Öppna gränsen……till Gulfstaterna!

DEBATT

Elefanten i rummet

Är det inte märkligt att dessa oändliga strömmar av människor, strävar efter att komma in i Europa, medans ingen tar sig till de rika Gulfstaterna. Att de reser hundratals mil ända till kalla Norden, istället för tiotals mil söderut, till några av de rikaste samhällena på denna Jord. Är det inte märkligt att det vänsterliberala etablissemanget och dess svans av gråterskor, skriker i högan sky om vårt ansvar att ta hand om världens fattiga, men samtidigt inte ens berör tanken om rimligheten i att de väldigt rika och välmående muslimska staterna runt Persiska viken (1) tar just detta ansvar. Ansvar betyder nämligen ”att leva upp till en skyldighet” och vilka kan ha en större moralisk skyldighet att ta hans om världens fattiga muslimer än just dessa rika muslimska stater, med det Saudiarabien i spetsen som säger sig vara den muslimska världens vagga och ledare? Varför är det vi som är inhumana, när vi säger ”det räcker nu”, och därmed får bannor från FN, medan de undviker all kritik när de gör samma sak? Detta är elefanten i rummet i den globala migrationsdebatten!

 

Varför kommer de hit?

Svaret är i all korthet: Att dels så lockar det överdrivet generösa ekonomiska bistånd som vissa europeiska länder öser över migranterna. Det faktum att vi inte kräver att de är de-facto flyktingar längre, utan kallar alla migranter för flyktingar. Att vi sedan inte kräver att dessa identifierar sig så att vi just kan särskilja flyktingar från migranter. Men bortom dessa omedelbara problem har vi det faktum att det finns organisationer från USA, Europa och till och med Israel, som medvetet styr migranterna mot Europa. Vi har ett FN som tar fram migrationsavtal, som är helt och hållet riktat mot att bryta ner motståndet mot migrationen till specifikt Europa och resten av den västerländska världen. Vi har starka krafter på alla plan, från det lokala till det globala, som driver på denna migration eftersom de vill bruka den till att luckra upp de västerländska samhällenas homogena identitet och självbild i syfte att ersätta dem med mångkulturella samhällen.

Med detta sagt, viktigt som det är, så är detta en separat diskussion och idag ska jag istället lägga fokus på att föra fram argument för att det är Saudiarabien och de andra Gulfstaterna som ska öppna gränserna, och inte vi i Europa. Det är upp till oss, de vanliga svenskarna, att styra om debatten. Det är upp till oss att peka på den stora svullna elefanten i rummet som ingen annan talar om när ord som ”ansvar” slängs till höger och vänster.

 

Välståndet runt Gulfen, såsom i Dubai som syns i bilden, är anmärkningsvärt. Det är svårt för en europé att se varför denna region inte ska ta sitt ansvar för världens fattiga muslimer, men utgår ifrån att vi ska göra det istället.

 

Varför istället till Gulfen?

Det mest uppenbara skälet är att staterna runt Persiska viken befolkas av dessa migranters religionsfränder och kulturella likar. Medan vi i Europa har enorma problem med att integrera/anpassa dessa personer till våra samhällen som är sekulära, till stor del på kristen grund, och finner stora svårigheter att hantera klanstrukturer som ofta leder till korruption, nepotism och rent av kriminell verksamhet, så är detta redan normen i Gulfstaterna. Det framstår som den mest uppenbara självklarheten, att FN ska verka för att strömmen av muslimska migranter ska styras om och hjälpas till dessa stater, där de kan snabbt anpassa sig till sina nya liv, bland en befolkning som delar tro, kultur och värderingar med dem. Bara Saudi är wahhabitiskt, men dit kan alla de som vill leva salafistiskt och bära heltäckande slöja ta sig. Gudarna vet att vi har fått många av dessa individer hit till oss. Men även Saudi förändras, så där finns utrymme för även något mer moderata. Om detta inte fungerar så finns runt Gulfen hela spektret av stater, ända ut till det ganska liberala Förenade Arabemiraten, dit den internationella kändiseliten åker för att festa. Regionen är heller inte begränsad till sunnis, då Bahrain har en majoritet shias och iranier bor i hundratusentals redan, runt om i Gulfstaterna. Även i Saudi finns en betydande shiaminoritet, även om denna inte är så önskad av ledarskapet i Riyad.

Det sägs ofta, ställda som vi är inför migrationens kostnader, att ”vi har råd”, men det har vi faktiskt inte när vår sjukvård inte fungerar och vi inte kan ta hand om äldre och upprätthålla den allmänna ordningen. De som däremot HAR råd är Gulfstaterna. Qatar toppar världsrankingen av BNP/capita (PPP-justerat, enl. IMF 2016) och på topp-10-listan finns ytterligare två till; Kuwait och Förenade Arabemiraten. Även Saudi och Bahrain finns på topp-15. Att de inte tar emot flyktingar, om nu inte migranter, låter som ett dåligt skämt.

Istället är man i till exempel Qatar och Saudi, mer intresserat av att lägga oljerikedomar på att rusta upp militärt och sprida en hårdför och militant jihadism. Bland annat till oss i Väst. De kan göra detta, eftersom vi låter dem, genom att vi tar hand om kostnaden för såväl islams fattiga som för dess mer förslagna typer.

Saudiarabien, islams vagga, dit miljoner muslimer vallfärdar årligen, borde inte vara främmande för att ta emot världens muslimer i sitt land, men ändå sker detta inte. Rimligen borde detta de-legitimera deras anspråk på att utgöra den muslimska världens samlande kraft, men uppenbarligen blir detta inte konsekvensen. Varför? Rimligen för att islam är en missionerande och expansiv religion där det finns lite mervärde i att föra muslimer till redan muslimska länder. Detta vet såväl imamen som den vanliga troende. Varför ska man missa chansen att leva på de ”otrognas” bekostnad och sprida islam? Som en modern form av jizya, den straffskatt som lades på de kristna i det Ottomanska riket. Samtidigt kan de få sin ”själavård” här, levererad av Saudi och Qatar, utan att vi invänder det minsta. Win-Win!

En annan aspekt är svårigheten med att integrera okvalificerade och lågutbildade från Mellanöstern, på arbetsmarknaderna i Europa. I våra moderna ekonomier finns det lite behov av denna arbetskraft. I Gulfstaterna å andra sidan, tycks det finnas ett oändligt behov av lågutbildad arbetskraft. Miljoner från Pakistan till Filipinerna, åker till Saudiarabien och de andra Gulfstaterna för att jobba på byggen, i butiken eller som tjänstefolk i hemmen. Det hör till saken att den lokala arabiska eliten är ganska arbetsskygg och tar in allt från högkvalificerade västerlänningar till dessa asiatiska lågutbildade för att sköta allt från himmel till jord i sina samhällen. Gulfstaterna låter till och med sina väpnade styrkor till stor del bemannas med pakistanier och annan inhyrd personal. Potentialen för att istället ta emot dessa migranter från närområdet borde vara avsevärd…..om de som nu kommer, kommer för att jobba vill säga.

Vidare kan man konstatera att språkbarriären, in till arbetsmarknaden, inte existerar. Inte heller den kulturella barriären. Om något så kan man säga att den lokala arabiska eliten skulle hålla hårt i såväl den politiska som den ekonomiska makten. I alla fall initialt. Men nu sägs det att man flyr för sina liv, så det borde kanske vara underordnat att få möjligheten att styra den nya samhället. Kan man tycka i alla fall.

Avslutningsvis kan man konstatera att vi i Europa, idag tycks vara besatta av klimatförändringar. Om vi för en stund lägger alla former av tvivel åt sidan, för argumentets skull, så kan man konstatera att det mest vansinniga man kan göra idag, ur klimatsynvinkel, att föra in miljoner med människor i våra samhällen, eftersom man därmed omedelbart höjer deras klimatpåverkan till samma nivå som våran.

Hur stor del av våra ansträngningar att skära ner på vårt s.k. klimat-fotavtryck, negeras av befolkningstillskottet från migrationen? Om man påtalar detta för en vänster-liberal som oftast både är klimatfrälst och migrationsförespråkande, så blir det härdsmälta i ledartornet.

Runt Persiska viken, å andra sidan, finns oändliga möjligheter för ren och klimatneutral energi genom bruk av solpaneler. Redan nu finns omfattande solpanelsparker och dessa kan utvidgas för att försörja en växande befolkning. Den goda tillgången till el ger också tillgång till dricksvatten genom de-salinisering, vilket man också redan nu sysslar med. Städerna runt Gulfen har således kapaciteten att växa till klimatvänliga megastäder, som kan sluka alla migranter som den arabiska världen kan frammana. Bara viljan finns!

 

Stäng en gräns. Öppna en annan!

Således européer, det finns ingen som helst anledning för oss att späka oss själva med känslor av dåligt samvete, eller för oss att låta våra samhällen gå åt pipsvängen, bara för att FN hetsar oss till det. Det bästa för såväl oss som för migranterna själva är att de som nu försöker forcera sig genom den grekisk-turkiska gränsen, istället omdirigeras till Gulfstaterna. EU bör tala med klar och tydlig stämma till FN och deklarera att nu räcker det. Eftersom den arabiska världen faktiskt på egen hand har kapaciteten att ta emot de som flyr, eller bara migrerar mot en bättre tillvaro, så ska den göra så.

Inte en enda gång till vill vi höra att det är vårt ansvar, vår skyldighet, att ta emot dessa personer. Inte förrän Gulfstaterna har tagit emot tiotals miljoner av migranter från den värld, som de själv säger sig leda, ska vi vara beredda att diskutera denna fråga igen. Och då med utgångspunkten att detta mottagande runt Gulfen har fallit så väl ut att det inte finns mer anledning att diskutera arabisk invandring till Europa igen, då det alltid har varit fallet, och fortsätter vara så att var folkgrupp, var kultur, har rätten att utvecklas på sina egna villkor och dess invånare har rätten att leva sina liv omgivna av personer med liknande värderingar.

Ingen ska behöva acceptera att få sin tillvaro vänd upp och ned och känna sig otrygg och hotad, slagen och pissad på, i sitt eget hemland. Det talas i migrationsfrågan, mycket om mänskliga rättigheter, men jag ser inte att våra egna mänskliga rättigheter beaktas på något plan. Vår rätt till trygghet, liv och egendom. Vår rätt att inte fördrivas, tryckas ner och ersättas i våra egna länder ÄR en mänsklig rättighet och den kommer först i mina ögon!

Jag föreslår att vi unisont deklarerar att det räcker nu! Från och med nu ska vi inte ta emot en enda migrant till i Europa, från den arabiska världen. Nödhjälp ska ges lokalt och permanent omlokalisering får bli Gulfstaternas eget ansvar! 

 

Fotnoter:

(1) Namnen ”Persiska viken” och det idag vanligare förekommande, anglifierade namnet, ”Gulfen” kommer användas på ett utbytbart sätt.

17 kommentarer

 1. Det är en mycket klarsynt och belysande artikel som förklarar många av de frågor kring flykting-problematiken. Framförallt viktigt att klimataspekterna tas upp eftersom dessa innebär att globalisterna och propagandamaskinen bakom Greta Tunberg skjuter sig själva i foten och alla måste göras medvetna om detta.

  Gillad av 1 person

 2. Självklart ska Israel vara med på ett hörn. Som vanligt klankas det på Israel, det lilla landet som inte är större än Blekinge, med sina 9.1 millioner invånare, varav 21% är araber, som är omgivet av enbart arabiska länder (=fiender) och där flygande raketer från Gaza är vardagsmat. Israel slussar migranter till Europa?!? Israel har tagit emot 1.000.000 immigranter från Ryssland, Ukraina, Vitryssland mm., 200.000 illegala flyktingar från Afrika och t.o.m flyktingar som tar sig över syriska gränsen.
  Ja, nu räcker det. Det räcker med att skylla allt ont i världen på Israel och judarna. Israel har ingenting med muslimska migranter att göra. Vill europeiska länder inte begå etniskt självmord så stäng gränserna NU. Om det inte redan är för sent och förlorat.

  Gilla

  • En väldigt överdriven reaktion på ett enkelt konstaterande av fakta! Vem har skyllt allt ont i världen på judarna, här? Det ÄR ett faktum att flera hjälporganisationer baserade i Israel har varit aktiva med att hjälpa migranterna på deras resa till Europa, och på så sätt underlättat denna. Nedan en artikel från Israel, där man inte hymlar med detta….TROTS att man uppvisar en medvetenhet om vad det är som egentligen händer. Jag citerar:

   “What’s happening in Europe right now is the beginning of a tsunami,” said Professor Arnon Soffer, head of the Chaiklin Chair in Geostrategy at the University of Haifa, who claims that the Middle East is deteriorating as population growth, water scarcity and climate change take their toll. “It is not a short affair that will pass quickly – we are witnessing the beginning of a mass migration, such as the incursions of the peoples of the sea or the Huns.”

   https://www.israel21c.org/israaid-sending-team-to-help-refugees-in-europe/

   Gilla

 3. Nej, detta kan jag verkligen INTE instämma i. De åsikter du för fram är väldigt långt ifrån mina. Vi ser helt olika på vad som är viktigt. Du är oerhört konservativ, närmast reaktionär. jag är mera normal liberal (socialliberal, dvs absolut inte socialist!).
  Alltså, flyktingarna, de asylsökande flyr inte för att få en massa pengar östa över sig, vilket de i o f sig inte lär få i Gulfstaterna heller, nej de flyr från krig, förföljelse diktatur till frihet och fred för att slippa förföljelse (fysisk och ofta även religiös), till demokrati. Då är inte Gulfstaterna speciellt lockande.
  Att Västeuropa lockar är för att där är demokrati, och för att de förutaom frihet hoppas få jobb eller kanske starta eget. Och där kan bidra till samhället, betala skatt, och t ex lindra bristen på arbetskraft inom vård och omsorg.
  Att ge asyl åt de som uppfyller villkoren är en humanitär åtgärd, som dessutom kan stärka landet.

  Gilla

  • Reaktionär? Vad har det begreppet med denna analys att göra? Slänger du bara in slumpmässiga begrepp med en negativ lyster nu?

   Vad gäller din kommentar som sådan:

   Nej, flertalet är inte flyktingar från Syrien. Folk vid grekiska gränsen består av en blandning av folk från Västafrika till Pakistan och allt där mellan.

   De som faktiskt kommer från Syrien, har ofta befunnit sig i Turkiet i flera år nu. De är per definition (enl. Flyktingkonventionen) inte längre flyktingar. Detta kan de bara vara i första säkra land och Turkiet är ett säkert land. De är nu migranter, på jakt efter bättre ekonomi (möjligheter eller högre bidrag), vilket man kan förstå. Det är ju mänskligt, men det gör dem inte till flyktingar och det betyder inte att vi behöver acceptera deras ambition.

   Flertalet flyr inte religiös förföljelse. Bevisligen så. Detta vet man genom de omfattande och många undersökningar som gjorts av värderingarna hos muslimerna som redan har anlänt till Europa. Det stora flertalet är religiöst traditionella eller radikala. De kommer inte, således, överlag för att njuta våra friheter och vår demokrati, utan för att leva på sitt eget sätt, efter sin egen religions bud.

   Slutligen; ”stärka landet”? Vilken garderob lever du i egentligen? Följer du vad som händer i samhället? Det har med alla tydlighet fastslagits hur mycket samhället förlorar ekonomiskt varje år på invandringen. Sedan, innebär den brottsvåg som vi nu drabbas av med våldtäkter, förnedringsrån och bombningar till att landet ”stärks”? Jösses.

   Gillad av 2 personer

  • Hej Lars-Erick!
   Det verkar att du inte lever i verkligheten i Sverige. Jag har inte någonting att du ta en familj till ditt eget hem, bekostar deras uppehåll och utbildning från egen ficka, då får jag se om du har ett stort hjärta. Jag har arbetat på en gymnasieskolan med SPR klasser, det var slagsmål varje dag mellan olicka invandrargrupper, polisen var på skolan varje dag. Skolan anställde vakter för att kontrollera alla som kommer in på skolan. Det flesta svenskar vil leva i trygghet i sitt eget land. En sak till det är inget annat land som anfal Somalia, Afganistan, Irak, Syrien , det är inbördes krig mellan olicka grupper inom samma religion., och det förflittar sig till Europa.Jag vill att mina barn och barnbarn ska leva i trygghet i sitt hemland.

   Gillad av 1 person

 4. varför skall vi i sv- ta emot tusentals miljoner flyktingar från andra sidan jorden varför vänder sig ej våra poltiker eu till dessa länder till rika gulfstater tar emot sina grannar enda gör krigar sedan hänvisas till europa oljemiljodärer tar ej emot sina grannar flyktingar Har alldrig hört statmin el någon annan poltiker uttala sig om detta har blivit blockerad vanlig hederligt folk får ej uttala sig är bara experters område

  Gillad av 1 person

 5. om ej vanligt folk etniska svenskar ej får uttala sig om något alla är inte redaktörer sitter hela dagarna skriver på någon tiding sunt förnuft måste gälla det vi har i ryggsäcken. gäller även våra fattigpens hur skall då kunna höjas om vi skall försörja hela världen folk skicka miljader som poltikerna tar från statkassan finns någon enarmadbandit där guldpengarna flödar öppna gränsen till gulfstaterna

  Gilla

 6. Det kommer inte att ske eftersom arabstater inte sysslar med humanitär invandring. De har ingen välfärdsstat uppbyggd för sådant. De tar bara emot invandrare som de själva kan dra nytta av. Antingen sådana som gör jobb de själva inte vill göra (kroppsarbete) eller spetskompetens. Invandrarna får heller inte medborgarskap eller rätt till bidrag. När jobbet är gjort skickas invandrarna hem. Om de överlevt vill säga. Arbetarskyddet och fackföreningarna där lär inte vara särskilt starka.

  Gilla

  • Vi har våra egna skäl att inte kunna acceptera denna migration längre. Likväl pressar FN på envetet för att vi ska ta emot. För att vi ska förändras. Jag ser inte FN lyfta frågan om Gulfstaternas ansvar, över huvud taget! Jag vet varför, men det är inte fokus för denna artikel. Får återkomma till frågan en annan gång.

   Gillad av 1 person

   • Håller med. Är det de låga förväntningarnas rasism? Ingen förväntar sig något annat från arabländer än att ligga andra länder till last. Om man bortser från olja – vad bidrar dessa länder med till världssamfundet? En aldrig sinande ström av flyktingar, ständiga behov av hjälpinsatser från Röda Korset och FN, miljarder i subsidier. Som tack för det belönar de oss med terrorattacker på civila. De klarar inte ens av att ta hand om sina egna. Och ingen förväntar sig något annat av dem…

    Gillad av 1 person

    • Möjligt att det spelar in. Att vi anser, som fortsättning på kolonialeran, att vi ska ta hand om hela världen och att alla andra bara är mottagare av hjälp. Aldrig givare! Men bortom detta, så tror jag att det finns många (som vår egen Annie Lööf) som spelar med i agendan, som syftar till att mångkulturalisera Väst. Migrationen hit har, för sådana personer, ett egenvärde. Alltså; det är inte bara för att hjälpa folk, utan dessa är ett redskap, fotsoldater i en ansträngning för ett dunkelt syfte.

     Gilla

 7. Mycket bra artikeln. En sak till som många glömmer, ingen som anfallit Irak, Afganistan, Syrien, det är krig meller olika grupper i dessa länder. De kan inte leva i fred trots det att nästan alla har samma religion bara olika grenar. Vi vill inte ha samma situation här i Sverige.

  Gillad av 3 personer

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s