Det mångkulturella samhället står i brand!

ANALYS

Amerika står, ännu en gång, i lågor som en konsekvens av spänningar mellan etniciteter och rasgrupper i landet. Ännu en gång påvisas det vanskliga med att låta ett samhälle vila på den skakiga grund som det multikulturella samhället utgör.

Först några ord om George Floyds dödsfall: Som alltid så hoppar vänstern och svarta intressegrupper till den slutsats som passar deras narrativ. Det är inte bevisat att Floyd dog av kvävning (1). Istället har rättsmedicinsk undersökning indikerat att han dog av hjärtinfarkt. Han hade en hjärtsjukdom och huruvida hans missbruk sedan minst ett decennium tillbaka spelade in i detta förlopp vågar jag inte uttala mig om, men han hade spår av fentanyl (en form av syntetisk opium som är 70 ggr starkare) och metamfetamin i blodet när han dog. Allt detta kommer utredas i sinom tid. Vänstern och aktivistgrupper vill dock inte vänta och se, utan vill passa på och nyttja tillfället till att elda på rashatet mot vita i USA.

Kravallerna och ilskan som medel för att uppnå: Underkastelse!

Det anmärkningsvärda, när det gäller raskravallerna som nu rullar runt i USA, är hur det vänsterliberala etablissemanget ursäktar, rättfärdigar och till och med underblåser dessa som legitima uttryck för frustrationer. Ett demokratdistrikt kallade dem för framsteg (”progress”). Etablissemangensmedier som CNN och NBC fylls med aversion mot vita som kollektiv. Alla vita bär en skuld för vad som hände, är narrativet. Kollektiv skuld och arvsynd alltså. Det är svårt att tro sina ögon. Det som tidigare bara sades av radikala vänsterprofessorer, framförs nu av nyhetsankare i mainstream medierna.

Det blir mer och mer uppenbart att vad man är ute efter, inte är rasharmoni och en fungerande samlevnad, utan vit underkastelse.

 

 

Man kan från USA se videor där vita i stora grupper knäböjer inför svarta, för att be om ursäkt för sitt ”vita privilegium”, slaveriet och andra historiska oförrätter. En del går ner på ett knä, men många står på två knän. Detta är inte ödmjukhet, utan ett uttryck för fullständig underkastelse och kapitulation. Nyligen har vi sett detta sprida sig till Sverige, där en kvinnlig polis knäade (och därmed deltog i) inför den demonstration som hon hade uppgift att upplösa.

 

 

Det här med att gå ner på två knän, för direkt mina tankar till förnedringsrånen som invandrare från Afrika och Mena, utför mot unga svenskar, där de tvingas stå på två knän inför våldsmännen, fullständigt underkastad deras vilja och godtycke. Det vi nu ser är en politisk och storskalig motsvarighet till denna handling. Den handlar bara om en sak: Underkastelse och förnedring!

 

Verkligheten bakom polisernas påstådda rasism

Det officiella skälet till dessa handlingar och de våldsamma kravallerna som alltjämt rullar vidare i USA, den påstådda rasismen inom poliskåren och det påstådda överdrivna dödandet av svarta av denna poliskår. Hur står det då till med detta?

Det korta svaret är att det är en fullständig och ogenerad lögn!

Faktum är att svarta poliser är mer sannolika att skjuta vita personer, än vita poliser är att skjuta svarta personer! Svarta och latinamerikanska poliser skjuter också oftare svarta personer än sina vita kollegor gör. Rent av är det så att svarta poliser använder sina tjänstevapen 3,3 ggr fler gånger än sina vita kollegor. Detta enligt två studier, av Justitiedepartementet respektive Pennsylvania universitet.

En kartläggning som Tucker Carlson, på Fox News, gjorde rörande dessa dödsfall från 2019, påvisade att blott 10 svarta personer, av de 250 det året som sköts ihjäl av polisen, var obeväpnade. 10 personer! Av dessa tio hade 5 st angripit och nära på övermannat poliserna, som tvingats skjuta. I ett fall hade ett vapen riktats mot polisen tidigare av förövaren. Såldes; en försvinnande liten siffra, som kan jämföras med de ca 50 poliser som skjuts ihjäl varje år.

I summering: Ut genom fönstret flyger tesen om övervåld mot svarta av rasistiska vita poliser!

De svartas brottsbelastning

Motargumentet kommer som ett brev på posten. Det skjuts ändå oproportionerligt många svarta av polisen, säger man. 50 % av alla skjutna av polisen är vita, enligt en studien av Washington Post (2019), medan 26 % är svarta. Detta att jämföra med att 62 % av befolkningen är vit, medan 13 % är svart. Vad man inte tar hänsyn till här är den svarta befolkningens mycket större grad av brottsbelastning.

Justitiedepartementets statistik påvisar att de svarta står för 62 % av rån, 57 % av mord, 45 % av överfall, i de 75 största kommunerna i USA (där de utgör 15 %). I storstäderna blir det ännu värre. I Chicago, där svarta utgör 35 %, står de för 76 % av morden, medan de vita som utgör 28 %, står för 4 % av dessa handlingar. Samma siffror kan upprepas för flertalet stora städer såsom L.A. Och New York.

Om vi tittar mer nationellt heltäckande så visar statistik från samma källa som ovan, att mellan 1980-2008 så begick 52,5 % av alla mord. Vita (inkl. latinos) 45,3 %. Om vi avrundar med att titta på andelen av män som sitter i fängelse (2009), så landar vi på 0,7 % av de vita och hela 4,7 % av de svarta.

Således har vi en bild av en minoritet som är tungt brottsbelastad och vars relativt högre andel av de som skjuts av polisen matchas av dess högre andel förövare vid grova brott.

 

Husen brinner, men egentligen är det USA:s mångkulturella dröm som står i brand!

 

Svart mot svart

Det riktiga problemet för den svarta befolkningen i USA, är inte polisvåld, utan att svarta mördar varandra i sådan hög utsträckning, men detta vill man inte tala om, för då finns ingen yttre fiende att mobilisera mot. Runt 6000 svarta dödas varje år av andra svarta. Detta är jämföra med de ca 250 personer som varje år skjuts av poliser för att de drar vapen mot dem.

 

Rasvåldet

Över lag sker huvuddelen av morden inom rasgrupperna. Detta är sant även vad gäller vita, om än till en lägre grad. Man dödar i de kretsar där man interagerar. Inom familjer och snäva kretsar och eftersom landet lever segregerat så sker också mycket av våldet på detta vis.

Men eftersom ”Black lives matter” och andra vänster-liberala aktivister vill göra gällande att det finns ett rasistisk övervåld mot svarta i USA, så behöver saker och ting redas ut. Faktum är att det istället handlar om den raka motsatsen.

Enligt FBI:s databas så dödades år 2016, 243 svarta av vita. Av dessa vita var 95 latinos. Alltså har vi kvar 148 svarta dödade av icke-latino vita. Samtidigt dödades 533 vita av svarta personer. Resultatet blir att svarta är 16 ggr troligare att mörda en vit, än vice versa. Om man räknar på alla våldsamma brott så blir skillnaden ännu mer påtaglig. Då är utförs 44 våldsamma brott av en svart mot en vit, för varje enskilt brott av en vit mot en svart. Detta enligt Bureau of Justice statistics, med data från 2018.

 

 

Denna nedslående bild från USA matchas tyvärr även av bilden i princip varje samhälle där vita och svarta samlever i större antal. Vi har samma bild i såväl Frankrike och Storbritannien som här hemma i Sverige, där det rasmässiga våldet (och ofta också rasmässigt motiverade våldet) mot vita är ytterst påtagligt i samhället. Se till exempel de s.k. ”ungdomsrånen” och förnedringsövergreppen. Man kan också konstatera att det i Sydafrika pågår ett veritabelt etniskt krig mot den vita befolkningen, utfört av de svarta majoriteten. Mönstret går som sagt igen på alla dessa platser.

Hela denna bild illustreras väl av den mängd osmakligt videomaterial som nu strömmar in från USA, där man kan se stora folkmassor, av huvudsakligen svarta personer, som på ett bestialiskt sätt misshandlar ensamma vita personer, som försvarar sin egendom eller vågar sig på att ha en motstridig åsikt om kravallerna. Värt att notera är att denna typen av våld sällan syns i statistiken, som till stor del är baserad på en förövare/ett offer.

Myten om det rasistiska vita våldet mot svarta, måste stampas ut. Det är en myt och inget annat. Istället för att dras med i detta, vilket till exempel SVT och TV4 gör när de talar om demonstrationer mot rasism (istället för att neutralt och faktabaserat referera till ”demonstrationer mot upplevd rasism/ alt. vad man ser som rasism”), så behöver vi prata mer om den svarta våldsbelastningen och det svarta våldet mot vita. Även vita liv räknas faktiskt….

Mångkulturen i brand!

I summering, så vill jag ha noterat, att oavsett vad man anser vara skälet för ”slitningarna” mellan etniska och rasmässiga grupper i USA, vem som bär ansvaret för dem, så kvarstår likväl det faktum och att det rationella, det faktabaserade, sällan kan trumfa det emotionella i de allt mer uppskruvade konflikter etniska grupper och rasgrupper emellan. Denna svaghet i det mångkulturella samhället, som förstärks av de krafter som vill splittra och nå makt genom denna splittring, gör att harmonisk samlevnad bara blir en dröm, en långväga illusion. I det lilla perspektivet, inom den lilla gruppen av nära vänner, kan denna modell verka hållbar, men som vi allt oftare ser, så är den fullständigt ohållbar i det stora perspektivet. Det går inte att bortse från det brinnande hat, mot framför allt den vita majoriteten, som blir synligt i förlopp som det vi nu kan se i USA.

Det är inte bara städer som brinner. Det är hela idén om det mångkulturella samhället som står i brand!

 

Fotnoter:

(1) Allt detta åsido, så vill jag tillägga att jag personligen har svårt för att se poliser sitta på folks bröstkorgar eller nackar under långa stunder. Detta är en ful och farlig ovana. Och dessutom helt onödig. Jag säger inte att polisen ska vara så vek som svenska poliser ibland visar sig vara. Kriminella ska definitivt tas hårt, men det finns andra grepp. Jag lärde mig sådana under min tid i det militära. De är mycket effektiva och ganska enkla att nyttja. Har också sett polis här i Sverige använda sådana grepp, med bra effekt. De gör att man slipper sitta på en omhändertagen på det sätt man kunde se poliserna sitta på Floyd.

12 kommentarer

 1. Jag har ett litet aber till en i övrigt utmärkt artikel. ”Rent av är det så att svarta poliser använder sina tjänstevapen 3,3 ggr fler gånger än sina vita kollegor.” Ja, visst är det så. Men svarta poliser arbetar i svarta områden i betydligt högre utsträckning än vita poliser. Och med tanke på hur kriminaliteten ser ut i svarta områden kommer behovet att använda tjänstevapnet vara större där. Det skall inte läggas svarta poliser till last. I övrigt inget att anmärka på.

  Gilla

  • ”Svarta poliser arbetar i svarta områden i betydligt högre utsträckning än vita poliser” Vilken statistik grundar du det på? Jag menar inte att du har fel, men poliser skickas väl inte ut till olika områden efter deras hudfärg? Möjligtvis är det logiskt att det är fler svara poliser i delstater med större procent svarta men i så fall blir väl slutsatsen ”något högre utsträckning”, inte ”betydligt högre”.

   Utveckla gärna.

   Gilla

   • Det är säkert korrekt att man försöker få svarta poliser till svarta områden för att få större acceptans från boende. Det är väl likadant somhär hemma att man försöker få flera utlänningar att bli poliser i ”utsatta” områden för att få mer ”respekt” än vad svenska poliser får.

    Gilla

    • Detta torde sända mycket märkliga signaler både i Sverige och USA. Men det förvånar mig inte ett dugg att det är så.

     Gilla

 2. Har folk blivit fullkomligt galna, att beträda något så här vansinnigt kan inte leda till något annat är galenskap och förakt.

  Gilla

 3. Så sant!

  Jensevik skrev den 27de Maj om ekonomin
  ”Som ekonom resonerar jag som så att det finns förnuft och marknad. Och finns det inget förnuft blir det marknad. Och marknaden är ett skoningslöst folkuniversitet, och vi har en kris framför oss. Det är ingen idé att vi gör något. Det bästa är att vi inväntar krisen så att marknaden får jobba med dem som vi inte når. För marknaden kommer att nå alla.”

  På samma sätt är det med förnuft och verklighet.
  Saknas förnuft – till exempel om det ersätts av närmast religiös ideologi – får man vänta tills verkligheten visat för beslutsfattare (och väljare) var skåpet skall stå.

  Det tar längre tid, och blir i allmänhet dyrare och väldigt obehagligt.

  Gillad av 1 person

 4. Såg att Louis Farrakhan tala om den judiska inblandningen i slavhandeln som en huvudkomponent. Varför ska då ”vita” plikta för deras skuld?
  Alla har vi varit slavar

  Gilla

 5. En fråga som ingen så kallad ”journalist” i alla fall från mainstream media har ställt den är ifall svarta polismän i förhållande till sitt antal inom polisväsendet i USA är underrepresenterade eller överrepresenterade eller i paritet med vita polismän när det gäller att ha blivit anmälda för våld, dråp, mord gentemot svarta medborgare.

  Varje kväll så nås befolkningen i USA via nyheterna hur extremt våldsamma svarta är mot varandra med eviga dödsskjutningar och gängmord och de som försöker stävja detta är bland annat den Amerikanska polisen där minst 60-70 polismän mördas i tjänst varje år.

  BLM och de som stödjer dem är extremt fixerade vid hudfärg så då bör de ifall de är seriösa tagit fram statistik på om svarta medborgare i USA är underrepresenterade eller kraftigt överrepresenterade när det gäller mord på vita poliser i USA?

  Gillad av 1 person

 6. De som spär på myterna om hur illa och ”rasistiskt” de ”stackars” invandrarna och deras barn har det i Sverige är delaktiga i att ”förnedringsrånen” kommer att öka ännu mer vilket egentligen är våldsamma rasistiska hatbrott och huvudsakligen specifikt riktat mot ungdomar med ett typiskt Svenskt utseende.

  I Sverige så upprörs avsevärt fler av en svart mans mycket tragiska död i USA som bör gå till åtal men som sagt mer än de 100-tals gamla eller kanske 1000-tals äldre som man lät dö istället för att försöka rädda deras liv. Det är inget annat än överlagt mord där de ansvariga måste ställas till svars inför en domstol och även anmälas för brott mot Europakonvention som gäller som Svensk lag i Sverige.

  Likaså så samlar man inte till några demonstrationer mot de som är i kraftig majoritet som dömda för våldtäkter det vill säga utrikesfödda från Västra Asien eller Afrika eller mot de med minst en förälder därifrån där offren oftast är flickor och kvinnor med ett typiskt Svenskt utseende eller i alla fall Västeuropeiskt utseende.

  BLM är en aktionsgrupp för Demokraterna och som finansieras av de som vill se att Demokraterna vinner valet och att Donald Trump förlorar. BLM där 95 % av deras sympatisörer röstar på Demokraterna döljer medvetet sanningar som att det inte är hudfärg, rasism och diskriminering som gör att svarta barn kommer på glid utan detsamma gäller för alla barn som har en frånvarande pappa eller en pappa som är ett dåligt föredöme.

  Barn oavsett hudfärg utan pappor har en 5 gånger högre risk att vara fattiga och begå brott och en 9 gånger högre risk att sluta skolan i förtid eller att gå ut med urusla betyg samt en 20 gånger högre risk att hamna i fängelse allt enligt den statistik som finns i USA. Denna uppgift härstammar förvånande nog ifrån Barack Obama och den rasism som BLM hänvisar fanns för 60 år sedan framförallt i vissa delar av USA är inte längre aktuell idag. Den rasism som finns idag i USA det är vad som går under beteckningen ”positiv särbehandling” där svarta har förtur till högre utbildningar när de har likadana betyg som en vit sökande.

  I Sverige så har vi ett liknande system där kön går före kompetens och där även lägre betyg ger förtur till utbildningar om du har ”rätt kön” och den orättvisan gäller både för kvinnor och män beroende på utbildning. Det är förstås en sjuk syn på kvinnor och män där man har stereotyper om hur kvinnor och män fungerar och inte på individnivå.

  Jag har inga belägg för det men en kvalificerad gissning det är att majoriteten av de infödda vita kvinnor som deltog i Black Live´s Matter demonstrationen aldrig har deltagit i manifestationer för alla de våldtäktsoffer som har drabbats av utrikesfödda förövare som är i majoritet vid överfallsvåldtäkter. Sätt det i relation till hur många de utgör av den totala befolkningen och även från vilka få länder de kommer ifrån. Vita kvinnor har inget värde inte bara för förövarna utan även för majoriteten av Sveriges befolkning.

  Rasismen mellan vissa invandrargrupper och mot Svenskar som har bott här i generationer eller de som har kommit hit och till största delen lever efter Svenska värderingar och vår kvinnosyn och ser ut som Västeuropéer den utbredda rasismen är mycket större än den mot de med rötter i Mellanöstern och Afrika.

  Det börjar dock mer och mer ändras ju mer det avslöjas att man från olika håll både från staten och myndigheter och av flera riksdagspartier samt regimvänliga så kallade ”journalister” har försökt att dölja vilka som är extremt överrepresenterade vid skjutningar, gängmord, ungdomsrån, skol- och bilbränder samt vid överfall-och gruppvåldtäkter.

  Onda krafter underbygger och överdriver även motsättningarna och gör allt för att människor inte skall integreras vilket skattefinansieras och att de skall känna sig som kränkta offer vilket även kan vara en taktik för att tillskansa sig fördelar och ett tolkningsföreträde. Det medans de allra flesta förutom så kallade ”antirasister” och ”nazister” inte bedömer folk efter hudfärg utan istället efter deras beteende.

  Fundera över vilka krafter som tjänar på och ligger bakom att motsättningarna mellan olika grupper ökar och vilka som har intressen i att stabilisera länder för att lättare kunna utöva makt och ta kontroll över deras befolkningar, genomföra lagändringar och ett övertagande av ländernas naturresurser

  Över 90 % av de svarta som mördas i USA mördas av andra svarta enligt all befintlig statistik. Är svarta poliser procentuellt sett mindre eller mer benägna eller lika ofta inblandade i dödsskjutningar mot svarta?

  När det gäller anmälda misshandelsfall i USA år 2018 så var det 547.948 anmälda våldsbrott när det gäller att svarta har gått till angrepp mot vita personer och den motsatta siffran där en vit person har misshandlat en svart person det var 59.978 anmälda fall och sätt det i relation till att svarta amerikaner motsvarar c.a 12,3 procent av landets befolkning. Man kan enkelt dra en slutsats av detta och det är att White Lives Don´t Matter och ändå så skapar det inga upplopp, skadegörelse och misshandel och till och med mord på helt oskyldiga företrädes med vita personer som offer.

  När det gäller slavhandel under kolonialtiden så var det huvudsakligen svarta som var slavhandlare i Afrika och vilka som var slavhandlare och vilka som blev tillfångatagna och blev slavar det berodde på vilken stam man tillhörde allt enligt Malcom Kyeyune som har sina rötter i Uganda där hans stamtillhörighet var slavhandlare. Det var däremot de vita som skapade en marknad för detta avskyvärda brott och därför lika ansvariga men på ett annat sätt något som aldrig diskuteras när det gäller skuld och skam gällande slavhandeln. När det gäller dagens slavhandel så sker det, i alla fall vad jag känner till, endast i Muslimska länder framförallt i Libyen.

  Fundera över vilka krafter som tjänar på och ligger bakom att motsättningarna mellan olika grupper ökar och vilka som har intressen i att stabilisera länder för att lättare kunna utöva makt och kontroll över deras befolkningar.

  ABC nyheterna ikväll (4/6 ) så var det först ett ytterligare inslag vilket man har sänt senast för någon vecka sedan om hur synd det är om en utrikesfödd familj som är trångbodd men hur är det i deras hemländer och man kanske skulle kunna tänka sig att man anpassar sig till hur många barn man skaffar sig i förhållande till sin bostads storlek? Trångbodd idag är om inte varje barn har var sitt rum och föräldrarna ett tillsammans vilken ingen av mina föräldrar eller deras föräldrar hade. Om man har skaffat 10 barn då skall inte Sveriges skattebetalare fixa en 11 rums lägenhet som de även skall betala hyran för i många fall och oftast en nyproducerad sådan.

  Varför vill SVT gång på gång sända ut signaler om hur synd det är om utrikesfödda och att de inte får vad SVT anser att de ”har rätt till” när många av de ungdomar och de som är vuxna och som är födda i Sverige saknar bostäder?

  Strax efter det så kommer det ett inslag om BLM som skall ha en demonstration/manifestation på Sergels torg som totalt respektlöst bryter emot den tungt belastade vårdpersonalens uppmaningar att hålla avstånd från varandra för att minska riskerna för smittspridning. I övrigt så är det något som jag inte ens orkar kommentera mer än att det regimvänliga politiskt agendastyrda, mångkulturförespråkande och globaliststödjande SVT levererar som förväntat.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s