Kommer massmigrationen leda till militärkupper i Europa?

 

ANALYS

De förändringar som Europa har genomgått de senaste decennierna är enorma. Den stora och icke-upphörande invandringen från muslimska länder har skapat en ny konfliktlinje genom de europeiska samhällena. De mest tongivande representanterna för de muslimska grupperna visar liten eller rent av ingen vilja till anpassning till våra samhällens normer och kultur. I de s.k. ”utanförskapsområdena” växer laglösheten och distansen till majoritetssamhällena, genom ett till synes märkligt, men vid eftertanke kanske ändå inte så märkligt (1), samförstånd mellan områdenas religiösa och dess kriminella. Röster har redan höjts i Frankrike om att dessa områden borde bli, inte bara de facto självstyrande, utan även de jure. Än är det dock få som lyssnar på sådana defaitistiska röster.

 

Problemet kvarstår dock, att vi idag inte har någon som helst lösning på problemet ”Islam i Europa”. Klyftan mellan den muslimska befolkningen i Västeuropa och värdkulturerna vidgas allt mer för varje ny generation (2), samtidigt som befolkningsprognoserna indikerar att den muslimska minoriteten kan bli en majoritet inom en inte så avlägsen framtid. Detta är redan ett faktum i många stora städer i Europa. Med en växande andel av befolkningen så växer också kraven på oss att anpassa oss till islam. Terrordåden agerar påminnelser till oss om hur det blir om vi inte accepterar och böjer oss. Allt för många är tyvärr allt för böjbara!

Vad väntar i Europas framtid? Är vägen redan utstakad , eller kan någon göras? Min avsikt är att verka inom demokratins ramar. Opinionsbilda så mycket jag kan och om jag får möjlighet, verka som politiker, mot denna utveckling. Samtidigt är det många som anser att mer radikala metoder tarvas. Jag misstänker att vi kommer få se mer av denna varan, om inte folkopinionen svänger snart. Således, till dagens ämne: Militära statskupper!

 

Militära kupper i Europas framtid?

 

Frågan är berättigad. Kommer hemliga militära, eller militär-politiska, etablisemang ta makten i europeiska länder i framtiden, som en sista utväg ur en till synes desperat situation? Min bedömning är att det är fullt möjligt. Som jag ser det så kommer dessa militärer/etablisemangspolitiker gå igenom följande tre steg: 1) Medvetenhet om problemet 2) Viljan att agera politiskt 3) Viljan att agera militärt.

 

1) Medvetenhet om problemet:

 

Schweiz ÖB, André Blattmann, varnade i en julkrönika 2015, för att Europa står inför ett inbördeskrig. Social oro, orsakat av invandringen och spänningar orsakade av terrordåden, menade han, skulle leda till ett europeiskt inbördeskrig mellan muslimer och kristna. Han jämställde dagens situation med den innan världskrigen och manade schweizarna att förbereda sig på ”krig, kriser och katastrofer”.

Den följande sommaren, i juli 2016, kom nästa uppseendeväckande uttalande, när Patrick Calvar, chefen för Frankrikes säkerhetstjänst DGSI, varnade för att ”Vi är på randen till ett inbördeskrig”. Han fortsatte med att säga att ”Jag tror att en konfrontation (”mellan muslimer och högerextrema grupper”) kommer äga rum. Ett eller två terrordåd till och det kommer ske.” Han varnade för att Frankrike kommer förvandlas till ett okontrollerbart land där alla beväpnar sig för att skapa rättvisa och följer upp med att säga att det är det här som är ämnet som oroar när han talar med kollegor och att en beslutsamhet finns att skaka fram resurser för att ta itu med problemet.

I oktober 2018 avgick Emmanuel Macrons inrikesminister sedan valet sommaren -17, Gerard Collomb. I sitt avskedstal varnade han för ett kommande inbördeskrig i Frankrike! Han säger att läsandet av de dagliga polisraporterna var en nedslående övning. Slutsatsen var att folken inte längre vill leva tillsammans. En tuff insikt för en socialist. Han säger således att han inte vill se mer migration till landet. Insikten att folken i Frankrike strider mot varandra och att ”det blir allt mer våldsamt” dem emellan, har tagit död på alla tankar om ”vivre-ensemble” (”leva tillsammans”).

På frågan om ”när”, så blir svaret; att ”efter 5 år från idag, så är situationen irreversibel. Ja, vi har fem, sex år år.”

Sådana här uttalanden låter troligen helt absurda i svenska öron, men det beror på att vi befinner oss i en mediabubbla. Inget av detta rapporteras vidare till de svenska tittarna.

Atmosfären i en del kretsar har blivit defaitistisk. Professor Christian de Moline har föreslagit att landet ska delas upp i en muslimsk och en kristen del, för att undvika det öde som förutspås. Alla är dock inte lika undflyende. En del börjar istället nära tankar på handling.

 

2) Viljan att agera politiskt:

 

Kort efter att Macron tillträtt, i juli 2017, uppstod en konflikt mellan honom och landets ÖB, General Pierre de Villiers. Villiers kunde inte acceptera besparingarna på en redan pressad försvarsmakt pch deklarerade att han inte kunde garantera landets säkerhet. Således tvingades han bort! Han lämnade sitt kontor till soldaternas hurrarop.

Nästa uppseendeväckande steg togs nyligen, under decembers protester av Gula västarna mot Macrons maktfullkomliga styre. Många av de ledande figurerna bland gula västarna började ropa på general Villiers att ta över. Att han helt enkelt skulle tvinga bort Macron med våld. Det är i oroliga tider som tanken om den starka mannen dyker upp. Det förvånar mig inte det minsta att folk, i den desperation de känner, anser att detta är den enda utvägen. Mannen på gatan ser, med en del grund, det politiska systemet som riggat och inget som någonsin kommer brukas till deras fördel. På senare år har en växande andel börjat tvivla på demokratins förmåga att räta ut frågetecknen.

 

General Pierre de Villiers

 

Enligt en undersökning publicerad av Pew Research i 2017, så kan vi se, om vi nu fokuserar på Frankrike som utgör epicentrum för denna utveckling, att bara 35 % är fasta i sin tro på demokratin. I Frankrike och Sydeuropa är många missnöjda med hur demokratin fungerar. I de arga böndernas hemland är siffran 65 % (jämfört med Sveriges 20 %). Blott 17 % tror att landets regering gör vad som är bra för landet. Detta påvisar en grundläggande systemskepticism som finns över partigränserna, vilket vi kan se bland de gula västarna idag. Där samlas både vänster och höger i sitt hat mot vad de ser som de förtryckande klasserna. Den revolutionära ådran går inte ur, men djupare kulturella mönster förklarar en hel del, vilket jag tidigare har skrivit om.

Hela 18 % tycker att demokratin är direkt dålig som system och 44 % anser att det hade varit bättre för landet att om den folkvalda regeringen ersatts av en grupp opolitiska experter (lycka till att hitta dem). Här ligger Sverige faktiskt inte långt efter med sina 40 %! Och, för att komma till poängen, i Frankrike, Napoleons hemland, vill hela 17 % ha en militärregim istället för demokratin. Lika många som idag stödjer presidenten. Siffran stiger när man korrigerar för lägre utbildning. Drygt var femte av gula västarna stödjer alltså tanken om Villiers och en majoritet av dem är skeptiska till demokratin och vad den gör för dem, utan att dra den tanken hela vägen fram. Grogrunden finns alltså där. Väger man in ålder, så finns det andra undersökningar, här hemifrån, som visar att ca 30 % av 18-29-åringar inte avfärdar tanken om en stark ledare.

I Kölvattnet av protesterna mot Macron kom steget som många, trots detta, häpnade inför. Tio generaler, en amiral och en fd försvarsminister författade ett öppet brev, där de anklagade president Macron för landsförräderi. Anledningen var påskriften på FN:s Migrationsavtal. Brevet, vars huvudförfattare var den islamskeptiska generalen Antoine Martinez, riktade anklagelsen att Macron underminerade den nationella självständigheten och visade således förståelse för de gula västarnas raseri. Generalerna skriver att det var fel att skriva på avtalet utan ens en debatt, då 80 % av fransmännen vill begränsa migrationen.

Frågan som uppstår är: Hur lång tid tar det tills att generaler som dessa, tillsammans med personer inom polis- och säkerhetssektorerna, anser att det är deras plikt att rätta till en situation där politikerna inte utför folkviljan, samtidigt som de själva kanske har dragit slutsatsen att landet, ja hela kontinenten är på väg mot inbördeskrig? Det är tyvärr till denna punkt som det politiska etablissemanget har fört oss, genom sitt förakt för vanligt folks vilja och som vi kan se i vårt eget land, folkets faktiskt lagda röst. Som en demokrat, så smärtar det att vi kanske snart är vid den punkten att detta steg kan komma att tas.

 

Tyska elitstyrkan KSK

 

3) Viljan att agera militärt:

 

Ja, vi befinner oss troligen bara i förstadiet av detta tredje steg i processen, men egenligen vet vi väldigt lite om vad som sägs bakom stängda dörrar. En nyhet, som sannolikt väldigt få svenskar känner till och som var den som fick mig att skriva denna artikel, slog ner som en bomb i november förra året (3,4)! Vad var det då för nyhet som var så anmärkningsvärd?

Jo, att Tyskland i november avslöjat ett nätverk av tyska elitsoldater och utlandsveteraner som planerade sin hämnd på inre fiender. Organisationen fick ett rejält tillskott under 2015, när Merkel öppnade gränserna, och bestod nu av 200 soldater. Säkerhetstjänsten trodde först att det var fantasier, innan de fick ett erkännande av en flygvapenmajor. Soldaterna, varav många hörde till det tyska SAS, anti-terrorstyrkan KSK, planerade för något som de kallade ”Dag X”, när lag och ordning kollapsat i landet, vilket de bedömde ligga i den nära framtiden. På ”Dag X” skulle de avrätta ett stort antal uppfattade inre fiender, såsom partiledaren för det gröna partiet Claudia Roth, ledaren för vänsterpartiet, en fd president och utrikesministern Heiko Maas och en serie andra vänsterpolitiker. Dessa personer skulle föras till en plats och massavrättas. Vad nästa steg var är oklart och vi får väl inte veta heller, för detta troligen kommer begravas efter bästa förmåga av tyskarna. Dock avslöjades att detta nätverk redan upprättat vapen, ammunition och bränsledepåer för den planerade operationen och tiden därefter. Anmärkningsvärt är också att polisens utredning försvårades av att nätverket fick information om att den pågick, av en överstelöjtnant i den militära säkerhetstjänsten.

Man kan fundera över om det fanns högre militärer som var invigda i planerna. Man kan också fundera runt om detta är toppen på isberget. Hur ser det ut i andra länder? Finns det fler nätverk? Eftersom vi inte vet så kan vi bara spekulera, men jag drar denna slutsats:

I det militära etablissemanget och säkerhetssektorn finns det många, från ministrar och generaler ner till fotsoldater, som oroas starkt över den utveckling vi kan se i Europa. Om vi inte klarar av att lösa detta politiskt, om vi inte lyckas bryta upp det politiska etablissemangets strypgrepp på demokratin, så kan det sluta med att sådana här nätverk till slut tar makten. Inbördeskrig kan det bli oavsett vilket, men om vi ska rädda demokratin så får vi börja ta utvecklingen på allvar. Undlåtenhet att agera för att ta Europa ur denna situation kan leda till att demokratin går under, antingen genom islamisternas händer, eller genom militärernas.

 

Noter:

1) Islamisterna rekryterar från de kriminella gängen, på ett sätt som inte skiljer sig på ett avgörande sätt från hur Muhammed rekryterade rövarband att deltaga i hans Jihad. De kriminella gängen får å sin sida legitimitet från islamisterna, som fotsoldaterna som håller statsmakten borta. Win-win!

2) Jag har beskrivit detta i kapitel 7 av ”Haveriet”.

Annons

32 kommentarer

 1. Det är snart det enda hopp som finns kvar för att rädda Sverige åt svenskarna.
  Att ansvarstagande personer med förmåga och resurser tar ett gemensamt ansvar för vårt land.

  Gilla

 2. Ett alternativ till regelrätt militärkupp är breda upplopp som får regeringen att falla och får dominoeffekter i andra länder.

  Gilla

 3. Vad som motsäger detta är den strategi som Merkel och CDU dragit upp om ett eget europeiskt försvar utanför NATO tillsammans med nya regellättnader för andra än européer att erhålla höga och ledande positioner inom statsförvaltningen. Slutligen (och väldigt snart) blir samhället så pass etniskt differentierat att det inte längre går att göra uppror mot det eftersom europeiska nationalister och traditionalister är i beslutsminoritet i alla verksamheter.

  Gillad av 1 person

  • Det är säkerligen en tanke bakom Europaarmén att kväsa nationellt motstånd. Globalisterna fruktar arméerna. Beskedet efter upptäckten av de 200 tyska soldaternas hemliga organisation, är att landets försvarsmakt ska sopas ren. Det blir en kapplöpning, helt enkelt. De nationalistiska militärerna kommer känna sig stressade att agera innan det är för sent. De som gör samma analys som Collomb, kommer nog försöka agera inom 5-10 år. Det är den tidsramen vi övriga oppositionella har att agera politiskt också. Att agera demokratiskt, innan det går så långt.

   Gillad av 1 person

 4. […] Jo, att Tyskland i november avslöjat ett nätverk av tyska elitsoldater och utlandsveteraner som planerade sin hämnd på inre fiender. Organisationen fick ett rejält tillskott under 2015, när Merkel öppnade gränserna, och bestod nu av 200 soldater. Säkerhetstjänsten trodde först att det var fantasier, innan de fick ett erkännande av en flygvapenmajor. Soldaterna, varav många hörde till det tyska SAS, anti-terrorstyrkan KSK, planerade för något som de kallade ”Dag X”, när lag och ordning kollapsat i landet, vilket de bedömde ligga i den nära framtiden…… Dock avslöjades att detta nätverk redan upprättat vapen, ammunition och bränsledepåer för den planerade operationen och tiden därefter. Anmärkningsvärt är också att polisens utredning försvårades av att nätverket fick information om att den pågick, av en överstelöjtnant i den militära säkerhetstjänsten. Kommer massmigrationen leda till militärkupper i Europa? […]

  Gilla

 5. Själv menar jag att dessa demokrati-kritiker gör rätt i att se kritiskt på hur demokratin fungerar i Europa. Svaret är dock inte mindre utan MER demokrati.

  Problemet är ju att de flesta av våra högsta politiska makthavare inte ser sig som utnämnda att tjäna folket utan att styra över dem, och att de istället för att se sig som en del av folket ser detta som en pöbel, medan man själva har mest gemensamt med politikerkollegor och andra former av makthavare.

  Lag om bindande folkomröstningar om det mesta skulle göra att folkviljan kom fram betydligt oftare.

  Gillad av 1 person

  • Jag håller med! Har länge argumenterat för att vi ska införa ett system liknande det i Schweiz, när det gäller folkomröstningar.

   Gillad av 1 person

  • Förutsättningen för demokrati är 1 allmän vilja till det gemensammas väl och riktigt afvägt till det personliga behofvet, 2 homogen befolkning, 3 en befolkning som är mogen/vettig nog/kapabel till demokrati. Inget af dessa 3 är nu fallet. Vänsterblocket bevisar sjelft, att första och tredje villkoret icke är uppfyllt.

   Gilla

 6. Vi har haft kupper i Europa, Grekland Cypern Jugoslavien o på senare tid Ukraina, så visst kan det hända. Militärkupp i Sverige vi har ingen militär, får bli en hemvärnskupp.
  Vad gör vi om Malmö vill köra ”eget”?

  Gillad av 1 person

  • Jag tror nog att Sveriges militär skulle vara den sista i Europa att ta ett sådant initiativ. Lite osäker på vad du menar med ”Malmö”? Svenskarna i Malmö eller de nya förmågorna? Om du enar vad jag tror, så visst, Malmö kan nog bli ett litet självstyrande kalifat i framtiden, i väntan på att resten av landet ska komma i fatt. Får vi se Revinges pågar rulla mot stan då? Ja, svaret på den frågan blir nog avhängig svaret på en annan fråga: Kommer vi ha ett huvudsakligen yrkesbaserat försvar eller en värnplikts armé, vid denna stund?

   Gillad av 1 person

 7. […] I det militära etablissemanget och säkerhetssektorn finns det många, från ministrar och generaler ner till fotsoldater, som oroas starkt över den utveckling vi kan se i Europa. Om vi inte klarar av att lösa detta politiskt, om vi inte lyckas bryta upp det politiska etablissemangets strypgrepp på demokratin, så kan det sluta med att sådana här nätverk till slut tar makten. Inbördeskrig kan det bli oavsett vilket, men om vi ska rädda demokratin så får vi börja ta utvecklingen på allvar. Undlåtenhet att agera för att ta Europa ur denna situation kan leda till att demokratin går under, antingen genom islamisternas händer, eller genom militärernas.Kommer massmigrationen leda till militärkupper i Europa? […]

  Gilla

 8. Det är troligt, att ett (det) Tredje Världskrig(et) skulle stå mellan å ena sidan muhammedanerna och fittmössevänstern och alla andra å den andra. Det kriget skulle måsta blifva ett utrotningskrig. Huru skulle man nämligen kunna handtera miljarder muhammedanska fångar? Man kan icke afprogramera dem heller. Och att de vilja utrota oss måste betraktas som faktum: dödas eller blifva muhammedan. Det var deras metod 632 – 732, när de vällde i alla 360 väderstreck på kroksabelmissionen. Hatet mot, fruktan och äcklet för muhammedanerna växer kraftigt öfver h e l a jorden; i afrika blifva icke-muhammedaner h v a r j e d a g offer för muhammedanernas ondskanärda våld, i väst blifva kanske öfver tusen vänsterländskor skändadae h v a r j e d a g. Hatet mot muhammedanerna växer; d e t är godt. Det hatet finnes redan i a l l a friska menniskor (ingenstädes hos något vänsterafskum alltså). Muhammedanernas enda vänner äro just vänstern i väst. Detta bekräftar klart vänsterns egen ondhet. Khristna, judar, hinduer, buddister atheister och alla andra, svarta bruna, hvita, gula röda, förenen eder globalt mot vår gemensamma fiende och vänstern, dess enda vän. Muhammedanernas mål är att taga öfver hela jorden; det gör dem till allas vår fiende. Låtom oss alla tillsammans förekomma det.

  Hvarje röst på s, vpk, mp, fp, cp är en röst på muhammedanismen.

  Föröfrigt skulle jag sjelf när som helst välja en Europavärnande militärdiktatur före den västhatande, promuhammedanska, afrikasienistiska ”demokrati”, som nu råder.

  Vänstern och muhammedanismen = ondskans symbios

  Gilla

  • Jag håller med om att aversionen mot Islam växer världen över. I Kina, i Indien och i Europa. Inte beror det på någon form av irrationell fobi inte, utan just på att muslimerna, som kollektiv, har svårt för att samexistera friktionsfritt med andra grupper. Det hela kommer troligen utmynna i någon form av vida spridd konflikt….och denna kommer troligen bli ganska skoningslöst bedriven.

   Gilla

 9. Var själv på ett konstigt möte för en tid sedan. En som vet mina åsikter ville att vi skulle luncha tillsammans med en kontakt han har. Detta lunchsamtal fick mig att fundera på vad som egentligen pågår i kulisserna, i det dolda. Personen jag lunchade med hade ett förflutet inom militären och hade uppenbart goda militära kontakter, det nämndes bl.a höga militära titlar osv. med samma åsikter som mina egna dvs. att våra höga politiska företrädare är folkets och landets fiender. Jag har en känsla av att något pågår och då menar jag att något planeras. Självklart är att det måste finnas många av de pensionerade militärerna som ser den förda politiken som ett svek mot landet. Har man som yrkesmilitär arbetat ett helt liv för att försvara Sveriges gränser så är det som nu pågår ett regelrätt förr_deri. Självklart finns det också rika svenskar som också ser den förda politiken som ett svek mot landet och folket och dessa rika svenskar har pengarna att göra något.

  Gilla

 10. Nja! Militär kupp i olika länder är inte sannolik. Däremot är det sannolikare att som faktiskt pågår runt om i Sverige och framförallt i Västeuropa, att Islam först skapar småkalifat/getton, vilka de förser med ett väpnat försvar. Varje moskée har till sig knutet en milis, för dess försvar, men kan även användas offensivt. Islam är bättre beväpnade än de västeuropéiska samhällena. Det finns en anledning varför EU-kansliet har gjort sitt yttersta att avväpna Européerna på ”legala” vapen, medan inget görs för att hindra islams beväpning.

  Inte nog att småkalifat/getton etableras med bevakade gränser och ”självstyren”. Islam kommer att kräva full försörjning med allting av majoritétssamhället. Bidrag, livsmedel, drivmedel, sjukvård (via nya sjukhus) och givetvis att fritt få döma enligt sharia. När etableringen är klar blir det raider in i omgivande samhällen för att råna banker, och företag etc, varvid de som vill slippa undan detta tvingas betala ”beskyddarpengar” och befolkningen yazza. Ett litet men våldsamt getto, kan alltså skapa ett stort omland av inflytande. Räkna också med att majoritétsfolk som bor inne i gettot ”försvinner”.

  Till en början lär vänsteraktivister och vänstermedia stötta utvecklingen, men när inte ens dess företrädare undgår våldet, så försöker de ändra sig, men då är det för sent. Subversiva delar kommer att förorda ”fredliga” lösningar, vilket innebär att islam tar tugga efter tugga, då fred med islam på dess villkor alltid är innebär underkastelse.

  Tyvärr ligger ett svagt Sverige först i kön för upprättandet av sådana Ghaza´s. Vill Sverige göra motstånd, så lär hela den nuvarande armén förbrukas enbart för att återta Malmö. Och då finns det ca 200 getton ytterligare att hantera.

  När Sverige genomlidit detta inbördeskrig, så ser våra större städer ut som Alleppo och typ 2 miljoner har dött eller flytt!

  Gilla

  • Du har rätt om Gazafieringen. Jag har varit på samma linje länge. Det är ofrånkomligt. Frågan är bara hur det ska hanteras. När samhället misslyckas och våra länder allt mer sjunker ner i kaos så kommer det efterfrågas alternativa lösningar. Inte i Sverige, det håller jag med om, men däremot i Frankrike och kanske andra länder. I Frankrike stödjer redan 10-15 % tanken på en militärregim, eller något annat auktoritärt. Vänta och se vad folk tycker om 10-15 år.

   Gilla

 11. Reblogga detta på Mons Krabbe och kommenterade:

  Jag brukar inte re-blogga, men i detta fall anser jag det påkallat. För 2 år sedan var detta en av mina mest lästa artiklar, med 25.000 läsare på en vecka och spridning runt om i Norden. Ämnet blir bara mer och mer aktuellt, i takt med att samhällsordningen i Europa löses upp.

  Återigen har nätverket av pensionerade franska generaler sagt ifrån! Denna gången via ett öppet brev, undertecknat av 20 generaler och 1000 officerare och soldater. Man varnar för inbördeskrig och raskrig och indikerar att bröderna i aktiv tjänst kanske måste agera till slut.

  https://www.valeursactuelles.com/…/pour-un-retour-de…/

  Nu när utvecklingen mot ett dystopiskt mångkulturellt samhällshaveri går allt snabbare, där en fullfjädrad folkersättningspolitik dessutom har satts i rullning av ett allt mer auktoritärt sinnat vänsterliberalt maktetablissemang, så kommer saker och ting troligen ställas på sin spets inom en 10-årsperiod.

  För eller senare kommer folk få nog och antingen då genom ett till en början småskaligt, puttrande, inbördeskrig, eller i form av att höga militärer agerar för vad man ser som landets bästa. Frankrike är troligen ett ”most likely” objekt för detta steg (tillsammans med Grekland kanske), där det redan finns en kultur där man gärna lutar sig mot en ”stark man” i krislägen, såsom Charles de Gaulle.

  Gillad av 1 person

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s