Vellinge antog en integrationsplan med skarpa krav, men nådde inte ända fram till målet!

KOMMENTAR

Vellinges Kommunfullmäktige antog igår en ny Integrationsplan. Det som var mest kontroversiellt i denna, ur vänsterperspektiv, var att de invandrade nu får en integrationsplikt. Denna innebär att om man inte gör framsteg inom SFI, följer de aktivitetsinsatser som ska leda till arbete och får godkänt resultat på en, nu obligatorisk, kurs i samhällsorientering, så kan ersättningar komma att dras in! Ännu en gång sätter nu Vellinge ned foten, bara tre månader efter förbudet mot tiggeri.

Jag drev själv under 2015 exakt denna kravinriktade linje inom mitt tidigare lokalparti, Nya Listan (NL), vilket orsakade brytningen mellan mig och dem. Det var rätt i sak, erkände man då, men inställningen ”skavde”. Det blir aldrig bekvämt för en social-liberal när verkligheten kommer och knackar på! Följaktligen inte konstigt att NL nu invände mot Kommunstyrelsens förslag till integrationsplan.

De vanliga argumenten kom från NL:s kompisar på vänsterkanten. MP uttryckte att de inte ville att man skulle ställa några som helst krav på de som invandrat till Vellinge, vilket visar att man inte har lärt sig någonting alls från de senaste decenniernas integrationsmisslyckande.

Socialdemokraternas Axtelius deklarerade att han inte kunde acceptera en linje som ställde ensidiga krav på de invandrade. Istället, menade han, skulle man följa den mångkulturella principen att både den inhemska kulturen och den nya invandrade ska förändras för att kunna passa ihop. Varför, undrar jag? Vad är det som är fel i vår samhällskultur som nu måste ändras? Tycker ni som bor i Vellinge, eller i resten av Sverige, att vårt samhälle är så pass fel att vi måste ändra det, i riktning mot det som finns i Mellanöstern? Tycker man så, så får man väl rösta på (S), men jag tycker personligen att den svenska samhällskulturen har skapat en av de mest framgångsrika, trygga och stabila länderna i världen.

Det är just därför folk väljer att komma hit, inte sant? Normativ mångkultur är ett kapitalt misslyckande och jag hoppas att väljarna är trötta på detta experiment nu!

Moderaterna ska ha cred för sitt integrationsprogram. Några steg till så kan ni kanske till och med gå med i Medborgerlig Samling. Nåja, den piken får ni moderater kanske tåla. Vi har ju ändå legat och fortsätter ligga några steg framför er när det gäller att söka en skärpning av kraven på de som har kommit till Sverige.

Jag skulle ha velat se en tydligare formulering i integrationsprogrammet om vilka kärnvärden som man vill försvara. Ni tog upp demokrati och hedersvåld, men jag läste inget om vikten av att lära ut vilken roll yttrandefriheten har i Sverige. Att det står alla fritt att kritisera religioner och profeter och att inga blasfemilagar någonsin kommer accepteras här, såsom det ofta är i hemländerna. Vidare skulle jag vilja ha sett någon formulering om vikten av att lära ut att staten och kommunernas verksamheter är sekulära och att vi inte vill se och inte heller kommer tillåta, religiös klädnad och beslöjning på varken anställda i dessa verksamheter eller på barnen som går i skolorna.

Jag saknade också en tanke om hur man vill motverka att barn undantas av sina föräldrar från gymnastik, simning, sexualundervisning, religionsundervisning mm i skolan med anledning av föräldrarnas tro.

Således, ett steg i rätt riktning, men varför inte hela vägen fram?

Annonser

Sydsvenskan missförstår MED:s integrationspolitik

DEBATT

Sydsvenskan hade i fredagens nummer (7/10) fyra helsidor om det nya partiet Medborgerlig Samling. Det är bra att ett nytt och snabbt växande parti som vårt äntligen uppmärksammas av Sydsvenskan, men tyvärr finns det anledning att invända mot sättet man hanterade vårt parti. Tyvärr konstaterar jag att bilden som framträder i artikeln är förvrängd i några avseenden och det antyds på helt felaktiga grunder att vi i det stora hela skulle ha likheter med andra partier, med vilka vi varken delar värderingar eller politik.

Som integrationspolitisk talesperson för Medborgerlig Samling vill jag bemöta den felaktiga bild av vår integrationspolitik som denna blandning av utbrutna citat och reportrarnas egna texter har skapat.

Sydsvenskans artikel har tagit citatet ”fullständig anpassning” från vårt idéprogram, men citatet står inte längre i sitt rätta sammanhang och har i stället fått ett nytt sådant som ger intrycket av att vi anser att alla måste assimileras kulturellt. Så är det inte. Vad vi kräver fullständig anpassning till är de grundläggande principer som vårt moderna samhälle vilar på: Demokratin, jämställdheten, statens sekularitet, press- och yttrandefriheten, barnens rätt och likheten inför lagen. Dessa principer vill vi inte rucka på och här är det mer än befogat att kräva just ”fullständig anpassning” av dem som kommer till Sverige. Detta är en viktig ståndpunkt, då vi i dagens samhälle kan se en smygande underminering av dessa principer, när det offentliga accepterar månggifte, könssegregation, religiösa krav på samhälle och skola och faktiskt finansierar organisationer som vill avveckla demokratin.

Detta är en helt nödvändig samhällelig assimilation, men vårt parti, sprunget som det är ur liberala och konservativt frihetliga tankar, anser att en tydlig gräns skall dras mellan samhället och den privata sfären. Vi anser således att det inte är statens roll att verka för kulturell assimilation. Hur var och en väljer att leva sitt liv, värderar samhället, firar sina högtider och vad man känner samhörighet till ska givetvis inte staten ha synpunkter på, så länge man inte inskränker någon annans frihet till detsamma. Vi kräver med andra ord ingen kulturell anpassning av dem som kommer till Sverige. Att kräva detta vore, förutom att det vore en uppenbar inskränkning av den personliga friheten även, som satsning utsiktslöst, då man inte kan tvinga en person att omfamna eller känna samhörighet med en kultur eller ett samhälle.

Istället ser vi sammansmältningen av dem som kommer till vårt land, med dess majoritetskultur som en naturlig process, som givet de lärdomar som vi kan dra från historien, kommer fortskrida av egen kraft och under loppet av ett par eller tre generationer, givet att den inte aktivt motverkas av samhället, leda till en frivillig anpassning. Tyvärr blir resultatet av det normativa mångkulturella samhällsprojektet som staten driver just nu att man just motverkar denna naturliga process. Tanken att det kulturella utanförskapet, vilket blir resultatet för många grupper, ska permanentas, är märklig och gynnar varken individen eller samhället på sikt. Historiskt har över lag migrerande befolkningar frivilligt assimilerats in i värdkulturerna. Det är svårt att se varför detta skulle vara en dålig process i sig och således varför de invandrande grupperna ska uppmuntras att permanenta sitt kulturella utanförskap gentemot majoritetsbefolkningen? De franska hugenotter som flydde till England och Preussen talar inte franska idag eller har en säridentitet. De svenskar som flyttade till USA är idag fullständigt och frivilligt assimilerade i det anglosaxiska amerikanska samhället. Det är svårt att förstå på vilket sätt dessa fransmän respektive svenskar på något sätt hade mått bättre om de idag hade levt i ett permanentat kulturellt utanförskap i dessa länder.

Således är det Medborgerlig Samlings linje att inte tvinga in någon invandrare in i kulturell assimilation, men att samtidigt se till att staten inte heller aktivt motverkar den naturliga och frivilliga kulturella anpassningen till det nya landet, istället för att aktivt verka för sociokulturell splittring av samhället.

Medborgerlig Samling är medborgarnas nya förkämpe!

DEBATT

Borgerlig Framtid hade den 15-16 oktober en extrastämma där vi bland annat bytte namn till Medborgerlig Samling. Det nya namnet välkomnas av mig då det indikerar att vi är en gräsrotsrörelse som vänder oss mot en verklighetsfrånvänd politikerklass vanskötsel av landet. Vårt parti är en medborgarnas resning, med krav på lyhördhet gentemot medborgarna, en god förvaltning av landets intressen och ett slut på agendadrivna statliga medier som ”sorterar och värderar” vad medborgarna ska få ta del av för nyheter och information. Vi eftersträvar en förnyelse och en revitalisering av en demokrati som har börjat ätas upp inifrån!

Vi har idag en politikerklass som har drivit den representativa demokratiska tanken flera steg för långt, till den punkt där de inte längre lyssnar på väljarna, utan istället försöker tvinga på dem sina skruvade visioner, som inbegriper en nedmontering av de grundläggande värden som den västerländska civilisationen har byggt sina framgångar på, för att istället göra plats för vidskepelse och förtryck, i syfte att skapa ett ”inkluderande samhälle”. Personligen så vill jag gärna verka exkluderande i relation till de rent av medeltida värderingar som nu försöker trycka undan frukterna av upplysningen i vårt land. Medborgarna som invänder mot denna nedmontering betraktas som mindre vetande barn som kräver uppfostran.

Idén bakom den representativa demokratin var att politikerna som valdes var kunniga personer som skulle få mer tid att förkovra sig i till exempel nationalekonomiska processer och hur relationerna med utlandet skulle hanteras och på så vis kunna föra medborgarnas talan. Det är dock inte vägledning inom sådana områden som dagens uppfostrande attityder gentemot medborgarna syftar till.

Nej, istället handlar det om uppfostran inom frågor som hur medborgaren ska se på sin kultur och hur dennes värderingar bör se ut. Politiker- och medieeliterna vill tala om för plebejerna vad som är god moral! De som knorrar och vägrar att låta sig bli indoktrinerad i att uppenbar omoral är god moral, såsom att vi ersätter upplysning med vidskepelse eller att vi låter folk svälta ihjäl nere i Afrika eller dö i onödan av sjukdomar bara för att vi ska kunna ta hand om uppenbarligen överåriga män som om de vore små föräldralösa barn!

De som vågar sticka upp och se omoralen i den av politikerklassen dikterade moralen bankas bestämt ner i marken igen. Denna ”värdegrundsdemokrati” osar av fascism, när vi har en stat som dikterar vad du ska tänka, ett kompakt tryck mot alla som opponerar sig och gäng av råskinn som flyger på dem som inte fattar piken.

Medborgerlig Samling ställer sig starkt i opposition till denna utveckling. Vi vill skapa en riktig högerrörelse, som inte går i vänsterns ledband, såsom dagens ”allians” gör. Vi vill bryta med vänstertänkandet som till den grad genomsyrar samhället att alla lösningar på de problem som vi står inför är fullständigt låsta på grund av ideologiska hämningar. Som en konsekvens av detta har vi skapat ett rationellt grundat högerparti som fattar sina beslut på grundval av evidens. Vi tror att detta kommer ingjuta en ny glöd i en höger vars flamma idag har slocknat!

%d bloggare gillar detta: