Kritik av religion är absolut nödvändigt

(Newsmill 2012-09-17)

Jan Hjärpe hävdar inte bara att det är omoraliskt att kritisera islam då det kan leda till våldshandlingar och människors bortgång, men även att det är särdeles olämpligt just i denna period av transition i Mellanöstern.

Vad gäller själva religionskritiken som idé, som Hjärpe försvarar ur juridisk synvinkel, men sedan förkastar som ”djupt omoralisk”, så är han inne på samma linje som Obama. Den nuvarande amerikanska administrationen fördömer denna typ av religionskritik med att säga att man inte ska uttala sig kränkande och nedsättande om någon religiös övertygelse. USA har en annan tradition än vi i Europa har. Religionen har en större betydelse i samhället, då Amerika, i första skeendet, till stor del koloniserades av religiösa extremister som ville fly undan granskning och förföljelse i moderländerna. Här i Europa så har vi dock byggt vårt nuvarande liberala samhälle på just en skarp kritik av religion och religiösa auktoriteter. Denna har ofta kunnat upplevas av religiösa som just kränkande och nedsättande för deras trosuppfattningar. Det borde inte vara okänt för någon som bor på denna kontinent, att denna kritik har räddat otaliga miljoner européer från att leva sina liv nedsänkta i ignorans och förtryck.

Nej, Jan Hjärpe, att inte kritisera förtryckande religiösa föreställningar och att inte utsätta religiösa auktoriteter, levande eller döda, för kritik är det som är omoraliskt!

Detta är inte den första och säkerligen inte den sista konfrontationen mellan de som vill försvara religionen och dess auktoriteter och de som vill bryta ner dessa medelst skarp kritik. Det är hög tid att vi som står för utveckling står fast och inte backar tillbaka mer. Det borde vara självklart för en professor i islamologi vid Lunds Universitet att det är och alltid kommer att vara en essentiell del av vårt moderna samhälle att alla medborgare fritt kan och bör framföra ovan nämnda form av kritik. En professorstitel inom islamologi betyder inte att vederbörande ska ägna sig åt att okritiskt försvara alla företeelser inom den muslimska världen, bra eller dåliga. Om professorn ska delta i debatten runt händelser i regionen så borde avsikten vara att hjälpa till med att utveckla och modernisera denna och den tro som är där förhärskande. Inte att försvara de krafter som vill motverka modernisering och en i vår tid fungerande livssyn.

Den amerikanska ambassaden i Kairo stormas

Vad gäller tidspunkten för lanseringen av denna film, så vill jag fråga Hjärpe; finns det någon tidpunkt som är lämplig för kritik av religion i Mellanöstern?

När oroligheterna i samband med Muhammed-karikatyrerna blossade upp, innan den arabiska våren, utnyttjade regimer som den syriska tillfället för att lätta på trycket från de frustrationer som hade byggts upp mot den allmänna situationen i landet. Demonstranter tilläts storma den danska ambassaden utan att polisen ingrep mer än symboliskt. Nu efter de arabiska ”våren” så blossar våldet upp extra mycket i de länder som just har genomlevt omvälvningar. Anledningen till detta är primärt att regimer som den i Egypten tillåter dessa stormningar av ambassader. Finns det någon som inbillar sig att Egypten med dess väl tilltagna armé och med god förvarning om protesterna i centrala Kairo, inte kan hindra några tusen personer från att storma den amerikanska ambassaden om de vill det? Svaret på varför de inte gör vad de kan, och vad som stipuleras i internationella avtal angående ambassader, är att det islamistiska muslimska brödraskapet är rädda för att tappa folkligt stöd till de ännu mer islamistiska salafisterna, som utförde stormningen. Hur ser situationen ut om 5 år? Vilka är de rådande omständigheter då som omöjliggör kritik av Muhammed och hans troslära? Kommer det framöver finnas något lämpligt tillfälle att kritisera religionens inflytande i Mellanöstern?

Detta är i grund och botten ett felaktigt resonemang av Hjärpe. Jag skulle vilja vända på resonemanget. Under de omvälvningar och revolutioner som drabbade Europa under 17- 1800-talen så var skarp religionskritik central och kanske avgörande för att vår kontinent skulle ta steget mot sekularism. Omständigheterna i Europa då och Mellanöstern nu skiljer sig från varandra, men faktum kvarstår att det nu finns ett fönster för att motverka religionens negativa grepp om samhället. Alternativet är att lämna fältet fritt för de radikala islamister som nu försöker sätta sin prägel på de respektive samhällena såväl som på dessas relationer till USA och övriga omvälden.

Hur ska västvärlden då kunna påverka? President Mursi gjorde ett tydligt val när han visade att han var räddare för salafisterna än för konsekvenserna av att låta den amerikanska ambassaden stormas. USA och andra drabbade länder måste tydligare visa att det blir konsekvenser av sådana val. Först och främst i form av indraget bistånd. USA ger Egypten 1,5 miljarder dollar årligen. Detta borde nu ifrågasättas.

De militanta islamistiska krafterna måste kringskäras, de måste förhindras att skrämma sin omgivning till att respektera deras religiösa föreställningar. Att ge sig inför hot om våld, som Hjärpe tycks mena, är inte ett alternativ!

23 kommentarer

 1. Tack för att du vill ha kommentarer och hänvisar läsare hit!
  Jag anser att problemet är väldigt lätt egentligen, alla länder har sina egna lagar och invånarna sorterar under dem. Här i västvärlden råder det demokrati och total yttrandefrihet. Mellanösternländerna vill ha frihet från inflytande från väst och sköta sig själva, fine for me, det vore bäst egentligen. Men på samma sätt som de inte vill att USA ska lägga sig i vad som händer i mellanöstern ska de inte heller lägga sig i vad som händer i USA. Den här killen som gjorde filmen bor i USA han har lagt upp den på Youtube enligt deras regler, det är inget som någon i mellanöstern ens har med att göra. Man ska ta seden dit man kommer heter det, om jag åker till Egypten kommer jag inte att stå och skrika högt att ”Muhammed är en pedofil” men jag har enligt svensk lag all rätt att göra det i Sverige. Vi sköter oss här och de kan sköta sig själva där nere, och inte lägga sig i vad som händer i västerländerna.

  Gilla

  • Det skulle kunna fungera kan man tycka. Problemet med islam är att religionens förespråkare hävdar att deras lagar borde ha universell giltighet. Därav det envisa insisterandet på att vi i väst ska följa deras hädelselagar. Fullkomligt absurt givetvis. Å andra sidan tror vi i väst på att människan är tilldelade ett knippe av rättigheter som är även de universellt giltiga. Rättigheter som överskrider gränser mellan länder och kulturer. Författarna bakom den amerikanska konstitutionen, som Alexander Hamilton, menade att det var den fria världens skyldighet att sprida dessa rättigheter till alla människor. Mullorna och imamerna inom islam skulle givetvis tycka att detta utgjorde en grov kränkning och ett övergrepp. Ja, båda kan inte ha rätt och ingen vill ge sig, så det är upplagt för en sammandrabbning. Personligen så anser jag att vi inte har anledning att respektera vidskepelsen inom islam. Vi har en skyldighet att försöka frigöra de som där är fångade i denna intellektuella återvändsgränd.

   Gilla

 2. Hej Mons!

  Ja, det här är en artikel som borde fått utrymme i DN, så också min, som du kan läsa om du klickar på länken. Men DN tackade nej, och jag lade in den på min blogg och fick också in den på Avpixlat.se. Vad jag väntar på vad det gäller Sverige är när det blir en Breivik eller anan terrorist som sätter sitt hat i verket. För att det finns ett hat mellan religionerna och även inbördes i en och samma religion behöver man inte vara Enstein för att räkna ut. En blogg som jag varmt kanrekommendera är Merit Wagers blogg: http://meritwager.wordpress.com/

  och ytterligare en blogg som är mycket intressant: http://snaphanen.dk/

  Och nedan är inlägget som jag skrev och lade ut på min blogg.

  http://www.ramona-fransson.blogspot.se/2012/09/vart-tog-lusten-att-debattera-vagen-i.html

  Det jag är förundrad över är just varför man inte får kritisera islam. Igår tittade jag på det första av tre program i SVT som handlar om islams uppkomst och profeten Muhammed. Det som sades i programmet stämmer inte med en enda stavelse om hur det praktikeras. Bara detta borde föranleda en ”STOR” diskussion…

  Gilla

  • Hej Ramona!
   Ja, jag håller med dig om att detta måste få diskuteras. Och visst det finns en risk för att många områden i västeuropa ”balkaniseras”, med mängder så stridande enklaver. Det finns redan idag hundratals ”no go” zoner där myndigheterna inte sätter sin fot, i alla fall inte utan kravaller. Detta är inte en bra utveckling.

   Vad gäller mycket av det som vi får lära oss om Muhammed i skolan eller i alldeles för snälla dokumentärfilmer, så instämmer jag i att det är en väldigt skönmålad bild.

   Gilla

 3. ”USA och andra drabbade länder måste tydligare visa att det blir konsekvenser av sådana val. Först och främst i form av indraget bistånd. USA ger Egypten 1,5 miljarder dollar årligen. Detta borde nu ifrågasättas.”

  Borde inte bidraget ha dragits in för länge sedan – åtminstone det militära biståndet? Varför ska demokratiska länder hjälpa diktatorer som Mubarak och arabiska kungar att förtrycka sin befolkning?

  Gilla

  • Jag håller med om att det bidraget till att köpa militär utrustning skulle ha dragits in för länge sedan. Själva ursprunget till detta bistånd är att när Egypten bytte sida från Sovjetalliansen till USA:s sida och skrev på fredsavtalet med Israel, så behövde landet modernisera sin arsenal. USA stöttade detta då det var av vikt att Egypten kunde hjälpa till att balansera de starka Sovjetallierade staterna Syrien och Irak. Till detta, får idag läggas motivet att USA vill gynna sin försvarsindustri genom att låta Egypten köpa toppmodern utrustning för detta bistånd.

   Gilla

 4. En liten reaktion – Mons, du skriver ”Problemet med islam är att religionens förespråkare hävdar att deras lagar borde ha universell giltighet. Därav det envisa insisterandet på att vi i väst ska följa deras hädelselagar. Fullkomligt absurt givetvis.” Samtidigt hävdar du ju själv mycket tydligt att det är västs lagar som måste följas av resten av världen! Hur absurt är det då? Vad är det som ger oss tolkningsföreträde och moralisk överhöghet?

  Och visst ska man kunna diskutera religiösa regler och föreställningar, även kunna kritisera religiösa utövare, men vari ligger poängen i att sprida hån och nidbilder av sådant som för många är heligt? Det är varken civiliserat eller produktivt.

  Gilla

  • Hagar, i kommentaren som du refererar till så har du också svaret. Jag anser att din moraliska relativism är bedrövlig! Hur kan man på fullt allvar likställa å ena sidan en auktoritär ideologis krav på universell efterföljelse, som förtrycker kvinnor på det grövsta sätt, mördar homosexuella och konvertiter och vill förtycka våra mest basala rättigheter såsom rätten att tycka och säga vad vi vill, med å andra sidan vårt moderna samhälle som tillerkänner individen dessa rättigheter och fler därtill.

   Vad är det som ger oss tolkningsföreträde, frågar du? De rättigheter som vi i väst har kodifierat under de senaste 2-300 åren, har sitt ideologiska ursprung i väst, men de är inte på något sätt knutna till väst alena. Rättigheterna att leva sitt liv som man vill, utan någon auktoritet som säger till en vad man ska tycka och tänka, vem man ska gifta sig med, hur man ska klä sig osv är universella rättigheter. Menar du på fullt allvar att dessa rättigheter gäller endast västerlänningar? Bara för att patriarkaliska strukturer i många hörn av världen strävar efter att behålla sin makt över, främst kvinnan, så betyder inte det att vi som lever fria liv ska tvingas att acceptera detta och respektera deras förtryck. Kvinnor och homosexuella och många andra grupper som längtar i tystnad efter personlig frihet, bör befrias när och om det är möjligt. Det måste vara vårt mål om vi ska kalla oss anständiga människor! Hur en person, som du själv, som lever i ett upplyst land, kan bortse från de förtrycktas behov, i det förtryckande patriakatets namn är helt bortom sunt förstånd! Vad är det som ger moralisk överhöghet frågar du? Svaret är enkelt; den som gör rätt får denna moraliska överhöghet. Den som respekterar sin nästa och dennas rätt till att leva ett värdigt och fritt liv, får denna moraliska överhöghet!

   Du säger att det inte är produktivt att sprida nidbilder av religiösa auktoriteter. Jag har tydligt argumenterat i texten för varför det är essentiellt att utmana dessa auktoriteter. Läs texten igen för svar, men jag kan upprepa i all korthet att det är nödvändigt. Det är så pga att detta förlöjligande bidrager till nedmontera och avfjädra dessa auktoriteter. Ytterligare mera så är det viktigt att ta dessa strider om och om igen tills att de radikala religiösa lär sig spelreglerna i det moderna samhället och fritänkare i Mellanöstern vågar träda fram och bli djärvare. Inga framsteg kan göras genom att spela efter deras regler. Det är ingen som tvingar dem att läsa de tidningar eller se de filmer som hånar Muhammed. De flesta som är upprörda befinner sig inte ens i västvärlden. Det är absurt att, för att återknyta till inledningen, att vi skulle bry oss om huruvida de blir upprörda när att vi utövar våra grundläggande rättigheter!

   Gilla

 5. Kritik av läror är givetvis nödvändig. Observera dock att det vi debatterar är tolkningar av läror. Liberalismen införde ju maskinella avrättningar: Giljontinen. Nazismen och kommunismen var alltså utslag av liberalism! Det är ju ett galet resonemang. Överdrivet logiskt.

  När det gäller religion, är tolkningarna ofta lika skruvade. I ordförklaringarna till 1917 års Bibel finns ordet själisk. Bakom det finns det grekiska ordet ”psychikós”. I vår nya bibelöversättning (NT81) översätts det till fysiskt (t.ex. 1 Kor 15:44)! Det innebär faktiskt, att Paulus ord där kan tolkas som ett stöd för feodalismen. Visserligen en skruvad och ansträngd tolkning, men ändå.

  Fysiskt är ”den heliga traditionens” tolkning av ”psychikós”. Det behövs nog spridas en hel del nidbilder över den traditionens auktoriteter. Det tror jag sker bäst genom att påvisa hur förvrängd den är och peka ut den politiska och sociala bakgrunden.

  Lexikondelen i NT81 har ordet oandlig, som kan leda till detta ”psychikós”, som Paulus tycks använda i betydelsen psykopatisk (eller överdrivet logiskt), när han talar om vissa motståndare och deras sätt att resonera. Troligen är det dessa, som även vill tolka ordet som köttsligt eller sexuellt. Den ”heliga traditionens” män visste, att det var dem och deras tankesätt Paulus talade om.

  Normalt avses med psychikós den logiskt grubblande själen, intellektet. Dess aktiviteter påverkar vår förmåga att värdera. Vacker, fult, rätt, fel, moral m.m har inget med logik att göra. Det kallas ande, och är den andra halvan av vårt medvetande.

  Gilla

  • Christer, vi har helt klart olika syn på den franska revolutionen. Jag kan inte på något sätt se liberalismen som skyldigt till de excesser som resulterade under Robespierres skräckvälde. Det är sant att de liberala krafterna från borgerklassen inledde revolutionen, men deras revolution kidnappades kort därefter av de fattiga massorna, pöbeln med dåtidens språk, som drev den i socialistisk riktning. All moderation som bergerklassen och liberalerna stod för flög ut genom fönstret och ersattes av blodtörstigt klasshat.

   Man kan dra en parallell till utvecklingen under den ryska revolutionen. Tiden efter en första revolutionen, februari 1917, präglades av en relativ mångfald av politiska riktningar, såsom socialdemokrater (mensjeviker), några få liberaler och bolsjevikerna som var i minoritet i relation till mensjevikerna. Hoppet om en demokratisk utveckling i Ryssland var i högsta grad levande. Sedan kom den andra revolutionen i oktober utförd av de radikala kommunistiska bolsjevikerna varpå blodbaden och utrensningarna började och autokratin tog sin början.

   Gilla

   • Det är ju det jag skriver! Jag citerar mig själv: ” … var … utslag av liberalism! Det är ju ett galet resonemang.” Missbruk av logiken.

    Alltså galet resonemang. Bokstavstolkning av orden. Tolkning utan sans!

    Som du säger kidnapping. Sedan åberopar bovarna liberalismen. Även kristendomen kidnappades. Politiken i fornkyrkan var skandalös och lika falsk.

    Du skummade igenom min text för snabbt.

    Gilla

 6. Förlåt mig Christer! Jag läste det stycket på ett underligt sätt, uppenbarligen! Nu när jag läser det igen så förstår jag inte hur jag kunde missuppfatta det så. Nej, där är vi givetvis helt överens! Jag kanske missade pga att jag faktiskt aldrig hört att någon på allvar menar att liberalismen är skyldigt till skräckväldet. Kanske vanligt i vänsterkretsar? Den tolkningen jag brukar komma i kontakt med är att medan den amerikanska revolutionen var en konservativ och liberal revolution så bör den franska närmast betecknas som en socialistisk sådan och ett förskalv till den ryska.

  Gilla

 7. Även jag skummar texter. Minns svagt en bok om adliga tänkare runt år 1800. Inte några vänsterkretsar precis. Liberalismen var hemsk enligt dem.

  Islams förespråkare uppför sig ibland som vissa kristna kyrkofurstar. Det var blodigt i kyrkan de första seklen, skräckvälde, sedan blev det värre. Man mördade främst andra kristna. Inom dagens Islam är det främst andra muslimer som mördas.

  Frågan jag ställer är om religionen var/är hemsk, eller om det är uttolkarna som var/är hemska. Det är en elit, som når toppen. Skall vi tro, att de viljelöst styrs av ”onda” texter? Jag tror på onda manipulatörer. De styr texterna, tolkningarna!

  Anklaga ledarna! De bär ansvaret. Läs mitt första inlägg en gång till! Det handlar om förvrängd tolkning.

  Finns även lite här: http://www.newsmill.se/artikel/2013/05/15/den-huvudl-sa-vetenskapens-skallm-tt-avsl-jar-mycket

  Gilla

  • Nja, det var nog frågan om ett kopplingsfel i hjärnkontoret. 😉 Låt mig återkomma senare i kväll när jag har läst din artikel och begrundat.

   Gilla

  • Christer, vad gäller detta stycke som du skrev ovan; ”Frågan jag ställer är om religionen var/är hemsk, eller om det är uttolkarna som var/är hemska. Det är en elit, som når toppen. Skall vi tro, att de viljelöst styrs av ”onda” texter? Jag tror på onda manipulatörer. De styr texterna, tolkningarna! Anklaga ledarna! De bär ansvaret. Läs mitt första inlägg en gång till! Det handlar om förvrängd tolkning.”

   Att de religiösa (och politiska) ledarna ofta använder religionen i enlighet med sina syften är definitivt vanligt förekommande. Att de tolkar och t.o.m. skriver/skriver om GT och NT som de själva vill och att mycket går förlorat i översättningarna instämmer jag till fullo i. Men att gå därifrån till att säga att allt det onda i religionen härrör från ledarskapet anser jag inte håller.

   GT och Koranen innehåller så mycket ondsinta, intoleranta, hatiska och utvecklingsfientliga strofer och stycken att man omedelbart blir motbevisad. Religionerna är inte bättre än sina urkunder! Här är vi inte överens!

   Gilla

 8. Jag hänvisar till det senaste jag skrivit till dig här: https://monskrabbe.wordpress.com/2012/10/16/kritik-av-religion-ska-uppmuntras-inte-ursaktas/

  Observera, att delar av NT (också urkunder) är skrivna av ”ledarna”. Jag talar om redigeringarna av Paulus. De utfördes av elake och obildade Pseudopaulus. Han var en eller flera, som inte var nöjda med breven.

  Ditt påstående: ”Religionerna är inte bättre än sina urkunder!” Varje fundamentalist håller med dig, men det du skrev i meningen innan gillar de inte.

  Christer Sturmark påstår sig ha mött mycket sympatiska troende. Hos dem bör finnas religion, som han anser är bättre än urkunderna. När det handlar om den religion du talar om, är vi nog överens alla tre.

  Gilla

  • Bra om vi är överens om detta, men en kommentar. Visst finns det sympatiska ”troende”. Har aldrig sagt någonting annat, annat skulle vara befängt. Men de som vi uppfattar som sympatiska troende tolkar sin religion på ett mer välvilligt sätt, eller helt enkelt plockar russinen ur kakan. I NT finns det gott om kärleksbudskap som man kan ta fasta på och som förebild för ett välvilligt liv, men där finns också massvis annat som samma person måste bortse från om denna ansats ska vara framgångsrik. I egentlig mening har jag svårt att se dessa personer som troende. Är inte själva essensen i de monoteistiska religionerna att lyda gudens bud till fullo? Hans ord är väl lag? Är en person som hävdar att en otrogen hustru ska stenas som i Koranen och GT en sympatisk person? Är det sympatiskt att hävda att en homosexuell ska dödas, eller säger att en person som förkastar ”sin” religion ska hängas? Jag kan inte se en sådan person som sympatisk och det tror jag inte många i detta land skulle heller. Är dessa bud allegoriska? ”Stenar är ord”? Ledsen, men jag ser detta som långsökt, så länge det finns logiska skäl till att dessa finns med i texterna i sina bokstavliga betydelser. Med detta menar jag att så länge de speglar den tidens och det specifika samhällets rådande värderingar och tjänar till att fylla det patriarkaliska systemets behov av kontroll.

   Om man definierar en person som kristen med anledning av att denna följer de bud ur de kristna texterna som denna ställer upp på moraliskt, så tolkar man situationen fel, enligt min mening. Denna person följer inte kristna värderingar, hon följer sina egna värderingar!

   Gilla

 9. För ”kristna” värderingar har kristna slagit ihjäl varandra i nära två tusen år. Under sekler slaktades alla, som ifrågasatte de texter, som NT skapades av. De var feltolkare (gnostiker, heretiker, kättare).

  Hur ser du på tidigare ärkebiskopen K.G. Hammars syn på HBT-personer? Okristlig? Hur ser du på Erlanders syn på socialismen? Icke socialistisk, såsom majoriteten av socialister såg det år 1950 (östblocket med Kina + SKP, som sade socialfascist).

  Gilla

  • KG Hammars tolkning av kristendomen, stämmer väl överens med den bild vi har av kristendomen som en tolerant och kärleksful religion. Tyvärr så är det inte fullt så, om man går till källorna. Det är mycket bra om folk som är troende ”tolkar”, underförstått ignorerar de delar de inte gillar, religionen på ett mer välvilligt sätt, men formellt sätt så är detta inte den kristna tron. Det är en, till det bättre, urvattnad tro. Jag kan inte se det på något annat sätt, då religionen till sin natur är absolutistisk, svart eller vitt, allt eller inget, himmel eller helvete. Om vi tolkar den som vi vill så är det, som jag sade tidigare, inte längre religionen vi följer, utan våra egna samveten. Så mycket bättre!

   Vad gäller politiska läror så passar det inte att göra denna tydliga distinktion mellan vad som är renlärigt och vad som inte är det. Skillnaden är att en politisk lära är pluralistisk till sin natur. Den är ett resultat av många personers arbete, analyser och tyckande. Det finns ingen fast mall för vad socialism är, inte heller liberalism eller fascism för den delen. Det finns ingen bibel eller koran att vända sig mot, ingen lag att följa. Således ligger nya tolkningar och utveckling av läran i dess natur.

   Gilla

    • Jag tror att du missförstår mig. De lärda kristna bråkade i religionens begynnelse om Jesus natur och om formalia och procedurfrågor såsom om huruvida man fick avbilda herren. Muslimerna är delade i frågan om vem som skulle efterträda Muhammed. Vad gäller de viktiga frågorna, det religiösa budskapet, den heliga boken så finns det inte mycket som skiljer olika kristna kyrkor åt idag. GT och NT är urkunden. Slut på diskussionerna.(Not) Något liknande kan man inte finna inom politikens sfär. Nämn två större kyrkor i USA som skiljer sig åt i en viktig trosfråga, t.ex.?

     (Not:Undantaget är vissa moderna kyrkor i V.E. såsom den svenska som inte längre tror på Bibeln, men Svenska kyrkan kan man inte på något sätt se som kristen idag. Den är bara ett skal, fysiska strukturer utan andligt innehåll.)

     Gilla

 10. Har jag skrivit det här förut? Var det någon annanstans?

  Jag talade för länge sedan med min kontraktsprost, numera död. Han sade att han givit upp försöken att tolka dunkla Bibeltexter. Han betonade deras dunkelhet och originaltexternas extrema ålderdomlighet (GT, men även NT innehåller överraskande stora svårigheter). Han hamnade i kyrkans centralstyrelse. Han blev dess ombud vid samtal med Vatikanen. Hans egen kommentar: ”Så kan det gå för en präst, som är för dum att förstå Bibeln.”

  Om de bäst utbildade prästerna i svenska kyrkan tvivlar på de bibeltolkningar som finns, så kan du inte angripa dem för det, om du inte anser dig verkligen veta vad som står i dessa texter. Har du de kunskaperna?

  Jag medger, att det finns många präster, som är övertygade om de traditionella tolkningarnas riktighet, men det är en tro de har. Det är svårt att överge barnatron. De är känslomässigt bundna till den.

  Gilla

  • Nej, inte här!

   Tolkningar i all sin ära, men jag och de flesta andra anser att ett bud om att stena en person för ett ”brott” är ett bud att göra precis det. Det är den tidens rättsystem som återspeglas i Koranen och GT. Detta kan man inte ”tolka bort”. Det är för mig likställt med att försöka fly från verkligheten i dessa texter, att försöka göra religionen mer sympatisk än den är. Om man inte ställer upp på dessa texter, så är det bättre att man deklarerar detta istället för att försöka slå dunster i ögonen folk.

   Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s