Stark kritik mot planerna för Skanörs hamn

Vellingemoderaterna lanserade under sommaren sin satsning på Skanörs hamn, som är Vellinge kommuns tveklöst största turistmål, när detaljplanen för hamnområdet ställdes ut för samråd. Tyvärr kunde jag redan då konstatera att deras vision för hamnen har stora brister, såväl i stort som smått. När jag nu läser de inlämnade yttrandena över detaljplaneförslaget så inser jag att många Näsetbor instämmer i min kritik. I egenskap av kandidat till kommunfullmäktige för Nya Listan så vill jag här redogöra för vad vårt parti skulle vilja ändra på i detaljplanen.

Såväl Hamnföreningen som Skanörs Yachtklubb, Skanör-Falsterbo Centrumförening och Lifbåtsroddarelaget är överens om att man främst måste planera för en framtida utbyggnad av hamnbassängen. Placeringen av kallbadhuset vid jollebryggan försvårade en sådan utbyggnad som bara kan ske på hamnens norra sida. Trängseln i hamnen genom det stora antalet besökande båtar under sommaren är ett uppenbart problem vars lösningar hade behövt vägas in redan från början. Nu låser kommunen in sig på ett sätt som bara erbjuder dåliga alternativ att välja mellan framöver. Skanör-Falsterbo Scoutkår och de som värnar deras intressen väcker den rimliga frågan hur deras verksamhet ska kunna fortsätta med fler badare längre ut i vattnet i det som utgör deras seglingsområde. Ledare måste snabbt kunna ta sig fram med motorbåtar för att undsätta och hjälpa eleverna. Skanörs Båtklubb påpekar också mycket riktigt att sjöscouternas verksamhet kommer att ligga inklämd mellan Kallbadhuset och en nödvändig framtida ny hamnbassäng på den norra sidan.

Dock så ska Kallbadhuset inte stoppas i detta sena skede, då en ytterligare försening skulle kunna innebära att framtiden för projektet blir osäker. Ett skrotande av planen för ett Kallbadhus skulle innebära en stor förlust för hamnområdets utveckling. Nya Listan stödjer således planen för Kallbadhuset, men vill påpeka att det stora felet var att man inte vägde in det uppenbara framtida behovet av att bygga ut hamnen i detaljplanearbetet. Varför inte få det rätt från början? Varför lyssnar inte kommunen på alla de relevanta intressen som vill planera för denna utbyggnad?

Vidare så vill jag i likhet med många andra invända mot de stora ingrepp som ska utföras i hamnen i riktning mot att skapa en mer stadsliknande utformning. Träd ska planteras i hamnen längs Hamnvägen, buskage ska planteras på parkeringsplatserna, saker som hör en levande hamn till såsom båtvaggor etc ska skärmas av med plank. Planer görs för storskaliga byggnader som kommer att dominera de små hoddor som är hamnens signum. Dessa ingrepp kommer att förvanska hamnen och kraftigt reducera dess pittoreska karaktär, något som få boende vill.

En utbyggnad av möjligheterna för verksamheter och uteserveringar i det centrala hamnområdet längs med Hamnvägen är önskvärt. Att många boende gärna ser en hamnkrog med utsikt över hamnen är en bra linje att följa, men låt hamnen bevara sin gamla, spontant framvuxna och kaotiska karaktär av ett levande hamnområde och inte ett överplanerat stadsområde. Till detta hör också att det inte finns någon som helst anledning att rucka på tidigare beslut om förbud mot övernattningsbostäder på hamnområdet.

De flesta yttrandena kritiserar denna punkt. Både Fiskrögeriet och Fiskhuset invänder i sina yttranden mot att det de facto har etablerats en campingplats i Skanörs hamn. Hur kommunen har kunnat låta detta ske är en gåta för mig. Detta är inte bara en fråga om den förfulning av det pittoreska hamnområdet dessa campingbilar innebär, utan också det opassande i att husbilsägare breder ut sig och mutar in territorium med tältdukar, blomsterkrukor med mera på en yta som borde vara avsedd för allmän parkering. Uppenbarligen har kommunen här stapplat in i en situation utan att förstå hur den skulle utveckla sig. Jag gör det till min personliga mission att få bort denna campingplats från Skanörs hamn snarast. Vellingemoderaterna har med detta planförslag försatt sig i en situation som kommer att låsa den fortsatta planeringen genom förhastade löften om etableringar och dåligt förankrade idéförslag.

Som så många gånger tidigare har oförmågan att lyssna medfört att planförslaget måste arbetas om. En röst på Nya Listan skapar underlag för en dialog om Skanörs hamn, även i våra politiska församlingar.

Mons Krabbe

Nya Listan

%d bloggare gillar detta: