Vellinge antog en integrationsplan med skarpa krav, men nådde inte ända fram till målet!

KOMMENTAR

Vellinges Kommunfullmäktige antog igår en ny Integrationsplan. Det som var mest kontroversiellt i denna, ur vänsterperspektiv, var att de invandrade nu får en integrationsplikt. Denna innebär att om man inte gör framsteg inom SFI, följer de aktivitetsinsatser som ska leda till arbete och får godkänt resultat på en, nu obligatorisk, kurs i samhällsorientering, så kan ersättningar komma att dras in! Ännu en gång sätter nu Vellinge ned foten, bara tre månader efter förbudet mot tiggeri.

Jag drev själv under 2015 exakt denna kravinriktade linje inom mitt tidigare lokalparti, Nya Listan (NL), vilket orsakade brytningen mellan mig och dem. Det var rätt i sak, erkände man då, men inställningen ”skavde”. Det blir aldrig bekvämt för en social-liberal när verkligheten kommer och knackar på! Följaktligen inte konstigt att NL nu invände mot Kommunstyrelsens förslag till integrationsplan.

De vanliga argumenten kom från NL:s kompisar på vänsterkanten. MP uttryckte att de inte ville att man skulle ställa några som helst krav på de som invandrat till Vellinge, vilket visar att man inte har lärt sig någonting alls från de senaste decenniernas integrationsmisslyckande.

Socialdemokraternas Axtelius deklarerade att han inte kunde acceptera en linje som ställde ensidiga krav på de invandrade. Istället, menade han, skulle man följa den mångkulturella principen att både den inhemska kulturen och den nya invandrade ska förändras för att kunna passa ihop. Varför, undrar jag? Vad är det som är fel i vår samhällskultur som nu måste ändras? Tycker ni som bor i Vellinge, eller i resten av Sverige, att vårt samhälle är så pass fel att vi måste ändra det, i riktning mot det som finns i Mellanöstern? Tycker man så, så får man väl rösta på (S), men jag tycker personligen att den svenska samhällskulturen har skapat en av de mest framgångsrika, trygga och stabila länderna i världen.

Det är just därför folk väljer att komma hit, inte sant? Normativ mångkultur är ett kapitalt misslyckande och jag hoppas att väljarna är trötta på detta experiment nu!

Moderaterna ska ha cred för sitt integrationsprogram. Några steg till så kan ni kanske till och med gå med i Medborgerlig Samling. Nåja, den piken får ni moderater kanske tåla. Vi har ju ändå legat och fortsätter ligga några steg framför er när det gäller att söka en skärpning av kraven på de som har kommit till Sverige.

Jag skulle ha velat se en tydligare formulering i integrationsprogrammet om vilka kärnvärden som man vill försvara. Ni tog upp demokrati och hedersvåld, men jag läste inget om vikten av att lära ut vilken roll yttrandefriheten har i Sverige. Att det står alla fritt att kritisera religioner och profeter och att inga blasfemilagar någonsin kommer accepteras här, såsom det ofta är i hemländerna. Vidare skulle jag vilja ha sett någon formulering om vikten av att lära ut att staten och kommunernas verksamheter är sekulära och att vi inte vill se och inte heller kommer tillåta, religiös klädnad och beslöjning på varken anställda i dessa verksamheter eller på barnen som går i skolorna.

Jag saknade också en tanke om hur man vill motverka att barn undantas av sina föräldrar från gymnastik, simning, sexualundervisning, religionsundervisning mm i skolan med anledning av föräldrarnas tro.

Således, ett steg i rätt riktning, men varför inte hela vägen fram?

Stark kritik mot planerna för Skanörs hamn

Vellingemoderaterna lanserade under sommaren sin satsning på Skanörs hamn, som är Vellinge kommuns tveklöst största turistmål, när detaljplanen för hamnområdet ställdes ut för samråd. Tyvärr kunde jag redan då konstatera att deras vision för hamnen har stora brister, såväl i stort som smått. När jag nu läser de inlämnade yttrandena över detaljplaneförslaget så inser jag att många Näsetbor instämmer i min kritik. I egenskap av kandidat till kommunfullmäktige för Nya Listan så vill jag här redogöra för vad vårt parti skulle vilja ändra på i detaljplanen.

Såväl Hamnföreningen som Skanörs Yachtklubb, Skanör-Falsterbo Centrumförening och Lifbåtsroddarelaget är överens om att man främst måste planera för en framtida utbyggnad av hamnbassängen. Placeringen av kallbadhuset vid jollebryggan försvårade en sådan utbyggnad som bara kan ske på hamnens norra sida. Trängseln i hamnen genom det stora antalet besökande båtar under sommaren är ett uppenbart problem vars lösningar hade behövt vägas in redan från början. Nu låser kommunen in sig på ett sätt som bara erbjuder dåliga alternativ att välja mellan framöver. Skanör-Falsterbo Scoutkår och de som värnar deras intressen väcker den rimliga frågan hur deras verksamhet ska kunna fortsätta med fler badare längre ut i vattnet i det som utgör deras seglingsområde. Ledare måste snabbt kunna ta sig fram med motorbåtar för att undsätta och hjälpa eleverna. Skanörs Båtklubb påpekar också mycket riktigt att sjöscouternas verksamhet kommer att ligga inklämd mellan Kallbadhuset och en nödvändig framtida ny hamnbassäng på den norra sidan.

Dock så ska Kallbadhuset inte stoppas i detta sena skede, då en ytterligare försening skulle kunna innebära att framtiden för projektet blir osäker. Ett skrotande av planen för ett Kallbadhus skulle innebära en stor förlust för hamnområdets utveckling. Nya Listan stödjer således planen för Kallbadhuset, men vill påpeka att det stora felet var att man inte vägde in det uppenbara framtida behovet av att bygga ut hamnen i detaljplanearbetet. Varför inte få det rätt från början? Varför lyssnar inte kommunen på alla de relevanta intressen som vill planera för denna utbyggnad?

Vidare så vill jag i likhet med många andra invända mot de stora ingrepp som ska utföras i hamnen i riktning mot att skapa en mer stadsliknande utformning. Träd ska planteras i hamnen längs Hamnvägen, buskage ska planteras på parkeringsplatserna, saker som hör en levande hamn till såsom båtvaggor etc ska skärmas av med plank. Planer görs för storskaliga byggnader som kommer att dominera de små hoddor som är hamnens signum. Dessa ingrepp kommer att förvanska hamnen och kraftigt reducera dess pittoreska karaktär, något som få boende vill.

En utbyggnad av möjligheterna för verksamheter och uteserveringar i det centrala hamnområdet längs med Hamnvägen är önskvärt. Att många boende gärna ser en hamnkrog med utsikt över hamnen är en bra linje att följa, men låt hamnen bevara sin gamla, spontant framvuxna och kaotiska karaktär av ett levande hamnområde och inte ett överplanerat stadsområde. Till detta hör också att det inte finns någon som helst anledning att rucka på tidigare beslut om förbud mot övernattningsbostäder på hamnområdet.

De flesta yttrandena kritiserar denna punkt. Både Fiskrögeriet och Fiskhuset invänder i sina yttranden mot att det de facto har etablerats en campingplats i Skanörs hamn. Hur kommunen har kunnat låta detta ske är en gåta för mig. Detta är inte bara en fråga om den förfulning av det pittoreska hamnområdet dessa campingbilar innebär, utan också det opassande i att husbilsägare breder ut sig och mutar in territorium med tältdukar, blomsterkrukor med mera på en yta som borde vara avsedd för allmän parkering. Uppenbarligen har kommunen här stapplat in i en situation utan att förstå hur den skulle utveckla sig. Jag gör det till min personliga mission att få bort denna campingplats från Skanörs hamn snarast. Vellingemoderaterna har med detta planförslag försatt sig i en situation som kommer att låsa den fortsatta planeringen genom förhastade löften om etableringar och dåligt förankrade idéförslag.

Som så många gånger tidigare har oförmågan att lyssna medfört att planförslaget måste arbetas om. En röst på Nya Listan skapar underlag för en dialog om Skanörs hamn, även i våra politiska församlingar.

Mons Krabbe

Nya Listan

%d bloggare gillar detta: