Frihandel: Ja tack! Centralisering: Nej tack!

Personligen har jag alltid gillar EG-tanken. Vi ska ha frihandel inom Europa och vi ska prata om våra gemensamma problem och försöka lösa dem tillsammans. En centraliserad politisk union är jag däremot mer tveksam till. Det finns inget att vinna på att alla länder i Europa ska stöpas i samma mall. Större är inte alltid bättre. Historien visar istället att ur ekonomisk synvinkel så är det det omvända som istället är sant! Europas stater ska konkurera med varandra i att skapa tillväxtfrämjande åtgärder. De ska kunna styra sin ekonomiska politik på ett sätt som passar deras egna förhållanden. Tyskland och Grekland kan inte ha samma räntor och bindas vi samma monetära politik. De som inte förstod detta innan, vet om det nu, även om Bryssel fortsätter med att försöka få cylindern att passa där kuben ska sitta.

Om förebilden är USA så har man gått fel, för även om där också pågår en centralisering av makt till Washington, så har delstaterna stora friheter att utforma sin ekonomiska politik på ett sätt som passar önskemålen för de som bor där. Texasbor har inte samma värderingar som de i Vermont. En del delstater, som Texas och Florida, har till ex med framgång sänkt skatter för företag och till och med tagit bort den delstatliga inkomstskatten och förlitar sig istället på intäkter från bl.a. momsen. Resultatet har blivit att dessa två har förvandlats till de delstater med sundast delstatsfinanser medan Kalifornien går på knäna.

EU vill att vi i Europa ska bli ännu mer centraliserat än USA någonsin har varit. Vi ska inte bara ha samma valuta, utan också ha samma räntor, samma skattesattser osv. Ingen stat ska kunna stimulera ekonomin på det sätt denna finner vara bäst. Detta är inte ett recept på framgång!

Man skapar en situation där teknokrater tryggt kan använda de politiska redskapen såsom höga skatter för att driva igenom sin agenda utan risk för att grannlandet ska visa hur ohållbar den politiken är. Detta är en form av monopolsituation på statsnivå, istället för den fria konkurrens stater emellan som är det sunda och ekonomiskt riktiga tillvägagångssättet. Fri konkurrens mellan stater och delstater, som tävlar om att skapa det bästa klimatet för näringslivet, sållar ut de dåliga modellerna och visar vägen mot framgång. Detta har varit Europas väg sedan 1500-talet. Skyddade monopol för stater är lika skadligt för utvecklingen av statens ekonomiska liv som vanliga monopol är för företagens utveckling! Således: Frihandel: Ja tack! Centralisering: Nej tack!

 

%d bloggare gillar detta: