill du verkligen förstå och veta vad som sker i omvärlden och få flera perspektiv kan du endast få det via altmedia och privata bloggar. Tror inte att vanliga människor inser måttet av hur omvälvande värdegrunden infiltrerat alla samhällsorgan och har nu landet i ett fast grepp; till och med ända in i Försvarsmaktens innersta kärna – dom har ingen koll.
     Påtalar du fakta som ligger utanför värdegrunden avfärdas du med argument som att din människosyn är fel och att: ”vi betraktar inte olika länders kulturer på det sättet”. Samtliga underrättelsetjänster i Sverige har gjort sig av med bland annat duktiga rysslandskännare. Det tar bara slaviskt order från främmande makt. MSM är en del av påverkanskampanjen i syfte att montera ner den egna informationsinhämtningen som bildar faktaunderlaget som alla beslut vilar på.

     Gillad av 1 person

   • Tack för det omdömet Peter. Det som troligen kommer att ske om konflikten drar ut på tiden är att Ryssland övergår till en kommandoekonomi. Befolkningen kommer beordras till vapenfabrikerna med en daglig symbolisk ersättning. Historien visar också att det ryska folket är beredd på stora uppoffringar, men detta vara innan vi ögonblickligen kunde dela våra liv och kommunicera direkt med varandra över nätet. Nu förtiden delar vi tankar, idéer, förklaringsmodeller och drömmar med varandra och då tenderar människor att omvärdera sina lojaliteter och i grunden har vi alla samma behov. Tror därför inte längre att makten kan luta sig mot folket och få full feedback för det kräver oinskränkt informationshantering och den tiden är förbi. Folk flyr från Ryssland och man skummar alltid av grädden först; det vill säga de mest kompetenta sticker först. Det blir en brain drain – human capital flight. Kvar blir bara peasant till sist, ren kanonmat alltså.

    Detta är en risk som Putin ser det och det var också andemeningen i min artikel i början av kriget: https://newsvoice.se/2022/03/erik-forsman-analyserar-strategier-i-ukrainakriget/

    Gilla

   • Vad gäller kärnvapnen, så ska jag presentera en bubblare, en stinkande bubblare nämligen: det kanske inte finns? Vad har vi för bevis igentligen? Gamla svartvita raspiga journalfilmer från 50-talet producerade av Pentagon/Hollywood som visar hela hus blåsa bort och sedan fatta eld i det man påstår är upp till 10 000 grader varm, i periferin, i centrum miljoner grader men filmsstativet rör sig inte en tum än mindre smälter kameran.

    Gillad av 1 person

    • Det går att problematisera detta med kärnvapen, vid sidan av att det saknar bevis – jag vet det är en svår tanke. Med dagens precision behövs omvänd mindre kraft för vad är det igentligen man vill slå ut? Jo funktionen. Ju mer digitaliserad, nätverks- och elektronisk beroende vapensystem blir ju mindre kraft behövs för att slå ut minsta centrala delarna.

     Sedan är en del av omvärldspropagandan att hålla befolkningen i skräck med bland annat kallt krig och effektivast är sådant vi aldrig ser: virus, CO2 osv och i och med att vi lever våra liv genom en skärm blir det vad vi får se och berättas för oss, som blir vår verklighet och sett i det perspektivet är rädslan för kärnvapen otroligt effektiv och varför då göra sig av med ett hot som inte finns med tanke på dess effektivitet.

     Det finns något som heter committed 300 som närmast är att betrakta som världsledarnas högst beslutande organ och där ingick både bland annat både Gorbatjov, Palme och amerikanska ledande politiker och industrialister. Faller inte då lite av narrativet ”kallt krig”? Ömse sidor om järnridån hade ett intresse av att skrämma befolkningarna med bland annat kärnvapenkrig.

     Gilla

 2. Många ord för att säga ingenting annat än upprepa det Mons redan påtalat vittnar om att du önskar ha ordet utan att ha något väsentligt att tillägga.

  1,) ”flertal aspekter kvar att belysa” (det enda aspekten var att du)

  2.) ”hörde ett inslag i dag i Studio Ett i Sveriges Radio P1” (som framförde) ”båda stridande sidor nu är tvungna att minska förbrukningen av ammunition. Kanske gäller det allra mest Ukraina”

  3.) ”radioinslaget varnades det för att det kan ta lång tid, kanske ett par år, innan Natoländerna förmår öka sin produktion av ammunition och vapen”.

  Hade du läst och förstått vad som stod i bloggposten, hade du även förstått att ett av ämnena Mons tar upp var just detta.

  Många kan skriva utan att ha något att säga. Det är sådana kommentatorer som dig man absolut inte vill ha i sina flöden. Tvivlar stark på att Mons skulle ta del av regimmediakanalen SR. En tokvinklad värdegrundsstyrd propagandakanal av ringa värde.

  Så länge du ängsligt fortsätter trycka örat ditt mot radioapparaten kommer du aldrig vakna upp ur din Törnrosasömn.

  Gillad av 3 personer

  • @Erik: Tack så mycket för din så insiktsfulla kommentar! Det behövs fler som är som du för att vädra ut lössen som letat sig in i den svenska fanan.

   Men vet du vad, Erik? Du är på tok för snäll mot mig och den dynga jag delar med mig av. Jag anar att du verkligen försökte att ta i från fötterna. Men det räcker inte mot en så förhärdad dåre som jag är. Du måste anstränga dig hårdare. Just face the facts!

   Så försök att dela ut riktiga digitala käftsmällar, värda namnet. Ditt nuvarande försök kan ju alltför lätt misstas för att snarare vara ett förtäckt lovord av all den vämjeliga tankedynga och bullskit jag rapar upp från djupet av mitt inre genomruttna jag.

   Visst kan du väl bättre än vad du visat hittills, Erik? Annars blir jag nog besviken på dig. Lägg inte fingrarna emellan. Smaska på rejält med fler och vassare verbala örfilar. Du har väl inte glömt det gamla talesättet att skit ska med skit fördrivas. Tänk gärna på det utifall att du inte skulle klara av att så där på direkten kunna komma på några nya, konstruktiva infallsvinklar. Förresten så har jag en bok med och om invektiv. Vill du kanske låna den av mig för att bli inspirerad?

   Oavsett så önskar jag dig lycka till! Jag håller verkligen tummarna för att du ska lara av att höja invektivsnivån många snäpp till. Att döma av det som du presterat hittills, skulle man ju nästan kunna tro att du är en religiös zelot. Bättre än så här måste du kunna. Annars har du ingen framtid som förolämpare och invektivleverantör.

   Ge inte upp, Erik! Se till att rensa ut skiten, särskilt med tanke på att Mons Krabbe själv tycks sakna modet att kasta ut mig härifrån. Åtminstone har han inte gjort det hittills.

   Gilla

   • Du missförstår… Det är genom att höjden den emotionella temperaturen i kommentarsfältet som diskussionerna tar fart (visst förtjänar Mons uppmärksamhet) och det görs snabbast genom fyndiga förolämpningar; du reagerande inte som folk gör mest kanske för att du inte är som är mest?

    Kom igen, få mig att få igång: man ger en smäll, tar en smäll sedan kramas man – vi män ju sådana.

    Gilla

   • Du och Erik är goda och uppskattade vänner till bloggen. Erik var väl hård i sin retorik och jag tror inte (hoppas inte) att han menade det så illa som det lät. Jag hoppas att vi kan ta vara på tillfällen såsom denna tråd, att lära oss av varandra, utan kantig ton!

    Gilla

 3. Några fakta om rysk ekonomi som ofta förbises.

  Ett hett krig utesluter inte ett kallt krig med handelspolitiska och finansiella sanktioner. Över tid har Ryssland minskat i betydelse och tappat i välståndsligan. Risk för kraftiga flöden ut från ryska banker och landet kan leda till restriktioner. Ett dysfunktionellt ryskt finansiellt system slår hårt på realekonomin.

  Ryssland är beroende av import. Cirka 50 procent importeras från EU, USA, UK, Japan och Korea. Kinas andel är knappt en fjärdedel. Inom många produktsegment har Ryssland ett mycket högt importberoende från EU. Det gäller bland annat läkemedel, medicinsk och annan teknisk utrustning och maskiner.’

  EU:s export till Ryssland utgör låga 0,9 procent av EU:s BNP. Exporten är viktig för Ryssland. Värdet från dess export till världen utgör 30 procent av dess BNP. Cirka 50 procent av Rysslands export går till EU, USA, UK, Japan och Korea. Exporten till Kina uppgår till 14 procent.

  Cirka 50 procent av Rysslands export utgörs av råolja, kol, petroleumprodukter och gas.
  Ryssland får sammantaget svårt att klara en lång och utdragen konflikt med Västvärlden.
  Rysslands ekonomi har utvecklats svagt under lång tid, sedan 2015 har BNP vuxit i genomsnitt 0,8 procent per år – bakom Rysslands kräftgång döljer sig en motsvarande mycket svag produktivitetsutveckling.

  Rysslands befolkning uppgår till cirka 146 miljoner människor att jämföra med Sveriges dryga tio miljoner, trots detta är Rysslands BNP bara knappt tre gånger så stor som Sveriges. En spegelbild av Rysslands svaga ekonomiska utveckling är att man tappat farten i välståndsligan. BNI per capita har i stort sett stått still sedan 2008. Av Rysslands export utgör råolja, kol, petroleumprodukter och gas 49 procent. Stål och metaller 14 procent, livsmedel 6 procent och konstgödning 3 procent.

  Oaktat vad som sägs i altmedia om att Ryssland sitter på massor av reala tillgångar och väst med sina immateriella uppblåsta IT-värden: de så kallade Big Tech så kommer Ryssland ekonomiskt dräneras under en lång utdragen konflikt med väst.

  Gillad av 2 personer

 4. Såg just en intervju mer den brittiska översten Richard Kemp (tidigare befälhavare i Afghanistan) i The Telegraph, med anledning av årsdagen för krigsutbrottet. Han gav en väldigt balanserad bild av läget. Och om jag får säga, med lite stolthet, så låg den väldigt nära centrala delar av min egen analys, som jag framförde nyligen (länk nedan)!

  Han säger angående förlusterna: I Bachmut valde Ukraina ”to fight hard” vilket har resulterat i ”vast numbers of casualities”, vilket har medfört ”horrific effects on the strength of the ukrainian army”.
  Han kommer också in på mitt tidigare Verdun-argument, när han säger att ryssarna inte har prioriterat att ta terräng, utan istället tänkte att ”this is where we can kill very very large numbers of ukrainians, and they have been correct”.
  Ur ett mer övergripande perspektiv, så säger han att ”the russians have used artillery to immense effect” och att även om Ryssland har åsamkats ”significant casualities” så har ukraina förlorat motsvarande eller rent av ”probably even more”.

  Svepande resonemang, precis som det jag förde, men översten förstår att pussla ihop en bild från spillror av ofullständig data, i ett läge där båda sidor döljer sanningen.
  När det gäller de hyllade ukrainska offensiverna under 2022, så fäller Kemp samma omdöme som undertecknad, när han säger att de i grund var slag mot en fiende som redan hade beslutat sig för att dra sig tillbaka, eller inte hade råd att besätta territorierna. Huruvida de kan med framgång angripa väl förskansade ryska förband återstå att se under 2023.

  Överste Kemp säger om den kommande/kanske redan inledda ryska offensiven, att den har inletts med s.k. ”shaping operations”, d.v.s. att man har försökt skapa förutsättningarna för ett angrepp. Tänker mest på Bachmut här, men även de misslyckade försöken vid Vuhledar. Han menar att den ryska offensiven, när den väl börjar på allvar, kommer mala på utan hänsyn till förluster och att han inte tror att Ukraina kan klara detta, med orden; ”Ukraine cannot prevail against the russian spring offensive”. Här måste jag nog ändå vara lite ifrågasättande av den gode översten, då jag inte ser Ryssland uppnå några svepande framgångar, men det beror på exakt på vad man menar med ”prevail” (triumfera, i detta sammanhang). Kemp är inne på att målsättningen troligen är tvåfaldig:

  1) Att erövra hela Donetsk, och detta ligger rimligen inom deras kapacitet, men även att offensiven har en mer mental aspekt.

  2) Att påverka opinionen i Väst, genom att sända budskapet att Ukraina inte håller på att vinna kriget. Detta ville även jag framföra, när jag kallade den för en rysk Ardenneroffensiv.

  Lyckas Ryssland uppnå dessa två mål, så får man ge Kemp rätt i att offensiven har varit framgångsrik. Kriget avgörs nämligen mer hos opinionen och som ett resultat av politiska beslut i Väst, än det görs på slagfältet i Ukraina. Jag instämmer i Kemps slutkläm, att Ukraina inte kan ta tillbaka Krim med militära medel. Det finns helt enkelt ingen fullständig militär lösning på detta krig. I slutändan kommer det avgöras vid förhandlingsbordet!

  P.s. Jag skrev som bekant i min artikel att efter 2025, så är Ryssland mycket illa ute, men jag tror faktiskt inte att kriget pågår så länge. Krigströttheten på bägge sidor kommer föra det hela till ett slut innan dess och dessutom så tror jag att de smartare politikerna i Väst inte vågar driva Ryssland till desperationens rand, med allt vad det kan innebära för oss alla.

  Gilla

 5. Angående mål 2) ”Att påverka opinionen i Väst, genom att sända budskapet att Ukraina inte håller på att vinna kriget”. Om man mot för moden skulle ta in vad MSM rapporterar om kriget (och som alltid utan att ange källor) är kriget närmast vunnet. Här har vi en tudelning mellan att se verkligheten eller följa ideologins propaganda enligt postmodernistisk modell: att attackera alla som inte håller med oberoende hur verkligheten ser ut – stämmer inte terrängen med kartan följer man kartan i vart fall. Detta motiveras med att Ryssland inte avancerar vad gäller terräng; men som du säger liknar det mer ett arkadspel a´la ”Shut the up” att döda så många som möjligt så effektivt som möjligt.

  Det jag undrar över är detta med anfall och försvar? Ryssland mal ner motståndet med ett överlägset artilleri (så länge nu landet kan operera på den här höga nivån) är detta mot en anfallande/hållande ukrainsk styrka? I så fall har vi en anfallande part som agerar i rollen som försvarare? Att Ryssland vänder detta till sin fördel då Ukraina slåss för varje milliliter genom att ständigt för in nya soldater in i köttkvarnen.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s