Var är den välbehövliga kritiken av Kahin Ahmeds bristande respekt för demokrati och yttrandefrihet?

KOMMENTAR

De flesta är redan bekanta med striden mellan Kahin Ahmed (M) och Richard Jomshof (SD). Det som undertecknad just nu finner mest intressant att ta upp är det som få andra utanför SD verkar vilja diskutera; nämligen Kahin Ahmeds syn på de demokratiska och sekulära principer som upprätthåller vårt stabila samhälle. Detta är trots allt inte första gången som Ahmed visar att han inte har förstått hur vårt demokratiska samhälle fungerar. Avsaknaden av skarpa reaktioner på Ahmeds två senaste utspel speglar hur lite samhällsdebatten egentligen har förändrats de senaste åren. Moderaterna ger inte Ahmed någon form av officiell reprimand för hans odemokratiska utspel. Istället tillåts han, utan att bli synad, att dra på sig den nu så väldigt utslitna offerkoftan.

Kahin Ahmed invandrade till Sverige från Somalia, ett land som är synnerligen dysfunktionellt, med anledning av just att det faktum att det saknar en fungerande liberal demokrati och att man tillåter religionen att inskränka individens friheter. Det som är anmärkningsvärt här är att Ahmed genom sitt nyligen uppvisade demokratiförakt och det förakt han i december 2016 uppvisade för rätten till religionskritik genom sitt angrepp på Hanif Bali, indikerar att han inte har förstått två av de grundläggande principerna som har förvandlat Sverige till ett stabilt och välmående land och vars frånvaro har gjort Somalia till ett kaotiskt och fattigt dito.

Det som svider i ögonen på undertecknad är insikten att han inte strävar efter att bevara det som gjort vårt samhälle framgångsrikt och ett land som folk vill fly till, utan istället vill vidmakthålla de samhällsprinciper som har förvandlat hemlandet till en plats folk vill fly ifrån!

Det faktum att Ahmed tar sig rätten att deklarera att Sveriges, just nu, andra största parti inte bör få deltaga i ett stort politiskt evenemang indikerar alltså en bristande respekt för, och ett oförstånd inför hur en demokrati fungerar, men mer talande för vilken typ av samhälle Ahmed vill se Sverige bli, var hans utspel mot Hanif Bali i vintras. Bali skrev då ett tweet om Muhammed, på sitt sedvanliga vassa sätt, där han påpekade att dennas ”vuxna relationer” med en minderårig bör betraktas som pedofili.

Man kan ha synpunkter på vikten av att eller det lämpliga i att en riksdagsledamot lägger kraft på att diskutera detta faktum, men kvarstår gör ändå att Hanif Bali var i sin fulla rätt. Det intressanta och väldigt avslöjande var hur Kahin Ahmed motiverade sin invändning. Han skriver i sin artikel att Bali kränkt de mänskliga rättigheterna ”genom att kränka en minoritets trosbekännelse”. Han skrev vidare att Bali har ”gått över anständighets gräns när han förolämpat vår profet Mohamed” och att han avkräver honom full ”tolerans för olikheter”.

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, artikel 18, utgör ett försvar för det fria utövandet av en religion, men den innebär INTE att någon religion, eller tidigare företrädare för en religion, ska få stå fri från kritik. Vad Ahmed tänker på är de blasfemilagar(1) som OIC (2) försöker genomdriva i just FN. Oavsett om FN sjunker så lågt någon gång i framtiden eller inte, så finns det inga blasfemilagar i Sverige och således står såväl riksdagsledamöter som vi andra fria att kritisera, eller förlöjliga om vi så vill, Muhammed, Jesus, Buddha med flera självutnämnda religiösa profeter.

Det enda oanständiga här ligger i Ahmeds försök att begränsa det fria samtalet. ”Tolerans” för andra innebär inte att vi ska behöva låta andras politiska eller religiösa föreställningar stå oemotsagda. Dessa föreställningar är resultatet av den samhälleliga kulturen som Ahmed är växte upp med i Somalia, där det intellektuella klimatet är stagnerat efter århundraden av tankekontroll och förbjudna ämnen, och där det styrande systemet islam är mest skyddat av alla. Just detta religio-politiska system som är, givet dess företrädares aspirationer att det ska vara ett statsbärande system, i väldigt stort behov av skärskådning.

Det är tveklöst så att moderaterna är den part som har förlorat mest på denna strid. Insikten hos väljarna om att moderaternas flörtande med krafter som inte respekterar demokratin och som vill underminera samhällets sekulära princip inte har upphört sjunker nu in. Vilket förtroende kan en demokrat ha för ett parti som låter sig representeras av en politiker som Kahin Ahmed?

Mitt svar till Kahin Ahmed blir: Dina odemokratiska och yttrandefrihetsfientliga ÅSIKTER är inte välkomna i Sverige! Min uppmaning till Kahin Ahmed lyder: Lär dig om vilka principer som har skapat Sveriges stabilitet och framgång och ta dessa till dig! Först då kan du bidra konstruktivt till vår demokratis framtida välmående.

 

Fotnoter:

 1. Bland annat förbud mot kritik av religiösa företrädare. 
 2. OIC : Organisation of Islamic Cooperation. OIC är världens största organisation för samverkan mellan muslimska stater.

13 kommentarer

 1. Du har så rätt i allt det du skriver.Konstigt bara hur en sådan person kan få sitta i regeringen? Det är skrämmande minst sagt!Alldeles för många Muslimer i hela Europa!Sverige ser sämre,och sämre ut. Folk skrattar åt den mesiga regeringen ! En gång i tiden var jag stolt att säga att jag kommer från Sverige.I dagens läge är det bäst att vara tyst!

  Gilla

  • Han sitter inte i någon regering heller. Kahin Ahmed är kommunpolitiker.

   Dessutom moderat och som du nog kanske vet förlorade ju alliansen i valet 2014. Sedan dess har vi en regering bestående av S och Mp…

   Bara ett stillsamt påpekande. 😉

   Gillad av 2 personer

 2. Demokrati kallas av en del för majoritetens diktatur.

  I en demokrati kan allt vara möjligt så länge majoriteten får bestämma. Ett parti med nazistiska rötter kan bli störst och bilda regering. En demokrati kan också välja att införa sharialagar.

  Den perfekta demokratin är inte uppfunnen ännu. Men Sverige har fram tills nu klarat sig bra, i mina ögon, främst för vår humanism och tolerans.

  Men vi kan snabbt falla in i en dystopisk nedåtgående trend om vi låter TAN krafter segra mot GAL.

  För att råda bot på detta borde alla partier som är Gröna Alternativa och/eller Liberala bilda en ny allians.

  Partier som är Traditionella Auktoritära och/eller Nationalistiska borde starkt motarbetas.

  Det tragiska med din nämda kamp är att den drivs av riksdagens två mest TAN:iga partier.

  Gilla

  • Thomas,

   GAL-TAN är en konstruktion som har gjorts med vänsterögon i syfte att få vänstern att se ut som den goda sidan. Den är överlag en undermålig produkt. Bara ett motsatspar går att finna: Traditionell – Alternativ (när det gäller sociala värderingar). Grön och Nationalistisk hänger i luften. Dessa är inte motsatser och kan således inte sättas på var sin ända av en skala. Nationalism ska mötas av Globalism i andra ändan och Grön ska mötas av Näringsliv/Teknik-vänlig, men dessa finns redan inbakade i Höger på den traditionella skalan. Det mest uppenbara felet är att Libertär (i ekonomiskpolitisk mening, då Alternativ avser sociala frågor) anses vara vänsterlutande (MP, Fi, som är marxistiska partier) och Auktoritär anses vara höger med SD som den utpekade men även KD. Detta avslöjar verkligen den vänsterutgångspunkt som har funnits när GAL-TAN skapades. På vilket sätt är SD auktoritärt? Högerpartier som SD och KD vill skydda individen från förtryck från en allsmäktig stat och från åsiktsförtryck. Vänsterpartier som V, MP och Fi, är de som är mest auktoritära av alla på det politiska spelfältet, med sin tvingande sociala och ekonomiska agenda, sitt strävande efter utopier som innebär att de måste tvinga bort allt motstånd och köra över individuella rättigheter.

   Ja, GAL-TAN är inte bara en starkt politiserad produkt. Den är även usel som ett redskap för att förstå det politiska fältet.

   Gillad av 2 personer

   • Mons.

    Först vill jag tacka dig för att du tog dig tid till att skriva ett ingående svar. Jag ser i din blogg att du och jag gör samma analys av den politiska världen. Fast jag välkomnar den goda globaliseringen, den försvinnande meningen med nationalstater, den urtvättade traditionen och den starka blicken mot en framtid som för många upplevs som en utopi.

    Nyligen gick en fantastisk futurist ur tiden, Jacque Fresco, 101 år gammal. Han hade en klar bild på hur han ville att framtiden skulle bli. Det mest fantastiska är att mycket av hans visioner håller på att gå i uppfyllelse, något modifierade.

    Jag tror att anledningen till att Nationalism och Konservatism växer i många länder är en motreaktion till den snabba förvandlingen i världen just nu. Problemet med konservativa nationalistiska politiker är att dom tror (på fullaste allvar) att dom kan hindra den progressiva kraften som går över jordklotet som en tsunami.

    Men denna kraften drivs på av krafter som inte är nationellt förankrade. Se på företag som Apple, Facebook, Google, IBM (med sin Watson) o.s.v. De drivande inom de företagen kommer från en massa olika länder. Dom lyssnar på folk, men dom styr dom också. Sakta men säker krymper dom Jordklotet så att alla får plats i en liten enrummar mitt i en megastad liknande ”Snowflake City” från min bok ”The Good Troll”.
    Läs den gärna, den finns på
    smashwords.com
    och beskriver en fullt möjlig framtid.

    Gilla

    • Thomas,

     Frågan är vilken bäring den utveckling som du beskriver med framväxten av globala företag, har på statens fortsatta existens? Jag ska försöka svara på den frågan. Måste en global ekonomi innebära ett globalt politiskt styre? Räcker det inte med samarbete mellan stater? Svaret blir ofta att man behöver kontrollera företagen med en global politisk makt, men jag tvivlar. En global politisk makt är mer sannolik att hamna i händerna på dessa företag och ett fåtal politiska eliter än i händerna på väljarna. Se bara på EU:s utveckling med dess förakt för väljarnas vilja. Om EU är en indikator på hur en global politisk makt kommer se ut, så vill jag inte vara med. Just nu är samverkande stater, som står nära sina väljare, det bästa skyddet mot globala företag som missbrukar sin position vad gäller frågor som rättsprocesser mot länder som inte vill tillåta produkter som innehåller ämnen som de anser vara giftiga för sina medborgare (se TTIP). Du lyfter fram hightech företag. Jag vill hellre diskutera behovet av att kontrollera agroindustrin och läkemedelsindustrin.

     Jag är emot politisk globalisering p.g.a. denna underminerar demokratin. Besluten kommer längre och längre från individen. De bäst fungerande demokratierna finns i små enheter, där politikerna är nära sina väljare och systemet är mer överblickbart för väljarna. De små enheterna gör även mer för att säkerställa att minoriteter inte diskrimineras. Vi människor har, generellt sett, inte direkt varit bra på att respektera minoriteters rättigheter när vi har befunnit oss i majoritet. Vilka grupper kommer diskriminera vilka i en global stat? Jag vill inte ens veta.

     Gillad av 1 person

     • Jag håller med dig i stort. Min vision om framtidens globalism är att vi delar på allt. De allra flesta kommer att bo i Megastäder med ca 25 miljoner invånare. Dessa städer kommer att kunna erbjuda allt till en minimal kostnad. Städerna kommer att vara självförsörjande. Människor kommer att kunna välja fritt i vilken stad man bor i. Vill man ha mångkultur väljar man en sån stad. Vill man ha gamla Svenska traditioner väljer man en sådan stad.

      Detta låter naturligtvis som sci-fi men tänk då på att de som är relativt fattiga idag lever bättre än de som var relativt rika bara för en 60 år sedan. En billig bil är bättre en vad en dyr var 1950. Det finns fler mobiltelefoner än människor på Jordklotet. Ganska snart har i stort sett alla tillgång till Internet. Lägg därtill 3D-skrivare som snart kan skriva ut i alla material. Framtiden är fantastisk. Det gäller bara att styra skutan rätt. Rakt in i den framtiden där alla på riktigt är lika mycket värda.

      Gilla

      • Några små krux bara:

       1) Om städerna ska kunna bli självförsörjande, så antar jag att du menar att alla ska bli vegetarianer? Mängder med växthus är i teorin möjligt (om än väldigt dyrt), men var ska du ha korna, fåren och grisarna?

       2) Själva tanken med det globala mångkulturella projekt som drivs framåt genom tanken med fri migration, är väl just att det INTE ska finnas en plats för svenska, ryska eller franska värderingar för dem som vill leva med likatänkande? Hur ska du skapa sådana megastäder utan att ge dem som du placerar på TAN-sidan rätt i det de säger?

       3) Denna punkt är inte så mycket ett krux som en fundering. Denna tekniska utveckling som du beskriver, där allt blir billigare och alla får råd till en bra bil, en stor TV mm, dvs konsumtionssamhället går i strid med en de av din GAL-sida, närmare bestämt den Gröna. De Gröna krafterna av idag, ser jag som stora utvecklingsfiender. De vill minska tillgången till el (skrota kärnkraften i en tid då det inte finns ersättningskällor) och att alla ska gå tillbaka till landsbygden och idka självhushåll. Jag kallar dessa för ”Gröna Khmerer”. Hur tänker du dig att vinna den striden om GAL vinner den politiska striden? Din vision om megastäder som bygger på ett stort tekniskt språng med en stor elkonsumtion, bygger ju på fortsatt utveckling och inte på navelskådande självhushåll.

       Gillad av 1 person

       • Svar:
        1 – Nej, inte vegetarian. Man kan odla kött, ägg och mjölk helt utan djur. Kolla in t.ex. New Harvest. Lite dyrt just nu, men priserna går ner. Odlingar kan göras i torn. Kolla in Vertical Farming.

        2 – Tänk dig en stad där allting är perfekt efter dina preferenser. De som tycker annorlunda kommer naturligtvis välja en annan stad. Alla möjliga olika städer kan finnas på Jordklotet. Det finns plats. Rent teoretiskt så skulle hela Jordens befolkning få plats i Sverige om vi bodde lika trångt som dom bor i Hong Kong. Min tanke med globaliseringen är att vi skall göra all kunskap fri och tillgänglig för alla. Sedan skall alla få vara fria att göra vad dom vill, så länge inte det inskränker någon annans frihet.

        3 – Jag tänker mig att alla ska få tillgång till saker,inte att äga dom. Självkörande bilar skulle kunna åka runt och hämta och lämna folk efter att man kallar på dom med mobilen. Med den nya tekniken AR, förstärkt verklighet, kan man ha hur många skärmar som helst lika lätt som man har ”fönster” på data skärmen. Skillnaden är att man kan få dem att sväva i luften eller hänga på en vägg i valfri storlek. Titta på Mark Zuckerbergs visioner i ämnet.Finns på YouTube. Det är nära nu. Se även Microsofts Hololens.
        Allt detta drivs av mjukvara och är således i det närmaste helt miljövänligt.
        Tillgången på el kommer att fullständigt explodera nu när ny teknik inom sol och vindkraft tas fram. Elon Musk och Bill Gates håller på med olika miljövänliga projekt. Nyligen såg jag att det tagits fram en färg som omvandlar fukten i luften till väte. Det betyder att du kan måla huset och sedan få gratis vätgas som kan driva en förbränningsmotor där avgaserna är vatten. Något mer miljövänligt finns nästan inte.

        Till sist så är det just ny teknik som kan göra självhushållning möjlig. Lägg där till artificiell intelligens som kan hjälpa oss alla att bli smartare än de smartaste nu levande människorna på jorden. Framtiden ser definitivt ljus ut. (I alla fall så länge vi inte tänker som Boko Haram och andra galna religiösa bakåtsträvare.)

        Om GAL vinner så kan vi göra som Macron, bejaka vetenskapen.

        Gilla

        • 1) Ja, det var vertikal farming jag tänkte på. Kanske lite dyrt att odla alla grönsaker/frukt inne i stan ändå? Köttfrågan bygger också på att alla vill ha odlat kött istället.

         2) Rent teoretiskt är det så, men jag tvivlar ändå. Det finns för starka krafter som vill tvinga alla samhällen att bli mångkulturella idag.

         3) Låter lite som en ”Star Trek – framtid” med en kommunistisk utopi där alla har allt de vill ha men ingen vill ha mer. Alla är nöjda. Problemet är väl att denna vision bortser från de mänskliga drifterna. Samma drifter som har gjort att alla kommunistiska samhällen misslyckats. Säger nu inte att det samhälle du målar upp är ett kommunistiskt sådant, men vi kan säga att jag fick en lite bris av en sådan tanke. Hoppas att du inte tar illa upp. Inte så konstigt kanske då nästan alla framtidsvisioner målar upp ett sådant samhälle, befolkade med en ”bättre människa”, en människa som inte har drifter, lojaliteter, eller aggressioner. En människa som är nödvändig för att ett multikulturellt samhälle eller ett alla-delar-på allt-samhälle ska fungera som i visionen.

         För övrigt så måste jag säga att jag gillar din optimism och vad gäller teknikens möjligheter så delar jag densamma.

         Gillad av 1 person

         • Teknologi har alltid två sidor. Om man ser tillbaka på tiden före den första industriella revulotionen så var medellivslängden i de rika länderna lägre än vad dom är i de fattiga länderna idag. (Se gärna Hans Roslings och Gapminder på t.ex. youtube.) Detta har även medfört att den gamla typen av livsstil blir omöjlig om alla ska ha det bra. Så jag håller med dig om ”gröna kmerherna”. Fast jag tror faktiskt att även om tekniken fick oss att förstöra Jordklotet så är det ny teknik som kommer att kunna återställa den.

          På svar 1 vill jag bara tillägga att det inte alltid är vi själva som bestämmer vad vi vill ha. Ingen frågade vanligt folk om dom ville ha internet och mobiltelefoner. Men med effektiv reklam längtar människor efter nästa modell och snabbare internet. Nu skulle manga drabbas av FOMO om en solstorm skulle slå ut alla sateliter och elektronik. Så nog kan man skapa en vilja att välja odlat kött med ”rätt” reklam.

          2 – Pendeln svänger fram och tillbaka. Ine för att jag gillar Putin, men han sa en bra sak I en intervju ang. rysslands eventuella påvärkan av USA-valet. Han sa I princip att USA:s utrikespolitik är samma oavsätt om det är Demokrater eller Republikaner. Företagen (som styr politiken) vill att amerikanska styrkor skall bevaka deras ekonomiska intressen och sprida den västerländska kulturen över Jordklotet. Kriget mot terror har bara skapat mer terror och militärindustrin säljer som alldrig förr. Den enes död är den andres bröd. Cynisk kapitalism i dess värsta form.

          3 – Framtiden har aldrig varit mer oviss än just nu. Mest ovisst är AI. Det är helt omöjligt att frutspå vad som kommer att hända den dagen alla mobiler innehåller ett AI som är smartare än de smartaste människorna som någonsin levt på Jordklotet. Tänk dig att ha långa samtal med en MindClone av Carl Sagan, som dessutom är uppdaterad med all nuvarande kunskap. Välj de tio smartaste personerna du känner och klumpa ihop dom till en ”person” som dessutom är blixtsnabb i tal och skrift. Borgerna från Star Trek börjar bli otäckt verkliga.

          3 – Du är snubblande nära att förstå min ”ism”. Transhumanism. Jag anser att människor i mångt och mycket fortfarande är grottmänniskor. Den tekniska utvecklingen har gott oerhört fort, fast evulotionen är väldigt långsam. Det skiljer I princip ingenting mellan människans olika ”raser”. Homo Sapiens är nästan likadan som för 200 000 år sedan rent biologiskt. Vi skulle behöva en rejäl ”uppgradering” om vi vill ha en fridfull och trevlig planet att bo på. Transhumanismen är lösningen på mänsklighetens problem, enligt mig och många med mig.

          (Och med det så tycker jag vi avslutar. Vi har kommit ifrån ämnet I ditt blogginlägg. Det brukar bli så när ett ”troll” är i farten. Även goda troll har en ”ond” sida.)

          Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s